Channels

Als de visie werkelijkheid wordt, welk effect zal ze dan hebben op de klanten? Zal ze degenen die momenteel tevreden zijn tevreden houden? Zal ze degenen die momenteel niet helemaal gelukkig met ons zijn gelukkiger maken? Zal ze mensen die momenteel niet van ons kopen aantrekken? Zullen we in een paar jaar steeds betere producten en diensten aanbieden die werkelijk tegemoetkomen aan de behoefte van de consument en het daarmee beter doen dan de concurrent?

Hoe zal deze visie de aandeelhouders beïnvloeden? Zal zij hen tevreden houden? Zal ze de zaak verbeteren, als zij momenteel niet helemaal gelukkig met ons zijn? Als we erin slagen deze verandering te implementeren, is het dan waarschijnlijk dat we betere financiële resultaten kunnen leveren dan als we iets anders doen?

Hoe zal deze visie de medewerkers beïnvloeden? Als zij momenteel tevreden zijn, zal dat dan zo blijven met deze visie? Als zij ontevreden zijn, zal deze visie hen dan bekeren? Als we succes hebben, zullen we dan in staat zijn om betere arbeidsomstandigheden te bieden dan de bedrijven waarmee we op de arbeidsmarkten concurreren.

Een visie is een essentieel onderdeel van een bedrijfsstrategie en laat bedrijven significant beter presteren. Een visie betrekt mensen bij het bedrijf en bij hun werkzaamheden en stimuleert ze hun creativiteit aan te wenden.

Zoals John F. Kennedy al zei: Inspanning en moed zijn niet genoeg zonder doel en richting. Een aansprekende visie kan dat doel verschaffen. Maar ook in financieel opzicht is een visie essentieel. Het blijkt dat bedrijven met een visie hun inkomsten gemiddeld vier keer zo snel zien toenemen als bedrijven zonder visie, hun personeelsbestand acht keer zo snel zien groeien en de prijs van hun aandeel twaalf keer zo snel zien stijgen.

Een visie geeft leiders bovendien charisma, waardoor ze makkelijker mensen kunnen werven en prettiger om kunnen gaan met hun werknemers. Voor het ontwikkelen van een goede visie is het van belang om eerst goed naar het verleden te kijken, en vervolgens de sociale, culturele, economische, technologische, competitieve en juridischeomgeving van een bedrijf te kijken.

Een effectieve visie heeft ten slotte het grote voordeel dat hij de toekomst niet voorspelt, maar actief vormgeeft. Het creëren van een effectieve visie kan gaan aan de hand van de volgende stappen:

Eerste ontwerp.
Het proces begint vaak met een eerste verklaring van 1 enkel individu, die een weerspiegeling is van zijn dromen en de werkelijke behoeften van de markt.

Rol van de leidende coalitie.
De leidende coalitie of een nog grotere groep mensen werkt altijd enige tijd aan het eerste ontwerp om het vorm te geven.

Belang van teamwerk.
Het groepsproces werkt nooit goed zonder een minimum aan effectief teamwerk.

Rol van het hoofd en het hart.
Zowel analytisch denken als veel dromen zijn tijdens de gehele activiteit van essentieel belang.

Rommeligheid van het proces.
Het creëren van een visie is gewoonlijk een proces van 2 stappen voorwaarts en 1 achteruit, zwenken nar links en dan weer naar rechts.

Tijdsbestek.
Visie wordt nooit in één enkele vergadering gecreëerd. De activiteit duurt maanden, soms jaren.

Eindproduct.
Het proces mondt ui tin een toekomstrichting die aantrekkelijk, haalbaar, gericht en flexibel is en bovendien in 5 minuten of minder uiteengezet kan worden.

Gerelateerd artikel:
Kus de visie wakker!

Hoe blazen wij verwaarloosde visies nieuw leven in?
door: Hans van der Loo
Visies, missies en ‘shared values’; bureaulades liggen er vol mee. De hardnekkigheid waarmee dit verschijnsel blijft voortbestaan vraagt om een verklaring. Hoe komt het dat wij maar visies blijven ontwikkelen, waar we vervolgens niet in geloven en weinig mee doen?

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: MD Weekly)

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Visie een langjarig ding?
Overal waar ik geweest ben wordt visie permanent (jaarlijks) en bij grote onvoerziene omstandheden opnieuw geëvolueerd.

Jos Steynebrugh
Change Enhancement, Zoetermeer

Natuurlijk is alles waar, wat het artikel bevat… Idealiter.
Wat jammer dat die visie vaak zo ver weg is.

En, helaas, staat visie ook vaak voor het proces vertragen of uitstellen, “omdat de visie ontbreekt”, het groepsproces tegenwerken, “omdat we nog niet uit zijn wat onze visie is”, etc .

Soms denk ik wel eens visie is datgene wat er nu gebeurt, waar nu actie op wordt ondernomen, als “visie” weer eens in de weg staat van ” doen”.

groet,
Ronn van Etten

Ronn slaat de spijker op z’n kop. Visie moet zorgvuldig doordacht zijn: niet een dwangbuis die alle creativiteit smoort, maar wel nauwkeurig genoeg om de mateloos vermoeiende, buitengewoon irritante oeverloze normzoekende vergaderingen maandagmorgen kort te sluiten.

ALS er al een visie ligt, dan moet je bovenmenselijke inspanning getroosten om die éne deal (die BUITEN de scope ligt en waar je dus gewoon NEE tegen moet zeggen) niet TOCH te laten doorgaan. Omdat het opgegooid wordt tot in de raad van bestuur. Het bedrijf trapt op de bananenschil en maakt een spagaat tussen geformuleerde richting en buitenkans. Een ECHTE bananasplit dus.

Als je zo’n onvoorziene buitenkans TÓCH wil pakken, dan moeten waarden, missie en visie worden aangepast zodat ie er wèl in past. Hier maak je overigens zelden vrienden mee in je club.

Als deze consequenties niet bespreekbaar zijn kun je je tijd beter besteden aan gewoon werken en kijken waar het schip strandt. De zeiler weet het je haarfijn te vertellen: alleen vóór de windt betekent dat je op een dag aan lager wal zit. Zeker weten.

Groet,
Jos Steynebrugh
Change Enhancement, Zoetermeer

Een visie is als een kompas en telt weinig woorden. Schrijf dus minder maar kijk beter. Misschien zien we dan iets. Zie http://www.samenondernemen.nl

Beste mensen,

Visie: Een mooi woord, voor dat gene wat ik verwacht, wat er zal of kan gebeuren in de toekomst.

Maar wanneer stel je je doelen bij; Het liefste op tijd maar op basis waarvan? Of spreek ik eigenlijk over gokken in de toekomst? Wat is hierbij een verstandig tijdbestek om te kiezen?

Jazeker; Ook bij een bedrijfs visie hoort investeren en risico nemen; Weliswaar op uw verantwoorde wijze zult u redeneren. Nu, zolang mijn visie juist is en het resultaat nog wat oplevert, doe ik het toch goed? Maar hoe kan het dan beter wanneer de visie niet/onvoldoende strookt met de realiteit en cijfers in het rode gebied schieten?

Hoe voorkom je daarbij verwijten en wie stelt zich verantwoordelijk op als het toch anders loopt?

Bent u dan niet alleen maar onderdeel van……………..?

Hoe borgt u afspraken die verantwoord zijn genomen over onze visie en wanneer stellen we ze bij? Hierbij oppassen voor paniekvoetbal en enkele gebeurtenissen die als “de waarheid” gaan gelden….. Dit klinkt makkelijk en lijkt voorspelbaar maar is het dat ook? Mensen die zich laten leiden door emoties en hierop besluiten nemen dan wel uitspraken doen………herkent u dit?

Wat is u visie nu en hoe is die genomen?

Toon alle 5 reacties
x