Channels

De voortdurende turbulentie in bijna alle branches vraagt van u als manager niet alleen de bekende managementcompetenties als plannen, organiseren en controleren. Ze doet ook een beroep op een ander soort competenties: risico’s durven nemen, gezamenlijk leren van fouten, openstaan voor nieuwe ideeën en het vermogen met uw medewerkers betekenisvolle relaties aan te gaan. Relaties waardoor uw mensen zich verbonden voelen met de doelen en taken van de organisatie. Dat is iets anders dan doelen realiseren door middel van anderen, zoals de taak van de manager veelal omschreven wordt. Het gaat om het ontwikkelen, vrijmaken en benutten van al het menselijke potentieel in uw organisatie.

Managen is het scheppen van condities op zo’n manier dat de mensen in uw organisatie al hun vermogen inzetten om een bijdrage te leveren aan de bepaling en realisering van de organisatiedoelen. Iedere manager staat voor de taak zijn organisatie(-deel) te beheren, te verbeteren en te vernieuwen. De managementopdracht kan verschillen, maar de basis voor goed management is hetzelfde: het vermogen om productieve verhoudingen aan te gaan. Maar hoe doe je dat?

Stappenplan beïnvloeden en overtuigen

  • Elke keer dat een persoon bewust de gedachten, het gevoel of gedrag van een ander probeert te veranderen, is er sprake van beïnvloeding.
  • Als een persoon bewust communicatie inzet om de attitude van een ander te veranderen, dan vindt overtuigen plaats.

Lees ook:

Interne communicatie bij verandermanagement

Stap 1: Zet beïnvloeding door ‘druk’ om tot beïnvloeding door ‘empathie’ (aanvoelen – inleven)! Probeer je goed bewust te zijn van de persoonlijke motieven van de ander. Dus eerst vragen stellen, dan argumenteren. De juiste argumenten gebruiken vanuit het standpunt van de ander (niet vanuit jouw eigen standpunt)!  Zelfconcept van de ander moet versterkt worden.

Stap 2: Interesseer door enthousiasme! Geloof in je eigen boodschap en breng die motivatie over op de ander.

Stap 3: Zet je argumenten om tot ‘overtuigen via associëren’:
– gebruik concrete voorbeelden,
– breng je boodschap helder, logisch en in eenvoudige taal,
– breng nieuwe, onverwachte argumenten,
– spreek in termen van specifieke voordelen voor de ander.

ArrayOmgaan met verandering en onzekerheid is belangrijk voor succesvol leiderschap en management. De vermelde stappen helpen daarbij.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (samenvatting uit: Loopbaan.nl)

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x