Jurgen Hoppenbrouwers

Air_Pressure_logo_FINAL
Cover stories
Continue resultaatverbetering

De rol van prestatie-indicatoren bij efficiencyverbetering (deel 2)

Jurgen Hoppenbrouwers
22110
2
transparant
Cover stories
Continue resultaatverbetering

De rol van prestatie-indicatoren bij efficiencyverbetering (deel 1)

Prestatie-indicatoren spelen een belangrijke rol om een continu verbeteringsproces
Jurgen Hoppenbrouwers
24280
2