Channels

Jonge professionals willen de ruimte krijgen van collega’s en leidinggevende om te leren en ze verwachten kansen te krijgen om hun persoonlijke ontwikkeling vorm te geven. ‘Young professionals’ zijn gericht op een leven lang leren. Ze leren vooral door te doen, zijn resultaatgericht en verbinden leren met de praktijk.

De jonge professionals hechten het meeste belang aan inzicht in het eigen functioneren, het kennen van persoonlijke sterke en zwakke punten en de inzet van hun talenten en deskundigheden. Zij ervaren echter dat organisaties vooral belang hechten aan competenties die samenhangen met leiderschap.

Over het algemeen voelt men zich wel gesteund in eventuele ambities als leidinggevende. Wanneer het echter aankomt op het realiseren van de persoonlijke leervraag, ervaart men minder steun binnen de organisatie. Veel jonge professionals zijn ook buiten de organisatie bezig met hun persoonlijke ontwikkeling. Ze bezoeken vakbroeders, verzamelen kennis, lezen over hun vakgebied en grijpen mogelijkheden aan om te leren.

Lees ook:

Kill the chief to win the war?

Aspecten waarop zij zich richten zijn het communiceren en ontwikkelen van een visie, inspireren, motiveren en beïnvloeden. De persoonlijke leervragen van de jonge professionals hangen erg samen met de hierboven genoemde ontwikkelaspecten. Zoals in beweging krijgen van mensen en vakinhoudelijke kennis.

De praktijk verslaat 1000 boeken
Leidinggevenden in de dop kunnen het beste leren door te doen, fouten te maken en daar weer van te leren. Een effectieve manager is een manager die goed kan motiveren en inspireren. Maar dat alleen is tegenwoordig niet meer voldoende: de moderne manager is bovenal een docent. Acht tips voor wie het doceren nog in zijn vingers moet krijgen.

  1. Doceren is niet dicteren
  2. Richt je op je medewerkers
  3. Stel vragen
  4. Wees duidelijk en helder
  5. Stop met praten en luister
  6. Zoek naar de juiste benadering
  7. Studenten leren van elkaar
  8. Blijf leren

Het is te lezen in menig handboek over leiderschap: een goede manager luistert naar zijn medewerkers. Hij lost conflicten op de werkvloer op en houdt regelmatig werkoverleg. Hij verschaft heldere informatie en geeft zijn mensen verantwoordelijkheden. Hij motiveert en inspireert. De rol en de stijl van de moderne manager is veranderd. De moderne manager is allang niet meer slechts een baas, een chef of een afdelingshoofd. Hij is een coach, een leider. Hij ondersteunt en helpt zijn medewerkers bij hen ontwikkeling. Hij is resultaatgericht en richt zich op verbetering en vernieuwing. En dat bereikt hij door: doceren. Een goede manager is, kortom, een goede docent.

Managers die hun werknemers bewust de ruimte geven om hun kwaliteiten te ontplooien halen betere resultaten dan collega’s die alles op controle gooien. Leiders die vertrouwen stellen in de integriteit en prestaties van hun werknemers (‘empoweren’) kunnen hen beter motiveren. Werknemers halen daardoor meer bevrediging uit hun werk en dat betaalt zich uit in een beter bedrijfsresultaat.

En toch blijkt het vaak mis te gaan. Belangrijkste oorzaak is dat managers bang zijn de controle te verliezen over het werk van hun personeel. Meer vrijheid voor hun medewerkers  voelt voor  managers vaak als een te groot risico. Omdat zij meestal op  resultaten worden afgerekend willen ze de touwtjes in handen houden. Een onderneming die het volle pond wil halen uit empowerment moet bij de selectie van zijn leidinggevenden meer dan nu rekening houden met  eigenschappen die werknemers tot betere prestaties blijken te inspireren – zoals het vermogen om vertrouwen te geven.

Maar ook de structuur en cultuur van een onderneming moeten aangepast worden. De besluitvorming kan minder top down en meer horizontaal. De verantwoordelijkheid kan beter gedeeld worden. Het mag niet zo zijn dat alleen of vooral de baan van de manager op het spel staat. Er moet een situatie gecreëerd worden waarin allen, manager en personeel, ervaren dat ze in hetzelfde schuitje zitten, dat iedereen op zijn niveau medeverantwoordelijk is.

– Leidinggevenden vervullen hun taak niet als ze gewoon met de stroom meevaren
– Ze moeten de moed opbrengen om op hun intuïtie af te gaan
– Veel leidinggevenden zullen zoiets niet graag horen, omdat zij diep in zichzelf wel weten dat zij niet het vereiste kaliber hebben.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. Bron: Intermediair

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x