Er is altijd meer dan één oplossingsrichting.

Columns

In mijn vorige column ‘doen we nog wel een oorzaakanalyse’ trachtte ik licht te werpen op het belang de échte oorzaak te achterhalen alvorens met een ‘oplossing’ aan de slag te gaan.

Maar springen naar ‘de oplossing’ is ook een valkuil. Vaak hebben we de neiging onze ‘favoriete’ of meest bekende oplossingrichting te kiezen. Die hangt natuurlijk samen met onze eigen ervaring en ook de voorkeuren van de opdrachtgever. Vaak is er al een vooringenomenheid, bijvoorbeeld: we hebben een nieuw informatiesysteem nodig’, of de structuur is niet in orde. Maar zelfs als de oorzaak of oorzaken helder zijn, is er altijd meer dan 1 oplossingsrichting, en vaak moeten die zelfs gecombineerd worden.

Een voorbeeld: begin jaren negentig deed ik een project waarbij het idee van de KLM was dat er een nieuw info...

P.J. Westerhof LL.M MIM
In mijn ervaring geldt 'Als je exact kunt omschrijven wat het probleem is, heb je doorgaans de helft van de oplossing al in handen'.
En daarnaast 'De simpelste oplossing is doorgaans de beste'.

Daarbij wél objectief en eerlijk zijn.

Meer over Probleemoplossing en besluitvorming