5 Richtlijnen bij conflictmanagement

Actueel

1 Wees open
Start vanuit de houding dat u nog helemaal niets zeker weet over dit conflict. Sta open voor de verhalen van andere betrokkenen erover. Inzicht in die verhalen en datgene wat volgens elke individuele betrokkene belangrijk is, is essentieel om op een constructieve manier met het conflict om te kunnen gaan. Stel open vragen, die u helpen meer te begrijpen over de achtergond van het conflict en trek geen conclusies. Vergeet uw eigen rol niet. Het kan zijn dat andere partijen u als een veel belangrijker factor in het conflict zien dan u uzelf voor kunt stellen.

2 depersonaliseer
Haal probleem en persoon uit elkaar. Zorg dat er geen sprake is van schuld en roddel, maar nodig partijen uit om mee te denken over oplossingen. Opinies en emoties dienen op een verantwoordelijk manier uitg...


Meer over Conflicthantering / Mediation