Channels

Vooral in het bedrijfsleven is er een aanzienlijk verschil in kansen en mogelijkheden die respectievelijk mannen en vrouwen krijgen. En dat terwijl al eerder bleek dat bedrijven die vrouwen in topfuncties hebben, over het algemeen beter presteren dan bedrijven die alleen door mannen worden bestierd.

Waar in de lagere managementregionen vrouwen nog 42 procent van de beroepsgroep uitmaken, slinkt dat aantal gestaag naarmate men hoger op de ladder komt tot een magere 21 procent op executiveniveau. Het opleidingsniveau van vrouwen verschilt nog nauwelijks van dat van de mannelijke beroepsbevolking.

Maatregelen door bedrijven en vrouwen
Zowel ondernemingen als de vrouwen zelf kunnen maatregelen nemen om de gelijkheid te bevorderen. In bedrijven met formeel beleid ten aanzien van de doorgroeiplanning van werknemers, en dus geen slecht gefundeerde, informele beslissingen nemen zodra de vraag zich voordoet, weten meer vrouwen door te breken tot de hogere functies.

Lees ook:

Vrouwen kunnen niet goed tegen kritiek van de baas

Managers veronderstellen vaak stilzwijgend dat vrouwen vanwege hun familiesituatie geen promotie willen of kunnen maken. Wie deze ambitie wel heeft, moet daarover dus expliciet zijn.

Een derde manier om actief de kansen te vergroten is zich bewust zijn van sociale stereotypes van vrouwen en leren deze stereotypes terzijde te werpen op een manier die hen geen schade berokkent.

Betere leiders, maar in stilte
Het lijkt er op dat het groepsproces meer een mannen- dan een vrouwen ding is. Mannen lijken zich beter dan vrouwen te kunnen conformeren aan een groepscultuur, ook als hun persoonlijke normen en waarden daar van afwijken. Vrouwen zijn principiëler en willen vooral zichzelf kunnen blijven. Er zijn vrouwen die een goed evenwicht hebben gevonden. Door zich bewust te zijn van hun eigen vooroordelen en valkuilen.

De meest gewenste managementstijl van het moment is transformationeel leiderschap, een motiverende, inspirerende en creativiteit stimulerende manier van leidinggeven. het dat vrouwen daar significant beter in zijn. Mannen prefereren vaker managementstijlen als laissez-faireleiderschap (ook wel gekscherend management by walking away genoemd) en management by exception (ingrijpen bij ongelukken).

Vrouwen moeten in een spagaat liggen om de top te bereiken. Gedraagt een vrouw in een leidinggevende functie zich mannelijk, bijvoorbeeld door een directieve stijl te hanteren, dan wordt zij negatiever beoordeeld dan mannen die hetzelfde doen.

Het tonen van ambitie is cruciaal voor het maken van promotie. Tegelijkertijd is het not done er ronduit voor uit te komen dat je ambitieus was. Je moest dus op een indirecte manier laten merken dat je wil groeien of in aanmerking wilde komen voor interessante projecten.

Harry Mintzberg zei ooit: “Vrouwen zijn geschikter voor managementfuncties omdat ze intuïtieve én analytische vaardigheden kunnen combineren, terwijl mannen over het een óf het ander beschikken.”

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (samenvatting uit: Kluwer financieel management)

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x