Verandermanagement: commitment voor transitie

Enige tijd geleden stond ik in Brabant in een zaal die was vernoemd naar de grondlegger van het DAF concern, Dr. ir. Hub van Doorne. Ik was de avond van tevoren al aangekomen en liep ’s avonds door het oude klooster dat inmiddels een groot  conferentieoord was geworden. Toen ik voor de zaal stond waar het de volgende dag allemaal ging gebeuren moest ik plots denken aan de grootste uitvinding van Van Doorne, de Continu Variabele Transmissie, kortweg de CVT. Het was een in de jaren vijftig, zestig ongekende techniek, die ervoor zorgde dat zijn DAF-auto’s zonder schokkerige bewegingen automatisch van versnelling konden wisselen. Het was ‘het pientere pookje van de DAF’, een uiterst slimme innovatie van eigen bodem. Toch weet ik dat we in Nederland toentertijd eigenlijk helemaal niet trots waren op de DAF-auto’s, er werd gekscherend over ‘Iedere maf rijdt in een DAF’ gesproken. Zou dat typisch Nederlands zijn, dat afgeven op succes uit eigen land?

Van Doorne was een man met visie en daadkracht, een industrieel pionier in Nederland. Zijn CVT-techniek wordt nog steeds toegepast, alleen nu in wagens van Duitse (Mercedes!) of Japanse (Nissan) makelij. Ik bedacht mij dat bij het invoeren van veranderingen in organisaties ook altijd sprake is van continu schakelen, waarbij de invloed van diverse variabelen steeds kan wisselen. Ik heb die dag de formule die ik al zo vaak heb gebruikt een nieuwe naam gegeven, de CVT formule. CVT staat hierbij voor Commitment voor Transitie.

De formule luidt:

CVT = M * O * ED * ES * (V*T)

De formule geeft aan dat aan vijf randvoorwaarden voldaan moet worden wil er voldoende commitment voor een veranderproces bestaan. Het is dus een tijdsopname vergelijkbaar met die van een financiële balans. Het is als een foto die je op een bepaald moment in de tijd neemt en die je inzicht geeft in het op dat moment aanwezige commitment.

M = missie en visie
O = onvrede met de huidige situatie

ED = externe druk

ES = eerste (succesvolle) stappen

(P*T) = de in de organisatie aanwezige persoonlijke vaardigheden en talenten

De formule is gebaseerd op de iets simpeler Gleicher-vergelijking, die er op is gericht om vooraf te kunnen beoordelen of een organisatie bij machte is om de te verwachten weerstand tegen verandering te overwinnen. Mijn ‘gouden formule’ gaat echter uit van de positieve energie binnen een organisatie. Is er voldoende commitment om tot de verandering over te gaan? Geen weerstand als graadmeter, maar commitment! Laten we de afzonderlijke onderdelen van de formule een bekijken (Lees verder in deel 2 dat binnenkort verschijnt op deze site).

Ik bespreek verandermanagement uitvoeriger in mijn laatste boek 'Commitment, de belofte van betrokkenheid en bevlogenheid in organisaties'. Bijna iedereen komt bevlogen een organisatie binnen, het is de taak van de manager dat bij deze medewerkers zo te houden!

Commitment, de belofte van betrokkenheid en bevlogenheid in organisaties. Bestellen via Uitgeverij Boom/Nelissen of Managementboek.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>