Serendipiteit en het management van toeval (1)

Leonardo Festival Leonardo Festival

Aanstaande zaterdag mag ik een bijdrage leveren aan het aan Leonardo da Vinci gewijde festival 'Het oog van Leonardo', waarin serendipiteit centraal staat. Een goede reden om drie artikelen over het onderwerp nog eens te herplaatsen, oorspronkelijk geplaatst in 2006. NB de voorstelling 'Het oog van Leonardo' van Egon Kracht is een aanrader. En dat zeg ik als niet-liefhebber van het genre.

Een onderwerp dat mij al bijna 20 jaar enorm boeit is dat van 'serendipiteit'. Zelfs dusdanig dat ik jarenlang met het idee heb gespeeld een boek over dit onderwerp te schrijven. Maar ja, wie koopt een boek over een onderwerp dat nauwelijks bekend is in Nederland? Daarom zal ik deze zomer starten met een korte reeks artikelen die het onderwerp ook voor het voetlicht brengt van managers. Wat is eigenlijk 'serendipiteit'? Waar komt het vandaan? Wat kan het betekenen voor managers? Wat zijn bekende voorbeelden? En waarom is het in mijn ogen een belangrijk onderwerp voor managers, iets wat tot op heden niet of nauwelijks is herkend in de management literatuur? Het zal allemaal aan de orde komen in een serie waar in ieder geval ikzelf al heel lang naar heb uitgekeken om te schrijven.

Serendipiteit is volgens woordenboek Van Dale 'de gave om door toevalligheden en intelligentie iets te ontdekken waar men niet naar op zoek was.' Het begrip is in zwang gekomen in de beginjaren van de vorige eeuw, vooral in Amerika, omdat toentertijd tientallen ontdekkingen door de combinatie van toeval en intelligentie werden gedaan.

Daaronder waren vele baanbrekende innovaties. Het begrip is te herleiden tot een 18 eeuws sprookje van Horace Walpole, een toentertijd zeer bekend schrijver, politicus en architect en tevens zoon van een premier van Engeland. In zijn sprookje 'The Three Princes of Serendib' beschrijft hij de lotgevallen van drie jonge prinsen die op zoek gaan naar een serum tegen monsters die het eiland Serendip (het huidige Sri Lanka) bedreigen. Door toeval en intelligentie slagen de jonge mannen erin vele ontdekkingen te doen, waaronder niet alleen de vondst van het serum, maar ook hun uiteindelijke partners. Door de gelijkenis van de vele vondsten op chemisch en natuurkundig gebied in de beginjaren van de vorige eeuw, werd het begrip 'serendipiteit' nieuw leven ingeblazen en toegepast op deze ontdekkingen.
In een van mijn favoriete boeken 'Serendipity, accidental discoveries in science' van Royston M. Roberts uit 1989, een boek dat aan de basis staat van mijn fascinatie voor het onderwerp, staan vele tientallen van dergelijke toevallige ontdekkingen gedetailleerd beschreven. Prachtige verhalen over de toevallige ontdekking van het rubber, de fotografie, kinine, antibiotica, de Dode Zee rollen, de Neanderthaler, kunstmatige kleurstoffen, chemotherapie, radioactiviteit et cetera. Het is een opsomming die te goed is om te laten liggen en die grote invloed heeft gehad op de wijze waarop mensen nu leven en werken. Ook zijn vele industrieën dankzij serendipiteit tot stand gekomen.

Zoals ook uit deze opsomming blijkt, is vooral in de beta-wetenschappen zoals natuurkunde en chemie het begrip serendipiteit goed ingeburgerd. Veel ontdekkingen werden tenslotte in deze wetenschappen gedaan terwijl men eigenlijk op zoek was naar iets anders. Het was de intelligente geest van de uitvinders en ontdekkers die zag dat een alternatieve uitvinding was gedaan, goed toepasbaar op andere kwalen of in andere industrieën.

Een heel bekend en simpel voorbeeld is dat van de 'Post-its', de gekleurde briefjes die veel worden gebruikt tijdens cursussen en op kantoor, vaak om korte boodschappen op te schrijven. De papiertjes kleven aan elkaar, maar zijn eenvoudig van elkaar los te krijgen en blijven daarna opnieuw kleven op andere oppervlaktes. De Post-Its zijn een voorbeeld van serendipiteit, omdat toevalligheid en intelligentie ertoe hebben geleid dat dit succesvolle product ooit op de markt is gekomen. In een tweede artikel zal ik hier uitgebreid op ingaan. Ook zal ik ingaan wat het verschil is tussen normale ontdekkingen en 'serendiptiteit-ontdekkingen' aan de hand van de ontdekking van Amerika door Columbus. Is dit serendipiteit of niet? Stap voor stap zal ik toewerken naar de toepasbaarheid van het onderwerp voor managers.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

lex jansen
Wat een geweldig idee om aan dit relatief onbekende, maar o zo belangrijke onderwerp aandacht te besteden. Ik weet dat twee collega's in het hoger onderwijs het 'serendipiteitsspel' hebben ontwikkeld, als middel om talentontwikkeling van studenten te ondersteunen. Ik hoop dat de relatie met en de betekenis voor het (hoger) onderwijs in de komende bijdragen ook aan bod komen.
Gerjo Mansveld
Zo'n tien jaar geleden werd in managementconferenties wel aandacht besteed aan serendipiditeit (o.a. KPN , ING e.d.). Er is veel over gepubliceerd, ik herinner me een Gronings onderzoeker die er veel over publiceerde en ook het onderwerp onder de aandacht van managers bracht. In managementland worden weinig boeken gelezen, laat staan literatuur van langer dan 20 jaar geleden en het geheugen is kort. Terecht dat men daar over modes spreekt.
Gyuri George Vergouw
Auteur
Beste Gerjo, lees over modes vooral mijn artikelen over managementconcepten. Als je vindt dat artikelen van 20 jaar geleden betekent dat er wel wat over het onderwerp is geschreven, en dat dan nog door slechts een Groningse wetenschapper (Pek van Andel) in een moeilijk te verkrijgen publicatie (waarop ik natuurlijk later terug kom, ere wie ere toekomt) dan hebben we een verschil in perspectief. Ik vind het jammer dat het onderwerp weggezakt is en dus wil ik het terug op de kaart zetten. Ook ik heb er al eerder over gepubliceerd, onder meer in periodieken voor voormalige werkgevers rond 1991-1992 en in mijn eerste twee boeken, maar echt aanslaan en veel gevolg heeft het allemaal niet gehad. En dus is hernieuwde aandacht nodig. Want als er jaarlijks duizenden managementboeken over leiderschap verschijnen, dan zou dit onderwerp wel wat vaker voor het voetlicht gebracht kunnen worden en niet alleen in wat sessies tijdens een aantal conferenties van 15 jaar geleden. en dan wil ik het ook nog wat specifieker richten op activiteiten van managers in het dagelijks leven. En dus niet alleen op uitvindingen.
vg Gyuri
s ace
hoi gyuri, hier n bericht uit bakkum ;-)

weet je nog hoe wij een poosje terug spraken over belevenissen vanwege serendipieteit ?

ja, ik schrijf bewust pieteit ... want daar komt voor mij dit ver-schijn-sel op neer: dynamiek in het leven en pulsering tot andere invalshoeken, percepties, tot dezelfde werkelijkheid die je toeschijnt.

zie mijn bericht als een vrije uitnodiging nog eens te praten in bakkum over hoe het toeval je juist kan brengen wat je niet zocht en je oh zo veel verder brengt als vooraf denkbaar.

als je inderdaad je boek schrijft, wens ik je ook veel succes in de afname ervan in nederland ... zeker als we ook weer ns n mannelijke vorst krijgen. begrijp mij goed, niets is er mis met onze vorstin, hoor, maar ik gun haar ook best wel nog een pensioensleven buiten de publiciteit en ... de waterprins kan aanlanden in de zetel die hem vanuit serendipieteitsoogpunt wel eens tot de 4e prince of serendip kan maken indien er velen in het volk gaan opstaan met dat dynamische verlevendige aspect in het anders zo saaie leven.

groet! s'ace
Joep Schrijvers
Beste Gyuri, interessant onderwerp zonder meer. En modes kunnen altijd gerecycled worden, dat is ook een kenmerk van modes ;-)
Het vreemde hiervan heb ik altijd de contradictie gevonden: een methode om de serendipiteit te bevorderen. Zoiets als we gaan nu afspreken om spontaan te zijn, of vanaf volgende week zijn we verliefd op elkaar en wel vanaf 12.03 uur.

En waarom voor managers? Zijn die wel de juiste doelgroep voor de serendipici? Hun archetypische structuur schrijft hen immers voor zoveel mogelijk de toevalligheden van de productie en de dienstverlening uit te sluiten. Zij zijn de klusjesmannen en -vrouwen in de organisatiesamenleving, de reperateurs van de ketens, de vlechters van de netwerken met als enige taak om wat niet voorzienbaar was weer voorspelbaar te krijgen. Zij dienen gekweekt en geboetseerd te worden met een grote afkeer van toeval en serendipiteit om hun werk te verrichten, geselecteerd op hun onvermogens verbanden te zien in datgene wat toevallig bij elkaar is gekomen. De variatie reduceren, daar zijn ze voor, niet om die te verhogen.

Toeval is meer voor de crea's dan voor de structi's.
Gyuri George Vergouw
Auteur
Beste Joep, met jouw beschrijving van de archetypische structuur kan ik het alleen maar eens zijn. Zo is het maar net. Risico uitsluiten, variatie reduceren et cetera. Echter, is dat wel de juiste weg, en moeten we dan maar klakkeloos accepteren dat het 'zo is'? Om in jouw metafoor te blijven: manager wordt verliefd op leuke partner, maar verbreekt relatie omdat deze per toeval tot stand is gekomen? Ik geef direct toe dat serendipiteit zeker niet altijd toepasbaar zal zijn. Mij gaat het erom dat kansen en ideeen in ieder geval niet worden 'gekilled' omdat men de mogelijkheden ervan niet ziet of kan onderkennen. In mijn optiek kunnen we het in het westen wel schudden als we voort blijven borduren op de definitie van managers zoals die nu geldt...wat mij betreft kunnen we alleen op basis van creativiteit nog concurrerend voordeel behouden...wat mij betreft maakt dat het onderwerp 'management van toeval' wel degelijk tot een mogelijke managementactiviteit.

Dank voor de mooie reaktie, ook die op het artikel 'geluk is meetbaar'.
vg
Gyuri
s ace
hoeveel pieteit geef je eigenlijk mee door iemand een kwalificatie "mooie reactie" mee te geven ...

zit die ander daar op te wachten of voelt ie zich dan beoordeelt ...
ja, ik weet ook wel dat je iemand die je kent of iemand die bekend is een plaatje geeft.

dat is dan ook het wapen van de managementscultuur anno 200x

het vermogen om een ander n plaatje te geven of ...
negeren ... of ... een andere reactie geven ...

pi"eteit (hoe krijg ik nu verdomme dat umlautje op die e' (en nu dat streepje) ,,,
kijk dat is nu serendipiteit ...
en
er betekenisvol bij gniffelen ...
dat het leven jolijt geeft

groet!
s'ace

nb. niet gediend van plaatjes, zeker niet door managementkloppers - daar reken ik wel gewoon archetypisch en vooral animalistisch mee af.

(antispam woord : easy (ook serendipieteit:))
Gyuri George Vergouw
Auteur
Beste S'ace,

Ook jij bedankt voor de mooie reaktie...ik ken je tenslotte ;-)! Ik schrijf dergelijke positieve reakties wel vaker overigens, maar met zo'n 1.000 reakties op mijn diverse websites per jaar wordt het lastig op alle reakties goed inhoudelijk te reageren. Maar het is natuurlijk wel goed dat je er om bent gaan gniffelen en jolijt hebt gehad, hetgeen volgens diverse onderzoeken de levensverwachting met enkele jaren verhoogd.

vriendelijke groet,

Gyuri
Joep Schrijvers
Kritiek en nare opmerkingen verlagen de levensverwachting... Het is zaak het saldo goed in de gaten te houden. Van sommige mensen verbaas je je dat ze nog leven.

Angst is de raadgever van veel econmische bobo's. Hun ideeen over een goede economie, een aangename samenleving en een hedonistisch behaaglijk leven zijn opgeslokt door het monster van de mondiale concurrentie. Het enige wat ze nog kunnen stamelen: "het gaat niet goed met Nederland. Och jee. We verliezen concurrentie als we niet oppassen." Dat geluid, die opmerking - ik hoor hem jou ook zeggen - valt me steeds meer op. Ik vraag me steeds vaker af waar de grens tussen feit en fictie ligt. Een ander economisch geluid: "Europa is vrij autarktisch, de economie is grotendeels binnenlands, gebaseerd op dienstverlening. Misschien is het hele idee van onze vrije markt toe aan een nieuwe correctie. Laten we eerlijk zijn: die van Smith was preindustrieel, Schots, met wat boeren en een handel in schapenvachten. Daar ging de vrije markt van Smith over.
s ace
zeg joep, jij ben toch van dat rattenverhaal?

of heb je een meer voorkomende naam ?

afijn, je schrijven over economie wil ik hier koppelen aan een bijeenkomst die ik donderdag heb.

ik wilde je vragen wat er bij jou vandaag de dag opkomt in de kansensfeer bij de steekwoorden:

politiek - spiritueel - partij - economie - beleidsplan - 2012 - nederland

ik geloof dat 7 voldoende reikwijdte geeft ...
(schrap de lelijke eend in de bijt:)

oh, ja, serendipiteit zou best wel eens een goede 8e zijn ...

ik ben benieuwd; separaat mailen kan ook ...

groet! s'ace

vrijhandel en bewustzijn :: evt. voor t zwarte schaap of de rat ... (allow)
Gyuri George Vergouw
Auteur
Het gaat heel goed met Nederland, ik sprak in meer algemene zin over het westen en daarmee dacht ik vooral aan Europa, al mag je wat mij betreft ook de VS er bij tellen. Ik heb inmiddels enkele ontwikkelingen gezien, gehoord en/of gelezen waarvan ik denk dat we daar rekening mee moeten houden, zonder direkt in te willen spelen op angst. Dat laatste lijkt me gezien mijn pleidooi voor meer creativiteit (angst en creativiteit?) ook niet logisch. Wel heb ik state of the art bedrijven (met minimum vervuiling!) gezien in het buitenland en ook ondernemerschap waar ik zeer van onder de indruk ben. Ik vind het prima om de dijken verder op te hogen en vanachter deze veilige muur lekker verder te gaan, maar het lijkt me ook goed nieuwe ontwikkelingen in de gaten te houden en met nieuwe diensten of producten te blijven komen die de kwaliteit van leven en werken die wij hebben bereikt in stand houden. Dat is ook waar we nu op teren en voordeel van hebben. En natuurlijk, sinds de Romeinen is het in Nederland alleen maar beter gegaan (..met enkele tussenpozen), maar om dan maar bij de pakken neer te zitten en te denken dat alles maar overwaait? Dat lijkt mij dan ook weer wat al te makkelijk en optimistisch. Er zijn hele bedrijfstakken die ook dachten dat het wel zou overwaaien, en enkele jaren later volledig waren ingehaald. Voorbeelden? Luchtvaart. Bouw. Autoindustrie (hybride auto anyone?). Staal (Mittal/Tata, ooit van gehoord in 1997?), $ 2.500 miljard overheidsgeld vrij in China (de Smithsiaanse vrije(kapitaal)markt wordt nu al ingeperkt in de VS en wellicht ook Europa voor deze vrije stroom). Angst? Nee. Creatief zijn, opletten en met nieuwe wegen komen (Schumpeter dan maar in de strijd gooien)? Ja.
Joep Schrijvers
Beste s ace, yep, ik ben die van het rattenverhaal. Overigens zelf geschreven, Gyuri, en niet via een ghostschrijver. Ik bak mijn appeltaarten graag zelf.
Over je vraag m.b.t. de trefwoorden. Verdere 'Baghwanisering' van Nederland: worshippen als organisatiewaarde als economisch paradigma. Zie documentaire van de vpro ooit. Vast nog te zien. Quasi-ethiek zoals uitgedrukt in het begrip 'commitment'. Modernisering gaat door.
Spiritualiteit als consumentistisch wellness boedisme om de onvoorziene, onaangename neveneffecten van de globale economie te pareren totdat ook dit weer verveelt. Met de Damai Lama als stoeipoes op de cover.
Transhumanisme zet zich voort: inzetten op de gezondheidsindustrie, blijft hot. Het meeste geld zit bij de 55-plussers, is de belangrijkste doelgroep van de economie. Geen pampers meer maar botoxinnovaties, gesteund door EZ. Nederland seniorenreservaat met sani-malls, health-strips en quick prostate stops. Extended monitoring, risicovermijding, kolonisatie van de toekomst. Nu bepalen hoe het straks gaat. Elk toeval, elke serendipiteit uitsluiten: electronic dossiers van iedereen: leve de clubcards, leve het kinddossier. Databases aanleggen van iedereen en nog meer koppelen, inzetten op nog slimmere algoritmes om te 'minen'.
Management verschuift van interventie naar preventie, in systeemtermen de feed forwarding verdringt de feed backlussen. Alles ingericht om het onheil te bezweren. Lees Beck over de risicomaatschappij, alweer tien jaar oud of nog ouder.
Politiek is HRM-management van de BV Nederland. De bestuurders van NL zitten achter de displays van de globale supplychains. De nieuwe Bossen en Rouvoeten mogen het PZ-werk doen. Dat is politiek. Let op dat we niet ten onder gaan en dat je de sani-strip haalt.
Nederland 2012: Paradise regained.
Gyuri George Vergouw
Auteur
Beste Joep,
Ik kan mij toch niet herinneren dat ik ooit direkt ergens heb gesteld dat jij met ghostwriters werkt (alleen dat er vaak (=dus niet altijd) auteurs zijn die dit wel doen), al begrijp ik de link die je legt wel (zie mijn laatste artikel over managementconcepten). Zo zie je dat er soms links worden gelegd die niet de bedoeling waren maar uit de context wel alszodanig gelezen kunnen worden. Niet handig van mij en onjuist als er uit zou worden geconcludeerd dat jij dus een ghostwriter zou hebben gebruikt. Overigens, ieder zijn eigen meug, het was eerder een constatering in algemene zin dan een waardeoordeel en ook zeker niet over de rug van alle auteurs heen bedoeld. Als andere auteurs of goeroes een ghostwriter prefereren, why not. Vaak maakt het managementboeken een stuk leesbaarder! Met het 'Rat-boek' heb je overigens terecht veel succes gehaald/behaald, al sprak de opvolger mij zelf iets meer aan. Zal wel komen omdat ik niet zo van ratten houd.

vg
Gyuri
Joep Schrijvers
I know. Maar er schuilt op gezette tijden een kleine ziel in mij: ik moest mijn punt even maken.

Ken je trouwens het boek van Van Veen en Karsten over managementconcepten? Het is alweer wat ouder maar ik vond dat toen een zeer verhelderend boek vooral ook omdat het de populariteit van concepten met harde materiele veranderingen in de economie verbond (bijna marxistisch: bovenbouw en onderbouw, zoiets). Ook de tijdschaal met concepten was boeiend, hun exposé over de levenscyclus van een concept, hoe de proliferatie plaats vond via congressen, boeken, boekjes en dergelijke.
Gyuri George Vergouw
Auteur
Joep, kijk eens naar dit artikel op de site, het boek van Van Veen en Karsten is in deze serie een van de vele boeken die ik heb geraadpleegd en gebruikt, en een zeer goede bron. Kijk voor de wat uitgewerktere versies van deze artikelreeks eens naar de wensite www.managementsite.nl, waar deze reeks enkele jaren geleden veel gelezen werd. Op deze site de wat kortere en 'light'versie:

http://www.1minutemanager.nl/2007/05/07/1minutemanager/strategie-bestuur/managementconcepten-over-het-kaf-en-het-koren/
Marc Snebbout
Zeer zeker een mooi initiatief om serendipiteit een beetje in de spots te plaatsen. Ik wou daar nog aan toevoegen dat men dit niet alleen moet zien m.b.t. de grote ontdekkingen die je citeert uit het boek van Royston M. Roberts. Ook in de meer banale dagelijkse sfeer kom je - terwijl je naar iets totaal anders op zoek bent - wel eens op dingen uit die weliswaar al bestonden maar die je zelf niet wist en die zodanig gaan boeien dat je er alles van wil weten. Soms gebeurt dat in die mate dat je nieuwe ontdekking vrij radicale wendingen in je leven teweegbrengt, zoals beroepskeuze, hobby, ideologie, vriendenkring, enz.
Zo kan ikzelf de keren niet tellen dat ik op het internet al surfend iets aan het opzoeken was en plots op een thema stootte dat om een of andere reden mijn aandacht trok. Vaak waren dat dingen waar ik niets vanaf wist maar nu behoorlijk wat; zoveel zelfs dat die onderwerpen geleidelijk aan uitgegroeid zijn tot bijzondere vaardigheden of sleutelcompetenties bij de uitoefening van mijn beroep.
De grote vraag die ik mij bij het begrip "serendipiteit" wel blijf stellen is in welke mate toeval hierin een rol speelt. Volgens mijn stelling absoluut geen enkele, want het ontdekken van die voorheen onbekende thema's is gewoon een logisch gevolg van het feit dat je actief aan het zoeken bent , ook al is het dan weliswaar naar iets anders. Als je niet zoekt is de kans duidelijk veel kleiner dat je op zoiets uitkomt dan wanneer je wel aan het zoeken bent. Akkoord, die ontdekking kan je ook gewoon aangereikt worden, zonder te zoeken, maar die kans is toch wel veel geringer. Mijn motto is dus gewoon "Wees actief, doe iets - wat het ook is - en je zal er ongetwijfeld wel bij varen".
Vandaar dat ik niet erg veel geloof hecht aan toeval, maar wel aan "synchroniciteit". Misschien ook wel een interessant thema voor een blog.
Joep Schrijvers
Ik heb hem nu gevonden! Goeie serie.

Langzamerhand kom ik steeds meer terug van een postmoderne en 'pragmatische' opvatting van de werkelijkheid omdat de scheidslijn tussen feit en fictie daarbinnen onvoldoende geborgd worden hoewel ik zelf meer aan de fictionele dan aan de factuele kant zit (en mij derhalve ook geen wetenschapper maar een essayist noem).
Ook ben ik voorstander van een scherpe scheidslijn tussen managementconsultants en wetenschappers. De scheidslijn tussen magie en wetenschap moet in ere worden hersteld. Dus geen binding van universiteiten om organisaties te verbeteren, geen ondernemende wetenschappen maar ouderwets de claims van organisatiekundigen en economen toetsen. De universiteit is onze laatste strohalm voor waarheid. Als zij praktisch en 'nuttig' wordt is deze verdwenen. De wetenschapper biedt geen dienstverlening behalve aan de 'waarheid'.
Het vreemde is dat ik academisch in de 'pragmatische' stroming ben gevormd: iets is waar als het werkt. Maar om dat laatste te kunnen vast stellen heb je ouderwetse wetenschap nodig. Mijn grootste, oprechte zorg is dat de scheiding tussen mythe en waarheid in de managementwereld (en daarbuiten) fluide is geworden. Hoe 'sound' is bijvoorbeeld de cellentheorie van Wintzen eigenlijk, is zijn 'succes' herhaalbaar?

Ooit werd in de kennisleer de 'context of discovery' onderscheiden van de 'context of jusitification'. Een onderscheid dat wat mij betreft in ere hersteld mag worden te beginnen in de businessschools, de MBA's en de Baaksen van deze wereld. Managementconcepten horen altijd tot de eerste context en of zij tot de ereklasse mogen promoveren hangt af van ouderwets empirisch onderzoek: tellen en turven. De eerste is het domein van de goeroe, de essayst, de filosoof, de charlatan en de ontwerper. Het tweede van de experts, wetenschappers en ontnuchteraars.
Ik ben, geloof ik, een neo-modernist aan het worden.
Dany Baert
Het juiste woord is serendipiDIteit!
Hilje
Wat een toeval! Wilde eigenlijk een ander artikel lezen, maar drukte per ongeluk op deze link. Nu er nog iets intelligents mee doen...
s'ace
ben weer ff terug van t strand,

wat n activiteit hier! en leuk dat Dany ons wijst op het juiste woord ...

hij (toch) heeft natuurlijk gelijk ... en ook vraag ik hem ruimte te geven aan mensen die het zelfde intentioneel op het oog hebben en er op resoneren (of resonderen?). dan zijn we met het onjuiste gebruik van het woord "serendipi(e)tijd" toch met mekaar verbonden op zowel het juiste als de serendipi(di)tele-pathische verbinding van al wat ons leeft ;-)

zo kom ik dan op het juiste woord en het veld waar dat juiste woord oppopt als communicatie kanaal van zowel het woord als de ruimte die het dan verbergt ... het witte vlak ... Hallo, ben jij er nog? (dan is het goed)

by the way, ik ben verweven in een werkgroep (zo heet dit nu eenmaal) van het Spirituele Politiek Initiatief, dat ik ook wel het Initia-Lief of -Lijf pleeg te noemen ... (je bent er nog steeds - plaatje!)

sommige spelletjes zijn er ook juist slechts voor de die-hards onder ons, de taaien, de overlevers, zij die hun instinct nog levendig hebben gekoppeld voor wat hun beroerd.

neo-modernist? Joep ...

ik zou met jou wel ns n nood willen kraken op dat thema ... ik zou je dan willen initieren op pre-kosmisch - kun je mij gelijk doen af/kicken op het neo-con van de modernisten ;-)

earth - is het woord hieronder ( hearth - denk ik dan ) mazzel-t sonnetje schijnt en ik moet naar TheLarch! ')


') voor jongere generaties verklap ik dat dit n uitroep is van het MPFC team na de kreet:

"and NOW 4 somethink completely different"
Joep Schrijvers
Spiriditualiteit (dat is het juiste woord) is een fysiek proces van het autonome zenuwstelsel dat met drums, pillen, thee en dergelijke uitstekend in prikkeling te brengen. Dagje Bakkum is ook goed. Gore seks werkt ook. Elke andere idee van spiritualiteit is transcendentale, consumentistische prietpraat, met de Dalai Lama als barbypop. Ben gek op initiatierites. Mail me: joep@joepschrijvers.nl
Gyuri George Vergouw
Auteur
Ha Joep en s'ace, jullie lijken elkaar gevonden te hebben, is dit niet een schoolvoorbeeld van serendipiteit? Gyuri
Kees Ammerlaan
Het lijkt mij dat de in mijn ogen goede manager, waarvoor dit onderwerp eigenlijk bedoeld is, weinig bekend is bij de personen die hier de discussie voeren. In de eerste plaats is het kenmerk van de goede manager niet, het aantal boeken dat hij leest. Het kenmerk is de manier en de wijze waarop hij praat met de mensen in zijn bedrijf. Met de resultaten die hij in zijn bedrijf behaalt. Resultaten die betrekking hebben op zowel onderneming, werknemers als aandeelhouders en omgeving, waarin de onderneming opereert. Zowel op financieel als op sociaal gebied en op het gebied van de continuïteit van de onderneming moet hij goede resultaten halen. Dat kan hij niet bereiken met de prachtige volzinnen die ik in bijna alle commentaren hierboven lees. Ook de wollige prietpraat in sommige reacties zullen door de mensen in de bedrijven niet begrepen worden. Als dit onderwerp waarde wil toevoegen voor ondernemers en managers, dan zal de leesbaarheid een factor tien beter moeten zijn dan de leesbaarheid van bovenstaande reacties.
Over angst nog het volgende: angst is de raadgever van die mensen die nauwelijks rond kunnen komen van hun inkomen (al dan niet door verkeerd financieel beheer) of angst hebben voor hun toekomst. Dat komt voor onder managers, maar ook onder andere medelanders. Dat kun je niemand verwijten. Gewone mensen kunnen angst niet in wollige meningen verpakken. Daar kunnen ze geen brood van snijden.
s'ace
hoi gyuri,

ik ben blij dat je afgelopen donderdag bent gekomen naar het strand ... waar het mij spijt dat ik door gebrek aan telefoonvoeding mn date-synchronisatiemoment miste ... hetgeen werd vervangen door n loopje door t duin met jeroen, van bostochten.nl . was ook leuk, trouwens en bij gelegenheid bied ik je n dergelijke trip eens aan met verhalend gezel.

ik heb je v'mail berichtjes gehoord en begrijp je reis naar de ger, de mongoolse tent.
goed dat we elkaar tel. wel even spraken en ik maak mijn (vol?)ledigheid graag eens goed waar jij bent of mij ver-wacht ...

voor joep trouwens t bericht dat de ger gisteren is opgeladen. TheLarch! staat er nog t-m ma 3 sep ..., dus n belletje ter afstemming kan ons bij elkaar brengen te praten ...

al met al ... is de brand in c´cum bedwongen door uw nederige diennar (wingk)
s´ace / ww: easy (living)
Astrid van Triet
Per ongeluk een belangrijke ontdekking doen.

Jammer dat het hierboven aan intelligentie gekoppeld wordt.

Alle vormen van ‘geslaagd’ zijn worden nu eenmaal graag aan intelligentie gekoppeld.
De onweerstaanbare neiging om het te koppelen aan de notie:

Slagen doe je in het leven nu eenmaal ‘doormiddelvan’ het mannelijke (isnietperseman).

Per ongeluk een belangrijke ontdekking doen.

Het leven ontvangen, en innerlijke gewaarwordingen vertrouwen.

Het willen doorzagen van ‘serendipiteit’ om het hanteerbaar te maken voor management, zal vast goed verkopen, dat geloof ik best.
http://www.thefemininetouch.nl/index.php?pag=artikel&art_id=120&tel=100

Managementvraagstukken borrelen allemaal binnen piramideconcepten op.

Als je binnen die piramide dan serendipity wilt ‘toepassen’, zie ik al helemaal voor me hoeveel ‘belangrijke ontdekkingen’ buiten de boot zullen vallen.

Per ongeluk een belangrijke ontdekking doen:
overvloed is gratis.

http://www.thefemininetouch.nl/index.php?pag=artikel&aut_id=4
puck bramlage
serendipiteit, hier typisch manlijk besproken, niet zo geschikt voor management, meer voor creatieve geesten.Toeval bestaat niet, het woord zegt het al "iets valt je toe"Het ligt er maar aan of je er iets mee doet. En of je het herkent. Heeft niets met slim te maken.Ik zie trouwens niet veel in dit eenzijdige besproken soort management.Ik ga liever voor synchroniciteit,  iets waar je dagelijks mee te maken hebt en weinig mensen van weten.10 juli 2008  puck bramlage.  
Gyuri George Vergouw
Auteur
ha Puck, eenzijdig besproken management, mannelijk besproken, toeval bestaat niet, synchroniciteit is beter...dat is nogalwat vooral omdat je het niet probeert te onderbouwen...misschien is het een mannelijke eigenschap (sorry, maar daar kan ik echt niets aan doen) , maar het zou fijn zijn als de weergegeven mening iets verder gaat dan gevoel en ' iets waar we dagelijks mee te maken hebben' .  Oh ja? Vertel! vg
Gyuri
Serendipiteit: over CERN, Viennetta-ijs en Harrison Ford (3)
[...] op het fenomeen van de serendipiteit, in deel 1 en 2 van Serendipiteit en het management van toeval deel 1 en deel 2. Een deel van de reacties kwam erop neer dat men mij vroeg: allemaal leuk en aardig, maar [...]
Serendipiteit en het management van toeval (2)
[...] eerste serendipiteits-artikel is bijzonder vaak gelezen en er zijn boeiende reacties binnengekomen. Tijd dus om stap voor stap [...]
Zingeving en werk
[...] muziekboeken per ongeluk op de verkeerde afdeling van een boekhandel belandt, zoals ik dit weekend (serendipiteit!), wordt plots overstelpt met alternatieve literatuur, zowel voor lezers in het algemeen als voor [...]
Drion, Marée en Melissen: Workin’ Wonderland (recensie) | Innovatief Organiseren
[...] maar waarvan ik toch moeite had om ze in te passen in het centrale kader. Een voorbeeld daarvan is serendipiteit. Anderzijds worden er soms zaken aangestipt die ik erg interessant vond en waarvan ik hoop dat de [...]
Serendipiteit: over CERN, Viennetta-ijs en Harrison Ford (3) - 1 Minute Manager
[...] op het fenomeen van de serendipiteit, in deel 1 en 2 van Serendipiteit en het management van toeval deel 1 en deel 2. Een deel van de reacties kwam erop neer dat men mij vroeg: allemaal leuk en aardig, maar [...]
Serendipiteit en het management van toeval (2) - 1 Minute Manager
[...] eerste serendipiteits-artikel is bijzonder vaak gelezen en er zijn boeiende reacties binnengekomen. Tijd dus om stap voor stap [...]
Alfred J.Bollebakker
Beste Gyuri,

Serendipiteit op zich is al wonderbaarlijk. Maar in combinatie met een speciaal soort efficiency is het magisch. Ik kwam ook in 2004 in contact met serendipiteit omdat ik iets anders wilde/zocht wat ik nu nog steeds moet waarmaken. Maar in 2001 t/m 2003 was ik meer bezig met het woord Efficiency(special). Dat heb ik weten te combineren met Serendipiteit en samen met het woord Project ( doel x wil x weg) gesmeed tot de drie-eenheid: Efficiency(s)-Serendipiteit-Project. Deze 3 woorden hebben het woord DOEL gemeen. Efficiency(s) is de parameter waarmee je Serendipiteit stuurt ...met betrekking tot Project. Je weet dat Nikola Tesla, de grootste innovator aller tijden, een obsessie had voor het getal 3.
Welnu Project kan je door elk ander woord vervangen, bijv. Innovatie, Veiligheid, Gezondheid...etc.
Sinds mei 2014 noem ik deze gouden 3-hoek de Bikini-3-hoek omdat het in zal slaan als een atoombom. De speciale efficiency is de de Blauwe Zwaan efficiency ( kan je googelen !).
Ik ben nu bezig om dit allemaal in een boekvorm te gieten en dit over een paar maanden uit te geven.

Natuurlijk is dit niet alleen mijn verdienste maar hebben we dit met zijn allen voor elkaar gekregen. Zonder Pek van Andel was het woord niet eens in Nederland! Daarom zal ik het geld dat ik hieraan verdien ( copyrights van de (uit)vinding ) steken in de World Trade Ports...zie www.wptbreda.nl als voorbeeld van de 3000 stuks die gemaakt gaan worden voor handel en werkgelegenheid overal.

En serendipiteit wordt ook wel God's oog genoemd....Ook dat is belangrijk om te weten. Vandaar misschien het magische gouden Bikini-3hoek welke overal toepasbaar is. Ook met dank aan Nikola die zei " The future is mine" ! Ik weet zeker dat hij gelijk heeft. Door de Bikini3hoek verschijnen zaken in tegenstelling tot de Bermuda3hoek.

mvgr,
Alfred J.Bollebakker
Breda