Leiderschap: survival of the fittest

Het nieuwe jaar is begonnen en wellicht luidt een van uw goede voornemens: meer bewegen, gezonder leven, stoppen met roken of minder drinken. Prima, de kans om topmanager te worden is voor u direct groter geworden! De nieuwe trend is volgens het Financiële Dagblad '' energizing" ('De nieuwe manager is bovenal energiek', zaterdag 31 december 2005). Het lijkt zo voor de hand te liggen, want zonder energie is een leven van continu reizen, vergaderen en onderhandelen niet vol te houden. Maar heeft u ooit een Coopertest moeten ondergaan voor een topfunctie?

Ik heb mij altijd verbaasd over het feit dat tijdens leiderschapscursussen en -bijeenkomsten zelden tot nooit wordt ingegaan op de fysieke gesteldheid van topmanagers. Hooguit wordt in een van de overheadsheets terloops gesteld dat 'een gezonde geest in een gezond lichaam huist'. Verder niets. De meeste leiderschapsanalysemethoden richten zich daarbij nog steeds op de persoonlijkheidseigenschappen, het IQ en de EQ en veel minder op de fysieke gesteldheid van de managers in kwestie. Onterecht. Om het leven van een topmanager vol te kunnen houden, is een goede conditie voorwaarde nummer 1. Ook vraag ik mij af of (over)vermoeidheid bij managers niet leidt tot een groter gevaar op fouten. Als fitheid zo belangrijk is voor topmanagers, waarom wordem ze daar dan niet op getest? Net zoals piloten, brandweermannen of politieagenten?

In mijn zakelijke omgeving zie ik juist managers met een topconditie en sportieve achtergrond succesvolle carrières hebben. Wie houdt ook anders werkdagen van meer dan 10 uur per dag vol? Gedurende zes of zeven dagen per week wel te verstaan? In het FD artikel stelt een managing partner van een headhunting bureau: "energie staat voor het kussen opschudden, de zaak op zijn kop zetten, nieuw elan brengen in reactie op veranderende marktomstandigheden". Er is ook sprake van een veranderende invulling van het leiderschap zelf. Bestuursvoorzitters werken meer en meer zelf mee en inspireren en enthousiasmeren medewerkers zelf, in plaats van voorzitters die sturen op afstand en op cijfers.

Fitheid is dus geboden. Wat let u uw headhunter te vragen naast een assessment, IQ- en EQ test en wat al niet meer, een Coopertest af te nemen bij uw kandidaten? Feit is dat de fitheid van (toekomstige) managers veel meer aandacht vergt dan hier tot op heden aan is besteed. 1minutemanager heeft eerder aan persoonlijke fitheid een artikel gewijd, zie Personal Trainer.

Vraag: Vindt u ook dat de fitheid van managers gemeten dient te worden. Of vindt u dit te ver gaan?

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Norman
Ik denk niet dat het zinnig is om een coopertest af te nemen. Enkele redenen die te bedenken zijn, waarom niet:
1. Iemands huidige conditie zegt niets over zijn toekomstige;
2. Het huidige systeem geeft veel managers niet de tijdruimte om iets te doen aan hun conditie. Een coopertest zou impliceren, dat de organisatie iets wil doen in haar systeem om haar managers te helpen bij hun gezondheid;
3. Hoewel mensen een paar punten intelligenter worden als ze sporten is er nog niet het wetenschappelijk bewijs dat mensen ook empathischer worden van sporten;

Een betere aanpak is om binnen de organisatie trainingsmogelijkheden aan te bieden en managers tijd in hun agenda te gunnen, die zij ook moeten gebruiken voor sport. In Japan is het bijvoorbeeld heel normaal om voorafgaand aan het werk te gaan sporten en misschien zou die mogelijkheid ook in de Nederlandse bedrijfscultuur mogelijk gemaakt moeten worden.
Björn van Vliet
Ik geloof niet dat het verband tussen fysieke fitheid en mentale fitheid rechtevenredig is. Niet alle fitte mensen zijn goede leiders en niet alle goede leiders zijn 'fit'. Al denk ik wel dat leiders beter zullen presteren naarmate ze fitter zijn. Maar wat de invloed is van fitheid op de mate van leiderschap blijft voor mij een vraag......

Fysieke fitheid moet iets vanzelfsprekends zijn voor alle mensen in alle omstandigheden, wat mij betreft. Het moet een onderdeel zijn van een geinternaliseerde cultuur. Maar dat is niet zomaar geregeld, helaas.... Mensen verplichten te sporten lijkt mij niet per se een nuttige maatregel. Mensen moeten tenslotte wel gemotiveerd zijn en blijven.

En ook; wat zijn de mentale en fysieke kenmerken van grote leiders? Welk aangeleerd gedrag en welk aangeboren gedrag kenmerkt grote leiders en de mensen die hen als 'groot' beoordelen? Etc.

Een interessant vraagstuk in ieder geval.......
Gyuri Vergouw
Auteur
Beste Bjorn en Norman,

Goede reacties. Ik denk zelf dat energizing voor meer staat dan alleen fysieke fitheid, maar ook voor de mogelijkheid als actieve manager zaken in beweging te krijgen, veranderingen door te voeren et cetera. Daarvoor is vrijwel altijd een enorme hoeveelheid energie noodzakelijk. Goede gezondheid en fitheid zijn daarvoor wel een randvoorwaarde denk ik. Een goede conditie nu is geen garantie voor de toekomst, maar dat is een uitstekend CV natuurlijk ook niet. Wellicht dat in de toekomst meer over energizing in de vakpers te lezen valt.

Gyuri
Ton
Hoe houden mensen die 10 uur per dag werken hun conditie op peil?

Wat geven ze daarvoor op?

Heeft een goede manager geen sociaal,- of gezinsleven?

Het lijkt mij niet te combineren.