Jubileum: 1 jaar 1minutemanager

IMG_3279.JPGHet is precies een jaar geleden dat de 1minutemanager de 'lucht' in is gegaan. De weblog heeft sindsdien een grote groei gekend, op velerlei vlak. Ook persoonlijk betekent de site inmiddels erg veel voor mij. Hierbij een kort verslag van de ontwikkelingen gedurende het eerste jaar, de bezoekersaantallen, wat persoonlijke ervaringen alsmede enkele toekomsverwachtingen. (foto: Gyuri Vergouw)

Toen ik vorig jaar augustus door Prof. Willem Mastenbroek, met wie ik al jarenlang en sinds de start samenwerk in de redactie van managementsite.nl, werd gevraagd een weblog te starten, was ik direkt enthousiast. Al sind 1995 ben ik fanatiek internetter en mijn eerste boek is tenslotte ' De digitale manager' geweest. Een pleidooi voor meer activiteiten van en inzichten in de werking van het internet door managers.

 

Desondanks wist ik eigenlijk nauwelijks wat het zou betekenen om op zeer regelmatige basis artikelen te schrijven. Mijn uitgangspunt was daarbij dat ik niet alleen over management wilde schrijven, maar ook over muziek, sport en cultuur. De site moest geen herhaling van zetten worden, maar iets toevoegen aan datgene dat al bestond. Ook moest de site iets toevoegen aan mijn persoonlijke leven en snel kostendekkend zijn, want met de diverse activiteiten die ik reeds sponsor, kon het niet zo zijn dat de site een financiele belasting voor mij zou zijn of worden.

 

Inmiddels kent de site een steeds groter wordende schare vaste lezers. Bijna 20% van de lezers heeft 1minutemanager in oktober gebookmarkt als favoriet, een cijfer dat begin dit jaar nog onder de 5% lag. Het aantal pagina's dat wordt bekeken is sinds april met 300% gestegen tot rond de 20 tot 30 duizend per maand. Ik heb om dit te kunnen bereiken in een jaar tijd ongeveer 200 artikelen geschreven. In de rubriek Top 10 kunt u zien welke het meest bezocht zijn. De topartikelen behalen daarbij inmiddels al gauw aantallen van tegen de 10.000 lezers.

 

Inhoudelijk tracht ik kort en krachtig te berichten over onderwerpen die mij zeer interesseren, die mij zijn overkomen of gebeurtenissen waarvan ik voel dat ze belangrijk genoeg zijn om aandacht aan te besteden. Uitgangspunt is altijd respect te hebben voor de medemens, dus zo min mogelijk en liefst geen krachttermen e.d. en een respectvolle benadering van een ieder die risico's neemt of een initiatief heeft genomen. Gezien de groei in het aantal bezoekers wil ik op deze weg en met dezelfde onderwerpen verder gaan.

 

Persoonlijk betekent de site inmiddels veel voor mij. Zo schrijf ik dit artikeltje op mijn vakantie-adres in Hermanus, Zuid-Afrika. Content is tenslotte King en verversing van de site is noodzakelijk. De druk die dit met zich meebrengt is inmiddels afgemomen, ik zie het niet als een onderbreking van een vaantiedag, mar als een verrijking. Inmiddels is het schrijven van artikelen een 'way of life' geworden en ook in Zuid-Afrika blijf ik actief met het zoeken naar onderwerpen en ideeen.

 

1minutemanager voor mij ook een fantastische manier gebleken om dieper te voelen en te denken en bepaalde onderwerpen kort en krachtig te bespreken. Neem bijvoorbeeld de recensies van optredens, concerten en cd's. Vroeger genoot ik ook van goede concerten, maar al snel was ik de avond of cd vergeten. Nu let ik beter op, besteed ik veel aandacht aan goed luisteren en denk meer en beter na over wat ik nu eigenlijk heb gezien. Ook probeer ik meer dan ooit, vooral op muziek en managementgebied, zoveel mogelijk up-to-date te blijven. Absoluut een verrijking (en een stevige stok achter de deur) van zowel mijn zakelijke als prive-interesses! Ik ben ook sneller gaan schrijven en heb meer ideeen dan ooit. De site heeft daarnaast dankzij de advertenties, (tja, het is niet anders), de opzetkosten inmiddels terugverdiend en er blijft nu een klein bedragje per maand over om te investeren in marketing van de site en upgrades.  

 

Voor de toekomst verwacht is verdere groei, zowel van het aantal artikelen dat ik zal publiceren als van het aantal bezoekers. Sinds december 2005 is het aantal bezoekers gegroeid met +/- 100%, en ik wil hieraan volgend jaar zeker vastknopen. 100.000 bezoekers per maand zal ik ook dan niet halen, maar desalniettemin ben ik zeer tevreden met de ontwikkelingen. De rubriek 'Week Tips' zal daarnaast op korte termijn worden geupgrade, omdat ik de focus op pop/rock iets te beperkt vindt en ik het onderscheidend vermogen met weektips in dagbladen e.d. te beperkt vind. Hierover later meer.

 

De vele tienduizenden lezers die sinds vorig jaar 1minutemanager hebben bezocht, wil ik hartelijk danken voor hun vele goede inhoudelijke en leuke reakties (rond de 500 schat ik inmiddels) en hoop hen ook het komende jaar weer te mogen begroeten.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Willem Mastenbroek
Pro-lid
Gyuri, gefeliciteerd met dit jubileum. Het is heerlijk om te merken dat het jou niets interesseert of je wel goed aansluit bij een bepaalde niche, doelgroep of belangstellingsgebied. De 1minute gaat over muziek, over uitgaan, over vacanties, over ervaringen met makelaars en nog veel meer en oh ja, het gaat inderdaad ook over management en organisatie maar dan wel helemaal vanuit wat jou opvalt. Opvallend is ook dat 'wilde taal' en het mangelen van de medemens bij jou achterwege blijven. Daarmee is de site een afspiegeling van jouw persoon geworden. Dat is de drijfkracht achter de site: onbevangen melden wat jou bezighoudt op jouw manier, "right or wrong"! Dat is ook wat bezoekers waarderen! Ga zo door; ik hoop nog vaak geconfronteerd te worden met jouw frisse en vaak originele kijk.
AJ
Gefeliciteerd Gyuri, hij staat al vanaf dag 1 in m'n rss-feeds!
Ton
Van harte Gyuri !

Ik houd je aan je bovengenoemde beloftes en hoop nog veel recencies te kunnen vinden hier.