Integriteit test: is uw organisatie integer?

Integriteit Integriteit

Bijna dagelijks worden we overstelpt met berichten over organisaties die de hand lichten met zaken als integriteit, compliance, governance of met  gewoon netjes zaken doen. De financiële sector spant natuurlijk nog steeds de kroon, waar veel geld is, worden de katten tenslotte makkelijk op het spek gebonden. Maar is zeker niet de enige sector die problemen heeft de zaken op orde te krijgen. Er zijn inmiddels fantastische producten op de markt die bijdragen aan integer zaken doen, maar ik kom met slechts vier vragen die u met ja of nee kunt beantwoorden voor uw organisatie. Het gaat om concreet gedrag.

1. Bevlogen medewerkers met hart voor de zaak, de klanten en de integriteit van de organisatie krijgen ruim baan binnen onze organisatie en worden niet afgeschoten door managers die vooral uit zijn op hun eigen portemonnee    JA/NEE
2. Er worden geen (oude) producten en/of diensten aangeboden die niet voldoen aan de standaarden die wij binnen het bedrijf zeggen uit te dragen, in geen enkele divisie en geen enkel land ter wereld   JA/NEE
3. Voor het gehele topmanagement van mijn organisatie, de top 10-20, durf ik mijn hand in het vuur te steken dat zij integer handelen, naar aandeelhouders, klanten, medewerkers en andere stakeholders JA/NEE
4. Er zijn geen side letters, kartels of stille c.q. geheime afspraken met andere aanbieders in de zelfde markt(en) om er zelf en/of als organisatie beter van te worden  JA/NEE

Hebt u op een van deze vragen met Nee geantwoord, dan is uw organisatie nog niet op orde en nog niet integer.

Zo simpel kan het dus zijn!

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Amber van den Hout
Zou je als organisatie al door bovengenoemde test komen (waarvan ik vrees dat het veel organisatie niet gaat lukken), dan blijft het zaak om medewerkers continu 'scherp' te houden. Zeker bij het aannemen van nieuwe mensen voor specifieke (voorbeeld)functies, is het belangrijk om te beoordelen of hun gedrag, waarden en normen passen bij de ziens- en handelwijze van de organisatie op het gebied van integriteit. IntegriteitsAssessment.nl toetst individuele medewerkers op hun professionele integriteit in het kader van een specifieke functie en geeft hier dus meer zicht op. Daarbij blijft het lastig voor een medewerker om integer gedrag te blijven vertonen, als de organisatie hier niet naar handelt of op toeziet. Wat dat betreft zouden meer organisaties actief beleid moeten voeren op basis van integriteit, dan wel goed fatsoen.
Gert Teusink
Lid sinds 2008
Amber, zeker, weinig organisaties komen door de test, dat is toch vreselijk! 4 vragen....waar ligt dat aan? In mijn ogen aan het totaal ontbrekende voorbeeldgedrag van managers. Mijns inziens begint het dus niet alleen bij nieuwe medewerkers, maar vooral bij de oude en hooggeplaatsten! Hoe hou je vol als nieuweling het allemaal keurig netjes te doen als de CEO een bonus van 100% eruit sleept. Kort nadat zijn bedrijf is gered door de overheid. Geld dat hij overigens natuurlijk totaal niet nodig had, aldus hemzelf;-)
Het begint aan de top, pas dan begin je bij de nieuwe medewerkers. Anders is de organisatierot al begonnen voordat de nieuwe medewerkers beginnen. Vreselijk maar waar. De top vindt echter natuurlijk dat vooral anderen ethisch, integer et cetera moeten werken. De nieuwe ellende in de financiele sector tekent zich nu al af...brieven naar de overheid dat de bonuscultuur toch vooral moet blijven bestaan, er werken tenslotte alleen enorm getalenteerde mensen in de sector, die goed beloond moeten worden omdat ze anders naar Amerika gaan waar ze nog 10 maal zo veel kunnen verdienen. Mijn advies? Laat ze naar Amerika gaan en betaal hun ticket!
Amber van den Hout
Eens! Inderdaad zou er vanuit de top op integriteit gestuurd moeten worden en idealiter ook getoetst. Echter, ik schat de bereidwilligheid daar vooralsnog helaas laag in ...
Mijn hoop en verwachting is dat, ook kleinere organisaties, zich bewuster met dit onderwerp gaan bezighouden, hier beleid op vormen en vervolgens ook mensen aan gaan houden en op gaan selecteren. Zowel top-down als bottom-up mijns inziens.
Ik wens alle (top)managers en medewerkers in ieder geval vast een voorspoedig en integer 2014! Neem uw verantwoordelijkheid.
Joop Remmé
Lid sinds 2019
Gyuri heeft gelijk: het is belangrijk te kijken naar de top. Maar er is meer. Integriteit begint bij het karakter en het gedrag van de individuele medewerker, zodat het enorm scheelt of je de juiste persoon in huis haalt, maar het wordt ook beïnvloed door sociale en structurele factoren. Als bijvoorbeeld de motivatie onder de medewerkers in gevaar komt, dan kan loyaliteit afnemen en integriteit daarmee ook.
De vier vragen die Gyuri boven noemt zijn misschien wat teveel van het goede. Bijvoorbeeld, op de vraag of het gehele topmanagement integer handelt zullen veel medewerkers het antwoord schuldig blijven, simpelweg omdat zij voldoende overzicht hebben om die vraag te beantwoorden. Maar als je ze vraagt of de organisatie een cultuur heeft waarbinnen integer handelen wordt aangemoedigd, dan moeten zij dat we kunnen zeggen; zo niet, dan weet je tenminste waar een deel van het probleem ligt.