Integriteit: ondergeschoven kindje of kernactiviteit

Bidprentje Bidprentje Integriteit
Siguenza, Spanje
c. G. Vergouw

Staat integriteit wel afdoende op de agenda van het Nederlandse topmanagement? Wie de koppen in de kranten op een doordeweekse dag doorneemt mag die vraag met recht stellen. De ene zaak die de integriteit van organisaties raakt is nog niet afgewikkeld of de volgende dient zich aan: vastgoedfraude, woekerpolissen, frauduleuze zorgdeclaraties, paardenbiefstukken, wielrenners als junks, corrupte ambtenaren, verboden prijsafspraken en frauderende managers. Vaak wordt pas nadat het kalf verdronken is de put gedempt en gaan de getroffen organisaties stevig aan de slag met integriteit en preventie. 1minutemanager was bij een bijeenkomst van de stichting stimuleringskader integere organisatie (SSIO), een organisatie in opbouw die zich richt op integer zaken doen. Een verslag.

Op een broeierige vrijdagmiddag werd vorige week ten kantore van CPI Governance in ‘s Graveland een bijeenkomst georganiseerd door de SSIO om tekst en uitleg te geven over de achtergronden en inhoud van de door de stichting nagestreefde doelen. Vijftig enthousiaste deelnemers kregen meer te horen over de ins en outs van de integriteitsbenadering van de stichting. In het bestuur van de stichting hebben in ieder geval al aardig wat professionals met naam en faam zitting genomen, waaronder voorzitter mr. Arthur Docters van Leeuwen (ex-AFM) en Prof. Dr. Jean Frijns (ex-ABP) en men mag en kan aannemen dat zij als geen ander uit ervaring beseffen hoe hard een helder integriteitskader binnen organisaties nodig is.

Over de noodzaak van integere organisaties zijn alle deelnemers denk ik het vooraf al eens. Hier vallen vandaag niet veel zieltjes te winnen, hier zitten de ‘converted’, de mensen die de noodzaak van integer handelen waarschijnlijk dagelijks zien. En geef toe, die noodzaak zien wij allemaal. Maar wat kan je als management zelf preventief doen om organisaties integer(der) te maken?

Het SSIO heeft daartoe een integriteitsmanagementsysteem ontwikkeld dat uit zeven kernthema’s bestaat met bijbehorende norm-elementen. De initiatiefnemers van het systeem, Prof. Jeurissen van Universiteit Nijenrode en voormalig hoofd institutional integrity van de Wereldbank De Jong, gaven tijdens de bijeenkomst toelichting bij de achtergronden van het systeem. Dat is, zoals mag worden verwacht uiterst doordacht en compleet. Naast de audit is certificering mogelijk en binnenkort start in samenwerking met De Baak een leergang over het stimuleringskader.

De grote vraag blijft echter, hoe krijg je de CEO’s van (financiele) instellingen zo ver om aan tafel te gaan zitten met het SSIO of om het aangedragen model intern te adopteren? Hoe krijg je daarvoor commitment? Dat blijft een lastige horde om te nemen. Want het integriteitsmanagement is nu eenmaal geen sexy propositie die bijvoorbeeld direct extra omzet genereert. En het vereist ook durf bij de instellingen om het aangedragen integriteitsmodel te adopteren. Wie weet wat daarbij tenslotte onverwacht boven tafel komt? Maar ja, komen slechte zaken uiteindelijk niet altijd boven water, met alle negatieve consequenties voor de reputatie van de organisatie en het management? Durft u intern de vraag te stellen of integriteit een ondergeschoven kindje is of een kernactiviteit? Kortom, het SSIO is op zoek naar managers die putten durven te dempen voordat hun kalveren verdrinken.

Meer info kunt u vinden op de website van SSIO, waar u ook de normtekst gratis kunt downloaden.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Gert Teusink
Lid sinds 2008
En vandaag is het ook al weer direct raak, waarbij Ronald Jeurissen denk ik de juiste conclusie trekt. Op dit niveau moet je dergelijke belangen melden, waarom ook niet zou je denken. Voorkom toch onduidelijkheid en schimmigheid:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3467142/2013/06/29/Schultz-meldde-gevoelige-informatie-over-partner-niet.dhtml
Wietse Siebenga
Handboek gevolgd. Dan is het goed? Integriteitsmanagementsysteem? Volgens mij begint integriteit bij de mensen zelf die zeggen zo voor integriteit te zijn. Het is o zo makkelijk om vooral van anderen te vinden dat die (meer) integer moeten worden. En de managers van het systeem zelf? Ook dit systeem houdt het hart op afstand. Integriteit leer je, zeker in deze tijd, alleen met vallen en opstaan. Met toegeven dat je er naast zat. Ook Melanie Schulz en haar man, zie de link uit de reactie van Gyuri Vergouw, onttrekken zich met allerlei beroep op regels aan hun wezenlijke verantwoordelijkheid. En dat zullen ministers en bestuurders van allerlei gezindten blijven doen tot hun dood erop volgt en tot de wereld vergaat. Ondanks handboek of systeem.
Ellen Pouw
Ook vandaag weer een opmerkelijk verhaal in de VK over mevrouw Erbudak van het Slotervaart Ziekenhuis en haar uitgaven op kosten van de Nederlandse Gezondheidzorg.
Is een VOG met betrekking tot integriteit op dit nvieau wellicht een optie?