Zeven trends voor professionals

Actueel

Het gebrek aan hoogopgeleiden zal de komende jaren alleen maar nijpender worden. Dat zal de arbeidsverhoudingen flink door elkaar schudden. Er ontstaat een langdurige strijd om jonge, talentvolle werknemers. Het scholings- en aannamebeleid van werkgevers, de honorering, de hoeveelheid werk die naar het buitenland gaat, de omgang met het zittende personeel, flexibilisering en manieren van aansturing: dat alles zal veranderen vanwege de aanstaande strijd om de jonge, talentvolle werknemer. Zeven trends die je professionele leven zullen veranderen:

1. Organisatie - Virtuele teams
Je ziet elkaar niet, je zit op honderden of duizenden kilometers van elkaar af maar toch vorm je een team: ziedaar het virtuele team. Een goede communicatie tussen die twee organisatie-onderdelen is dan cruciaal. In ...

Meer over Professionalisering