Zeven trends voor professionals

Actueel

Het gebrek aan hoogopgeleiden zal de komende jaren alleen maar nijpender worden. Dat zal de arbeidsverhoudingen flink door elkaar schudden. Er ontstaat een langdurige strijd om jonge, talentvolle werknemers. Het scholings- en aannamebeleid van werkgevers, de honorering, de hoeveelheid werk die naar het buitenland gaat, de omgang met het zittende personeel, flexibilisering en manieren van aansturing: dat alles zal veranderen vanwege de aanstaande strijd om de jonge, talentvolle werknemer. Zeven trends die je professionele leven zullen veranderen:

1. Organisatie - Virtuele teams
Je ziet elkaar niet, je zit op honderden of duizenden kilometers van elkaar af maar toch vorm je een team: ziedaar het virtuele team. Een goede communicatie tussen die twee organisatie-onderdelen is dan cruciaal. In de eerste plaats moeten de technologie en de werkprocessen overal hetzelfde zijn. Het belangrijkste is echter de communicatie.

2. Salaris - Ieder z’n eigen loongolf
Automatische loonsverhogingen zullen ook de komende jaren weinig voorstellen. Schaarse professionals zullen zelf aan de bel moeten trekken als ze fors meer willen verdienen. Werkgevers zullen de loonkosten zoveel mogelijk in de hand willen houden zodat ook bij een tegenvallende economie de vaste lasten beheersbaar blijven. Wel zullen werkgevers hun waardevolle werknemers op individuele basis tegemoet willen komen, weet ze. Dit zal dan gekoppeld worden aan persoonlijke prestaties.

3. Arbeidsverhoudingen - Werkgever moet loyaliteit verdienen
Zijn we na jarenlang gehamer op flexibiliteit en mobiliteit van werknemers toe aan een herwaardering van loyaliteit? Omdat er te veel gestuurd wordt op targets en te weinig op plezier, ontwikkeling, beloning van goed gedrag. Je wilt een omgeving bieden waarin mensen willen en kunnen excelleren. Dat doe je ook door een stukje zingeving aan het werk te koppelen.

De piramide van Maslov geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor organisaties. Fase één is overleven. Fase twee is je sociaal verbinden met anderen, fase drie gaat over vernieuwing en zingeving. Als manager moet je je regelmatig afvragen in welke fase je onderneming zich bevindt.

4. Innovatie - De ondernemende werknemer
Saneringen hebben werknemers doelgericht, maar volgzaam gemaakt. De multinationals bulken nu van het geld, maar hebben weer behoefte aan daadkracht en creativiteit. Organisaties mogen het eng vinden de controle uit handen te geven, ze moeten wel, willen ze hun getalenteerde en ondernemende mensen binnenhouden.

5. Management - De plaag die manager heet
Met één beroepsgroep is het de afgelopen jaren zeer goed gegaan: de managers. Want flexibilisering van de arbeidsrelaties zorgt voor een sterke toename van de hoeveelheid managers.

Maar met de krapte op de arbeidsmarkt krijgen werknemers weer meer macht. Ze zullen sneller een vaste baan eisen en dit zet op den duur een flinke rem op de flexibilisering. Daardoor zal de groei van het aantal managers uiteindelijk wel afnemen.

6. Opleiding - Filosoof wordt bankier
De academische vorming is belangrijker dan wat iemand precies heeft gestudeerd. De trend tot verbreding geldt overigens niet voor de meest gewilde functies die bedrijven reserveren voor de topstudenten, Want hoe je het ook wendt of keert, minder specifieke vakkennis leidt tot minder efficiëntie en ook tot statusverlies. Je ziet dat bedrijven die tegen de krapte in streng blijven tijdens de selectie, een grotere aantrekkingskracht op studenten hebben.

7. Werving - Groenpluk is kortzichtig
Jongeren aannemen die hun opleiding nog niet hebben afgerond: dat wordt ‘groenpluk’ genoemd. Met groenpluk zaag je aan de poten van je human capital. So kids; don't be a fool, stay in school!

Lees verder op: Trends en Ontwikkelingen in Persoonlijke Effectiviteit

Door Rob Bertelds

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (samenvatting uit: Intermediair

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Professionalisering