Wilders en Verdonk zijn dwaalwegen

De afgelopen week hebben we kunnen meemaken hoe twee politici - ook volgens de opiniepeilingen - de ‘Haagse’agenda beheersten. Wilders doet dat al de nodige maanden met zijn voortdurende ongenuanceerde strijd tegen de Islam, en Verdonk ‘stal’ de show met haar simplistische strijdkreet ‘we gaan het gewoon doen’. Het is te hopen dat de kiezer afstand houdt van deze demagogische prietpraat, waarbij geen echte oplossingen worden aangeboden. Wilders zegt niet hoe integratie moet worden verbeterd en Verdonk is tegen de files, maar hoe blijft een raadsel. Ze belooft te doen wat haar achterban wil, maar als die volgens opiniepeilingen voor de doodstraf blijkt te zijn, onthoudt ze zich van commentaar.

Of Wilders en Verdonk een succes worden bij de volgende verkiezingen hangt vooral af van de gevest...

A. de Kok
Zoals de heer Rost van Tonningen duidelijk heeft gemaakt kiezen wij!
Deze keuze wordt ook bepaald door de waan van de dag want welk medium maakt zich in verkiezingstijd druk over lange termijn plannen en oplossingen? Welk mens maakt zich daar druk over?
Wijzelf en als afgeleide daarvan ook onze volksvertegenwoordigers zijn voornamenlijk gericht op het lenigen van de huidige pijn en de, mogelijk, toekomstige problemen overlaten aan degenen die daarvan de pijn voelen.

Wij zijn toch ook geneigd om veel geld te lenen en maar te zien of we het in de toekomst terug kunnen betalen? dat is ook nog eens goed voor de economie toch?

Een voorbeeld hoe dit in de politiek uitwerkt is:
Hoeveel jaren geleden is er al aandacht besteed aan de toekomstige problemen van de WAO? Toch zijn er geen oplossingen aangedragen die toekomstige problemen kunnen voorkomen of verzachten. Er is alleen maar besloten op welke wijze de pijn in de toekomst wordt verdeeld.