Wie heeft er een oplossing voor de UWV?

Actueel

In de wet is vastgelegd dat er enige afstand zit tussen de politiek, die de taken vaststelt, en de uitvoerder. Op papier is het UWV een zelfstandig bestuursorgaan dat zelf invulling geeft aan de uitvoering. Tegelijkertijd zijn de taken van het UWV – werknemersverzekeringen innen en uitkeren, werkenden keuren op ziekte en arbeidsongeschiktheid, mensen weer aan het werk helpen – tot in detail wettelijk geregeld. Aan het hoofd van het UWV staat een driekoppige raad van bestuur, daarboven staat de minister van Sociale Zaken. De minister geeft uitvoering aan de wensen van de Kamer.

Kamerleden zijn erg geneigd om na de uitvoeringstoets nog even een motie in te dienen, of een amendement.’

In goede tijden kan groot optimisme heersen in de Kamer, dan kan een uitvoeringsdienst telkens meer taken aan...

Nico Viergever
Lid sinds 2019
De problemen hangen m.i. nauw samen met de organisatiecultuur. Het "op afstand" zetten in ZBO's gecombineerd met het functioneel organiseren waardoor "efficiente" silo's ontstaan.
Resultaat: weinig effectieve eilandjes die onvoldoende samenwerken en meer gericht zijn op hun eigen belangen.
Elders op deze site ga ik daar verder op in: https://www.managementsite.nl/problemen-uwv-organiseren-hun-ict

Meer over Bureaucratie