Werkplezier belangrijker dan lagere werkdruk

Actueel

Gemotiveerde medewerkers doen net dat stapje extra en zijn minder vaak ziek. Medewerkers die plezier hebben in hun werk leveren betere prestaties dan mensen die dat niet of onvoldoende hebben. Betere prestaties leiden tot tevreden klanten. En tevreden klanten leiden tot meer omzet. Medewerkers met werkplezier zitten beter in hun vel, zijn plezierigere collega’s en leveren zo een positieve bijdrage aan de collegialiteit, het werkklimaat en de productiviteit in de organisatie.

Werkplezier … wat is dat eigenlijk?
Werkplezier is trots zijn op de dingen die je op je werk doet. Niet bang hoeven te zijn dat er aan je stoelpoten wordt gezaagd of dat er achter je rug om over je wordt geroddeld. Je ellebogen alleen nodig hebben om op het bureau te leunen.

Werkplezier is waardering krijgen voor je inzet, je productie, en voor wie je bent! Willen we dat eigenlijk niet allemaal? Gewoon lol hebben op die plek waar je de hele week naar toe gaat? Trots zijn op wat we doen of maken? Elke dag genieten? Ja toch? Helaas is het zo dat dat heel veel mensen niet lukt. Die zien tegen elke werkdag op en ervaren hun werk als een dodelijke sleur, week in week uit, jaar na jaar. Een schrikbeeld toch? Een situatie die niemand wil! En die dus echt niet hoeft.

Drie principes voor meer werkplezier

  1. Bewustwording
    Sta eens stil bij uw gevoel. Wat staat u tegen in uw werk, wat trekt u er in aan? Weet wat u wilt en weet het verschil met hoe het nu feitelijk gaat.
  2. Kiezen
    Als u zich bewust bent van wat u onder werkplezier verstaat en wat u zou willen verbeteren in uw dagelijkse praktijk, zult u actief de keuze moeten maken voor meer werkplezier, om dingen anders aan te pakken.
  3. Handelen
    Wilt u dat er iets verandert op het werk, dan moet u actie ondernemen. Met denken en willen alleen verandert u uw werkbeleving niet.

Werkplezier veel belangrijker dan lagere werkdruk
Werkgevers doen er goed aan zich meer te concentreren op het werkplezier van hun medewerkers dan op het verminderen van de werkdruk. Dat laatste kan wel helpen om een burnout te voorkomen, maar niet om een medewerker bevlogen te maken.

Zoals algemeen bekent, kan een burnout worden voorspeld door een hoge score op stressoren en een lage score op motivatoren. Het omgekeerde is niet waar: een lage score op stressoren heeft niet direct invloed op de bevlogenheid van de medewerker. Een hoge score op motivatoren ofwel job resources heeft dit duidelijk wel. Leg daarom de nadruk op energiebronnen in het werk zoals: de sociale steun van collega's, autonomie, ontwikkelings- en ontplooiingskansen en het krijgen van feedback.

Direct effect
Het resultaat van bevlogen medewerkers is direct zichtbaar. Als een medewerker de juiste motivatoren ofwel job resources heeft, voelt hij zich betrokken. Dat geeft committment voor de organisatie, een lager ziekteverzuim en een hogere intentie om te blijven. Bevlogenheid is besmettelijk: het heeft ook een positief effect op de collega's. Een bevlogen manager trekt een hele afdeling omhoog en neemt die positiviteit zelfs mee naar huis. Bovendien kan een organisatie met bevlogen medewerkers betere resultaten boeken, op omzet en winst, kwaliteit en klanttevredenheid.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (Bronnen: promotieonderzoek van Dr. W. van Rhenen, Chief Medical Officer van ArboNed, aan de Universiteit van Amsterdam en managersonline)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Jan Paul Lottering
Schot in de roos. Durf als organisatie ook na te gaan in hoeverre medewerkers aansluiten op de bedrijfscultuur en of de motivatie van medewerkers matched op de functieverwachting. Hoe beter de overeenkomsten hoe meer drive...

Jan Paul Lottering
Luc Mutsaers
Jammer dat je bij de bronvermelding mijn website en boek "Werkplezier" niet noemt. Minimaal de helft van bovenstaande tekst (de eerste vier alinea's) is namelijk letterlijk overgenomen uit mijn boek.

Verder ben ik het natuurlijk eens met de inhoud ;-)

Met vriendelijke groet,
Luc Mutsaers
www.plezieropjewerk.nl

Meer over Human Resources Management