Weg met de disclaimer!

Columns

Een oprukkend fenomeen op websites en onderaan emailberichten: de disclaimer. In lange en omslachtige zinnen lees je daar bepalingen over aansprakelijkheid, geheimhouding en allerlei andere juridische bepalingen. Ondernemer Richard Engelfriet gebruikt liever zijn gezond verstand, en roept iedere ondernemer op te stoppen met deze toneelstukjes zonder inhoud.

Voorbeeld
“Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Organisatie X kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.”

Bezwaar 1: Een disclaimer is een mededeling, geen...


Branko Lastdrager
Richard, dank je wel voor deze verfrissende, nuchtere en eenvoudige kijk op de treurigheid die we allen blind van elkaar napapagaaien. Durf je gezonde verstand in te zetten en anderen op basis van vertrouwen tegemoet te treden. Ben benieuwd naar het volgende item!
En ook een oproep aan anderen, wie weet nog meer van dit soort onzin te identificeren. Mijn bijdrage, kijk eens naar aanbestedingen. Ook volledig losgeslagen werkverschaffing voor ambtenaren en interne beleidsmakers. Succes!
Albert Willem Knop
Lid sinds 2019
Richard,

Goed stuk. Uit mijn hart gegrepen. Ik erger me ook al geruime tijd aan deze onzin. Het bizarre is dat als je mensen hierop aanspreekt, ze over het algemeen niets van je bezwaren snappen.
Vooral die disclaimers die de aansprakelijkheid proberen te beperken zijn te dom voor woorden. De verzender zegt daarmee expliciet "ik ben een volslagen idioot en alles wat ik in bovenstaande mail heb geschreven is onzin". Mijn voorstel aan deze mensen is dat als je niet achter je eigen woorden kunt staan, je die mail beter niet kunt schrijven en vooral niet moet verzenden.
Gewoon je gezonde boerenverstand gebruiken, je boodschap helder proberen te communiceren en als blijkt dat je het bij het verkeerde eind hebt, nederig en duidelijk een Mea Culpa uitspreken. Mensen hebben vaak wat tijd nodig om aan het 2e en vooral aan het 3e te wennen, maar de meesten gaan het na verloop van tijd waarderen.
Rob Mellegers
Lid sinds 2019
Hoi Richard, Dank voor de uitgebreide toelichting. Wij zijn dit jaar gestart met ons bedrijf Cyber4Z en had een Disclaimer opgenomen. Ik heb deze nu verwijderd en zal met jouw goedkeuring een verwijzing plaatsen naar je artikel. Vind je dat goed? Wellicht ook handig als ik je uitleg naar onze situatie vertaal in plaats van een verwijzing.

Met vriendelijke groet,
Rob Mellegers
Algemeen Directeur Cyber4Z B.V.

Meer over ICT & Internet