Vijf vuistregels voor competentiemanagement

Actueel

Voor een succesvolle implementatie van competentiemanagement gelden vijf vuistregels. Dit blijkt uit de ervaringen die opgedaan zijn met een implementatietraject bij de gemeente Amstelveen. De kern van het succes ligt enerzijds in de hoeveelheid aandacht die in de ontwikkelingsfase aan het individu wordt besteed, anderzijds aan de inbedding van het instrument.

Succesfactor
De eerste succesfactor is een duidelijk zichtbare koppeling van het instrument aan de doelstellingen op de verschillende relevante niveaus. Alleen zo wordt voldoende acceptatie door de eindgebruiker gerealiseerd. In de tweede plaats moet de samenhang en congruentie continu worden bewaakt - een instrument wordt immers nooit in een vacuum geimplementeerd. Er moet dus rekening worden gehouden met vier omgevingsfactoren: strategie, missie en visie; organisatiecultuur; de aanwezigheid van bestaande instrumenten en reeds in gang gezette veranderingsprocessen.

Training
In de derde plaats moet de beleving van de betrokkenen via het proces gemanaged worden. Investering in training is onontbeerlijk om tot meer acceptatie en draagvlak te komen. Deze training is natuurlijk niet universeel, maar op maat gemaakt. Ten slotte moeten ontwikkeling en onderhoud georganiseerd worden.

(bron: Managersonline.nl)

logo_srmSRM Management voor beginners opleiding
Leidinggeven gaat om keuzes maken, ernaar handelen en mensen meekrijgen. Train uw probleemoplossend vermogen, besluitvaardigheid, doelgerichtheid, zelf- en mensenkennis.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Leiding ontvangen