In vijf stappen met uw kredietvraag naar de bank

Het is moeilijker dan ooit om op betaalbare condities geld te lenen bij de banken. Hoe vergroot je als ondernemer de kans op een betaalbaar krediet? Men zal de bank moeten tonen dat de kans dat het bedrijf in betalingsonmacht komt klein is, zodat de bank een zo gunstig mogelijke “credit rating” zal toekennen. Daar gaat dit artikel over.

Wel goed om te weten wat er speelt bij de banken. Waarom gaat de kredietverlening nu zo moeilijk? Banken houden per klant een hoeveelheid eigen vermogen aan, die afhangt van het risico dat ze in die klant zien. Het is voor banken duur om veel eigen vermogen te moeten aanhouden. De kosten daarvan berekenen ze aan hun klanten door in de opslag op de rente die men betaalt voor een lening of krediet. Door de huidige crisis hebben de banken bovendien minder ver...

Onno Nachtegaal
Het artikel geeft m.i. goed aan waar de bestaande, maar zeker ook nieuwe kansen voor ondernemers liggen als het gaat om kredietvraag. De huidige economische situatie, maar zeker ook de huidige technieken en informatiestromen geven aanvullende en nieuwe mogelijkheden deze kredietvraag te ondersteunen. In dit kader wordt er helaas geen aandacht besteed aan de "bedrijfs CV". Gaan wij als persoon solliciteren is het de gewoonste zaak van de wereld dat wij o.a. een volledig en actueel CV inzetten, gaan wij als bedrijf "solliciteren" naar meer krediet of betere voorwaarden is dit nog veel minder vanzelfspreken.

Ik zou aan dit artikel het volgende willen toevoegen:
Zorg er als ondernemer voor dat je kredietverstrekkers (leveranciers, banken en andere stakeholders) kunnen beschikken over actuele informatie over je bedrijf. Deze kredietverstrekkers maken vrijwel allemaal gebruik van informatie afkomstig van Kredietinformatie buro's. Voorzie deze bureaus van de noodzakelijke informatie en deponeer tijdig je jaarcijfers. Hiermee bouw je actief mee aan een actuele bedrijfs CV welke je zeker zal helpen bij het vergroten van je kredietfaciliteiten.

mvg,

Onno
Jos Steynebrugh
Josip, je bescheidenheid siert je. Ik ben het in grote trekken met je betoog eens, inclusief de conclusie. Maar niet met de weg daar naartoe. Ik haak af bij stap 5: “vraag uw bankier om hulp”. Hoe kun je nou iemand om hulp vragen die belang heeft bij de uitkomst? Dat is hetzelfde als onderhandelen over de prijs van een reddingsboei als je dreigt te verzuipen.

De banken hebben een (overigens knetterend!!! duur) software programma laten ontwikkelen onder de naam FINAN. Dit programma is gebouwd om met behulp van slechts twee (!!!!!) van jouw jaarverslagen (dus drie jaren data) je bedrijf “tegen de TL-buis te houden”. In een paar minuten zit je bij de bank letterlijk in je blote kont. Is dat slim? Nee, natuurlijk niet.

Hoe dan wel?
Er zijn bedrijven (zie de link onderaan) die dat programma gekocht hebben om samen met jou juist DIE vingeroefeningen te doen die nodig zijn om bij de bank maximale acceptatie te kijgen voor JOUW specifieke credietaanvraag in JOUW specifieke branche en JOUW situatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van juist dát programma (je raadt het al) wat banken hebben laten ontwikkelen om van jouw bedrijf die razendsnelle röntgenfoto te kunnen maken. Ga je nou TIJDENS je optreden bij X-factor je vingeroefeningen zitten doen? Nee toch? Dat doe je daarvóór. Bij een onafhankelijk deskundige.

Kijk, jouw data inkloppen in een stuk software kun je een aap ook leren. Het gaat om het assesment dat erbij hoort. Samen met een financiëel deskundige ga je “aan de knoppen draaien”. Pas als daar een scenario uitkomt dat ergens op lijkt wordt begonnen aan het uitzetten van de credietaanvraag. Nee, niet bij “de” bank (jouw bank), maar bij een aantal banken. In HUN format, met HUN criteria, met HUN opbouw, in hun jargon. Dat geeft een omkering van de situatie: Niet jij arme sappelende sloeberende boeren lul wil alsjebliefdankjewel een kredietje als het niet teveel moeite cq te rikant is en. . . op termen van de bank. Dit is “shoppen” en kiezen i.p.v. “mag ik aub als het niet te veel moeite is, meneer de Bank”. Nee, de banken MOGEN eventueel als ze het interessant vinden en . . . zulks tot uitdrukkking komt in de “terms of endearment”. Kijk, nu hebben we een hééééééele andere situatie. Ja, toch?

Natuurlijk is dat niet gratis. Maar als je de uren telt (afspraak maken, in gesprek, parkeren, geen plaats, monopoloïde positie, gunnen, onderhandelen) dan zit je al snel aan een aantal werkdagen. Tel daarbij op de stress die veroorzaakt wordt door de traagheid als dikke stroop, de arrogantie van banken en jouw hoge nood, dan zul je snel zien dat een bedrag van een paar honderd euro al/niet aangevuld met enkele promillen van de lening een héle goede investering kan zijn. Dan praten we nog niet over je omzet- en winstderving in de uren dat je iets aan het doen bent wat met de omzet en winst van jouw zaak helemaal NIETS van doen heeft.

Samenvattend: laat dit klusje over aan gepokt en gemazelde vaklui. Vooral niet zelf doen!.

Groet,
Jos Steynebrugh
Marketing & Innovatie Consultant
www.changeenhancement.nl

Josip Petrarca
Auteur
Beste Onno,

Dank voor je reactie. Je vergelijking van “solliciteren als persoon” met het presenteren van je bedrijf bij de bank is treffend!
Je oproep om tijdig je cijfers te deponeren deel ik volledig, de cijfers bij de Kamer van Koophandel zijn een publieke informatiebron. Ik ben een beetje terughoudens bij de informatieverstrekking aan private informatiebureau’s. Mijn indruk is dat je door deze bureau’s – zeker als kleine MKB-ondernemer – soms ook gewoon een abonnement wordt opgedrongen. Dat draagt niet echt bij aan je doelstelling om kostenefficiënt te zijn.
Zorg wel dat je tijdig je crediteuren betaalt. Je feitelijk betaalgedrag draagt in hoge mate bij aan je score bij de kredietinformatie bureau’s, meer nog dan de mate waarin je hen je bedrijfsgegevens verstrekt.
Josip Petrarca
Auteur
Beste Jos,

Dank voor je compliment! Wat je bezwaar tegen de analysemethode van de banken betreft: daar herken ik veel in. Zeker de kleine MKB-ondernemer wordt “beoordeeld” door een systeem (jij noemt FINAN, er zijn er nog enkele). Per klantencategorie zijn door iedere bank de belangrijkste statistische voorspellers van succes en falen benoemd, die worden gebruikt om de kredietbeslissing mee te nemen. Dat noemt men Program-lending. Nadeel voor de MKB- klant is dat alleen krediet wordt verleend als alle signalen op groen staan. Als er maar een kleine afwijking is, dan krijgen we een afwijzing in de bus. Er vindt nauwelijks nog een persoonlijke beoordeling plaats en er is weinig ruimte om het beeld dat de bank van het bedrijf heeft aan te vullen en te nuanceren. Inmiddels vraag ik me wel eens af of de gemiddelde relatiebeheerder dat oordeel überhaupt nog zonder systeem kan vellen! Dus je advies om er een vakman bij te halen ondersteun ik ten volle. Gelijktijdig vind ik dat je als ondernemer actief in het hele proces van de kredietaanvraag moet meedoen. Het moet immers over jouw plannen en keuzes gaan.
Jos Steynebrugh
Geef die paar euro uit aan een proffessional.
Niet alleen krijgt de aanvraag het format en de inhoud zoals banken dat willen zien, maar vooral omdat je aanvraag bij meerdere banken wordt uitgezet.

Dat is shoppen in plaats van mag ik als u belieft dank u wel met het petje in de hand.

En vooral als je een kleine zelfstandige bent: bedenk wat je in de tijd die ermee gemoeid is (toch gauw een aantal werkdagen) had kunnen verkopen (omzet en winst). En dan is het waarschijnlijk vééél goedkoper om het uit te besteden.


Groet,
Jos Steynebrugh
Marketing & Innovatie Consulent
www.changeenhancement.nl


Jolein Weyne
Hallo Josip,

Verrassend heldere artikelen!

hartelijke groet,

Jolein Weyne (vh. Badhoevedorp)
MO New Amsterdam Exchange
De bank is niet de enige manier om financiering te krijgen.

Het aantal informal investors neemt toe, mede vanwege het potentiele rendement op vermogen. Een bedrijf met enkele jaren trackrecord biedt meer zekerheid voor hen dan een startup. Het overwegen waard. Stap 1-4 geldt dan nog steeds. Stap 5 zou er heel anders uit kunnen zien.

www.naex.org