Channels

Een van de lastigste taken van managers is om mensen zover te krijgen om hun uiterste best te doen. Wat is effectief? Met gemotiveerd personeel ziet het leven van de manager er op zich zonnig uit. Maar wat motiveert medewerkers om hun beste beentje voor te zetten? Er zijn vier emotionele behoeften, ofwel drives, waardoor mensen worden voortgedreven:
1. De drive om te verwerven heeft betrekking op materiële goederen (voedsel, kleding, huis, geld enzovoort) én immateriële ‘ervaringen’ (van amusement en vakantie tot statusverhogende zaken als promotie en een directiefunctie).
2. Ten tweede is er de drive om emotionele banden aan te gaan (‘bonding’) – met familie, vrienden en collega’s, maar ook met de organisatie, verenigingen en dergelijke.
3. De drive om te begrijpen houdt in dat mensen de wereld om hen heen willen doorgronden. We willen gebeurtenissen bevatten en de zin van dingen begrijpen.
4. De drive om te verdedigen tot slot houdt in dat we onszelf, ons bezit, de dingen die we hebben bereikt, onze familie en vrienden en onze ideeën en opvattingen willen beschermen tegen dreigingen van buitenaf.

Organisaties moeten alle vier deze basale emotionele drives zien te vervullen, want dat leidt aantoonbaar tot optimaal gemotiveerd personeel. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Elke drive moet langs een andere weg worden vervuld:
– De drive om te verwerven is het makkelijkst te vervullen door een beloningssysteem op te zetten dat onderscheid maakt tussen goede en slechte presteerders, dat beloningen aan prestaties koppelt en dat de beste mensen mogelijkheden biedt om verder te komen.
– De behoefte aan bonding vervul je het makkelijkst door een cultuur te creëren die is gericht op teamwork, samenwerking, openheid en vriendschap.
– De menselijke drive om te begrijpen is het makkelijkst te vervullen via het job design: ontwerp functies zodanig dat ze zinvol, interessant en uitdagend zijn.
– De behoefte van mensen om te verdedigen, vervul je het makkelijkst door ervoor te zorgen dat de systemen voor performancemanagement en middelentoewijzing eerlijk, betrouwbaar en transparant zijn.

Motiveren: een kwestie van gezond verstand
Managers worden doodgegooid met boeken en seminars over motiveren. Toch is het allemaal zo ingewikkeld niet. Motiveren van medewerkers is voor een groot deel een kwestie van gezond verstand.
* Geen scheldtirade, maar schouderklopje
Geef werknemers aandacht en ze presteren meer en beter.
* Intrinsieke motivatie werkt
Een aangenaam gevoel van gedrevenheid.
* Motiveren is maatwerk
De manager moet weten wie zijn medewerkers zijn en wat hen motiveert.
* De randvoorwaarden
De persoonlijke invloed op het werk moet duidelijk en zichtbaar zijn.
* Motivatie: de praktijk
Er zijn verschillende mensen met verschillen drijfveren op verschillende niveaus

Lees ook:

Een gezond leerklimaat voor gezonde professionals

Don’ts:
1. Scheer medewerkers niet over één kam
Motivatie is maatwerk. Iedere medewerker heeft zijn eigen drijfveren. Het is zaak deze per persoon te achterhalen.
2. Wees terughoudend met sancties
Het uitdelen van straffen werkt eerder demotiverend dan motiverend. Effectiever is om gewenst gedrag te belonen en een medewerker op zijn tijd een hart onder de riem te steken.
3. Deel geen orders uit
Het uitdelen van strikte orders smoort creativiteit en initiatieven doorgaans in de kiem en maakt dat er voorbij wordt gegaan aan het eigen denk- en oplossend vermogen van de medewerker in kwestie.
4. Negeer activiteiten niet
Niets is zo demotiverend wanneer initiatieven of activiteiten van medewerkers worden genegeerd. Het geven van feedback is in dit geval essentieel.
5. Neem ideeën serieus
Veel revolutionaire verbeteringen binnen bedrijven blijken afkomstig te zijn geweest van medewerkers zelf. Een bedrijf dat ideeën serieus neemt, wakkert daarmee niet alleen het creatief vermogen en motivatie van de medewerkers aan, maar kan ook nog eens profiteren van de resultaten ervan.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: Sigma Online)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

ik ben er volkomend mee eens dat medew.bij het boeken van een goed resultaat een beloning of comliment verdienen. heb je een leider (autoritair gedrag) blijft dit achterwege,ik denk dat ze niet willen erkennen dat de medewerker ook wel capabel kan zijn voor een bepaalde job ondanks die medewerker geen universitaire studie heeft gevolg of een titel voor zijn naam. bij een manager met een hoge eq(emotionele quotient) krijgt je die waardering wel.

groetjes

marion

x
x