Veranderen of bewegen?

Cover stories

Iedereen maakt het mee: dat je hard zit te werken aan iets en dat er eigenlijk niets wezenlijks gebeurt. Dat, zodra je er geen aandacht of tijd meer aan besteedt, het automatisch terugveert naar waar je begonnen was. Je zit eigenlijk vast. Een opvatting, een proces, een benadering. Het maakt dat patronen hardnekkig zijn en veranderingen langzaam gaan. In die gevallen is een verandering de verkeerde oplossing: een beweging is nodig.

Het projectteam had een swingende start. Iedereen was gecommitteerd aan de opdracht, het team was zorgvuldig samengesteld met de juiste professionals. Alles was aanwezig om het project een succes te laten worden. Helaas kwam er al snel de klad in. De tweewekelijkse overleggen werkten niet goed. Mensen kwamen te laat, waren niet goed voorbereid of kwamen de afspr...

Florent Meier
Leuk stukje, zonder heel concreet te worden raakt het toch de kern van verandering als proces. In projecten die ik begeleid gaat het ook om het "in beweging krijgen" en daarin is het stellen van vragen inderdaad een krachtig middel. Wij gebruiken dan vooral "waarderende vragen" die specifiek ingaan op eerdere successen en de factoren die dat mogelijk maken.
Mooi en waar artikel Siets. Met een goed gekozen titel; we denken vaak dat we bewegen in de verandering maar zijn soms meer bezig bestaande posities te verdedigen.
Erik van Zuidam
Het lijkt op een tegenstelling. Dat is het volgens mij niet. Veranderen = bewegen en bewegen = veranderen. Het gaat er niet om wat je moet worden; maar om wat je bent , wat je drijft en welke richting je (daarom) kiest voor je volgende stap.... De rest gaat en komt vanzelf. Ook losmaken of loskomen is nooit zonder een richting.

Meer over Gedragsverandering