De trend om onderscheid te maken in beloning op basis van individuele prestaties, zal de komende jaren verder doorzetten. Het invoeren van prestatiebeloning kan uw medewerkers extra motiveren, maar is veel werk en kost geld. Is het wat voor uw bedrijf?

Prestatieloon: een modeverschijnsel?
Als het economisch goed gaat, willen veel werknemers graag afgerekend worden op hun prestaties. Ze denken er dan financieel op vooruit te gaan. Als het economisch minder goed gaat, willen werknemers liever zekerheid en een vast salaris. Los hiervan neemt de aandacht voor prestatiebeloning de afgelopen tien jaar wel gestaag toe.

Vormen van prestatieloon
Stukgoed: het gehele loon van een werknemer is afhankelijk van zijn productie en prestaties.

Lees ook:

Teams zijn de bouwstenen van uw organisatie

Gedeeltelijk variabel loon: bovenop het basisloon staat een variabel loon, met een bandbreedte van – zeg – 8%. Wie 4% haalt, verdient een normaal salaris. Wie beter of slechter presteert, gaat er op voor- of achteruit.

Provisie: Per verkocht product krijgt men een bepaald bedrag of percentage. Deze bedragen kunnen flink oplopen, maar het basisloon is dan doorgaans aan de lage kant.

Bonussen: worden individueel uitgekeerd bij goede prestaties.

Winstdeling: bij voldoende winst wordt een percentage uitgekeerd aan de medewerkers.

Extra salarisperiodiek: de medewerker schuift als beloning voor goed functioneren een trede naar boven op de salarisladder.

Beoordelen: op targets en of gedrag
De hamvraag bij prestatiebeloning is altijd wát de ‘prestatie’ precies is en hóe gemeten wordt hoe groot die prestatie is. Dat is het makkelijkste als er harde targets gehaald kunnen worden, die uit te drukken zijn in cijfers. Als medewerkers geen harde targets kunnen halen, wordt de beoordeling lastig. Want dan gaat u mensen beoordelen op gedrag, zoals ‘accuraat zijn’, ‘klantgericht zijn’ of ‘flexibiliteit’. Om dit te kunnen ‘meten’, moet u heel goed zicht moeten hebben op wat uw medewerkers dagelijks doen, en negatieve beoordelingen moet u heel goed kunnen onderbouwen. Anders kunt u rekenen op onenigheid. Voer hiervoor tussentijdse functioneringsgesprekken.

Vergeet het schouderklopje niet
U kunt als werkgever natuurlijk ook gewoon wat vaker een schouderklopje uitdelen aan medewerkers. Dat werkt over het algemeen erg motiverend, én… kost niets!

(bron : De Zaak)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x