De kunst van modern opleiden is: Het juiste middel op de juiste plek op de juiste wijze inzetten, afhankelijk van het doel, de omgeving en het gewenst leerresultaat. Daarbij moet er een balans zijn tussen leren, werken en plezier.
Investeert u als organisatie voldoende in uw medewerkers zodat talent optimaal wordt benut en de juiste prestaties op het juiste moment worden geleverd?
Trainingen voor werknemers moet een standaard taak van personeelszaken en of het lijnmanagement zijn. De juiste training geeft minder productie-uitval, minder stress en meer positivisme (tjaka). Mijn stelling is: Training is een recht, geen gunst. Twee voorbeelden:

a. Bezuinigingen bij het reguliere onderwijs leiden tot een eenheidsworst aan schoolverlaters van VMBO tot aan HBO toe. Het is juist deze nieuwe instroom die hard nodig is in het bedrijfsleven. Ex- en interne bedrijfsopleidingen zijn nodig om de juiste skills voor die onderneming te krijgen; ook het reeds aanwezige personeel dient in een continu opleidingstraject te zijn. Ik bedoel hierbij niet van cursus naar cursus gaan maar bijblijven in het vakgebied door middel van toegevoegde training. Nog te vaak ziet men training als een uitje of beloning voor goed werk. Fout! Men heeft recht op training om het werk optimaal te kunnen doen.

b. Veel bedrijven zijn ontevreden over de werkzoekende die het CWI, UWV of gemeenten naar hen sturen voor het vervullen van vacatures. Ruim de helft van de bedrijven vindt deze groep onvoldoende opgeleid. Ook hier dient in een grootschalig samenwerkingsverband getraind te worden om weer het juiste niveau te krijgen. Men heeft recht op training om weer aan het werk te komen!

Lees ook:

Big Data is noodzakelijk voor een Rapid Response organisatie

De eisen die uw klant stelt aan kennis en professionaliteit van de medewerkers is de laatste jaren sterk toegenomen. Ook de aard van de werkzaamheden wisselt fors. De prestaties van uw medewerkers mogen niet achter blijven en bepalen het uiteindelijke rendement. Kennis, vaardigheden en attitude zijn de drijvende kracht en bepalen uiteindelijk de kwaliteit van de dienstverlening. Dus: Trainen is een recht, geen gunst!

ing. Dick Kroon | Product Manager Microsoft | Broekhuis Training Groep |Utrecht | http://www.broekhuis.nl | [email protected]

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Stelling legt de vinger nog eens op de zere plek! Opleidingen is niet een sluitstuk in de arbeidsvoorwaarde, maar dient al in de CAO verankerd te worden.

x
x