1. Conflictcoaching
  Een nieuwe energiebron voor managers; Een verruimende visie op conflicten, door: Marijke Lingsma & Francine ten Hoedt, 2004.
  Verschillen van mening worden vaak vermeden of weggemoffeld uit angst voor erger en escaleren vervolgens tot intense conflicten. Dat zijn dure grappen: werknemers gaan vaak slechter functioneren, melden zich ziek en hele afdelingen kunnen ontwricht raken.Wil men de in- en externe ontwikkeling van organisaties verbeteren, dan mag men conflicten niet uit de weg gaan. ‘Er mag gebotst worden binnen bedrijven’, zo stellen de auteurs van dit boek, maar veel opvattingen binnen organisaties zijn conflictvermijdend en zijn daarom aan revisie toe.Het boek is een pleidooi om conflicten toe te laten in organisaties en daar de vruchten van te plukken, mits goed gemanaged door competente managers. Managers als conflictcoaches kunnen in dit proces een wezenlijke bijdrage leveren.

  Dit boek is gebaseerd op voorbeelden uit het dagelijkse leven van de manager. De auteurs ontlenen hun informatie aan mediation- en coachingsgesprekken en interviews met managers. Zij introduceren de competenties conflictvaardig, conflictmanagement en conflictcoaching.

  De principes van systeemdenken en conflictescalatie worden uitgewerkt in nuchtere interventies. Er wordt veel aandacht besteed aan opvattingen die manoeuvreerruimte bieden. Aan dit boek is verbonden het boek Praktijkboek Conflictcoaching, dat in januari 2005 verschijnt.

 2. Leiding geven aan dertigers
  Samenwerken met een veeleisende generatie, door: Iet van Slageren & Barbara van der Steen, 2004.
  Veel hoogopgeleide dertigers van nu gedragen zich verwend, egocentrisch en eigenwijs. Werkgevers en media uiten zich pessimistisch over de waarde van deze generatie voor de organisaties van de toekomst. Zij herkennen een generatie met een nieuw arbeidsethos – veeleisend, mentaal zwak en continu in twijfel bij het maken van keuzes.Er ontstaat een nieuwe generatiekloof in organisaties. De oudere generatie – die zich vroeger verzette tegen de gevestigde orde – verzet zich nu tegen de nieuwe generatie. Zij begrijpen de dertigers niet vanuit hun loyale arbeidsethos en behoefte aan zekerheid, omdat zij (onbewust) gevormd zijn door tijden van werkloosheid en spaarzaamheid.Het boek biedt leidinggevenden inzicht in de belevingswereld van een nieuwe generatie. De schrijfsters reiken veel praktische handvatten aan voor leidinggevenden die er nieuwsgierig naar zijn hoe zij de dertiger effectief kunnen inzetten in organisaties.

  Leidinggeven aan dertigers gaat in op de achtergronden van het gedrag van dertigers, de verschillen tussen dertigers onderling, de spagaat tussen de emotionele en professionele ontwikkeling van dertigers (de dertigersdiscrepantie), de keuzeproblemen, de nieuwe (loopbaan)patronen die hierdoor ontstaan en de risico’s die veel dertigers ervaren. Het boek is geschreven voor alle leidinggevenden van hoogopgeleide dertigers en voor andere geïnteresseerden, onder wie nieuwsgierige dertigers.

 3. Omgaan met agressie kun je leren
  Door: Ton Westerveld, 2005.
  Omgaan met agressie kun je leren is geschreven voor iedereen die met agressief gedrag van anderen te maken heeft en vooral voor organisaties en hun medewerkers binnen de hulp- en dienstverlenende sectoren. Want wie heeft er nou nooit op het werk, op straat of elders met agressie te maken gehad? Iedereen, privé-persoon of professional, kan met behulp van dit boek leren omgaan met agressie. Het boek is ook geschikt ter ondersteuning van gerichte training en scholing.In Omgaan met agressie kun je leren beschrijft auteur Ton Westerveld aan de hand van praktijkvoorbeelden wat agressie is, waar het vandaan komt, wat het met mensen doet en hoe we erop kunnen reageren. Hij gebruikt casussen die werkelijk gebeurd zijn, het zijn zowel zijn eigen ervaringen als ervaringen van professionals die dagelijks in posities verkeren waarin zij blootstaan aan agressie. Door beschrijvingen van die situaties te koppelen aan diverse theorieën geeft hij de lezer inzicht in de processen die er spelen en hoe daarmee om te gaan.Dit boek geeft organisaties en hun medewerkers handvatten om met agressieve mensen om te gaan en een goed beleid te ontwikkelen voor de preventie en bestrijding van agressie.

  Ton Westerveld is opleidingsmanager bij het opleidingsinstituut van de Nederlandse Spoorwegen. Hij is hier met zijn team van specialisten onder andere verantwoordelijk voor de trainingen die gegeven worden in het omgaan met agressie en de opvang en nazorg hiervan. Daarnaast treedt hij op als coach en supervisor in trajecten na schokkende gebeurtenissen.

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x