Channels

Hoe zorg je ervoor dat teams meer zijn dan de som der delen? Managers zien graag dat teamleden op één lijn zitten en soepel tot beslissingen komen. Uit onderzoek van Amerikaanse psychologen (onder leiding van Stuart d. Sidle) blijkt dat teams tot veel betere beslissingen komen als teamleden het juist oneens zijn met elkaar.

Als teamleden het met elkaar oneens zijn, wordt er gediscussieerd, waardoor verborgen informatie op tafel komt, wat leidt tot betere beslissingen. Door het debat wordt er ook meer aandacht besteed aan de argumenten voor en tegen, wat leidt tot een betere besluitvormingskwaliteit. Zelfs als de ‘andersdenkenden’ (teamleden die het oneens zijn met de meerderheid) ongelijk hebben, leidt de onenigheid tot betere beslissingen.

Een overvloed van data en toch de verkeerde beslissing nemen…

Managers hebben nog nooit over zoveel gegevens beschikt als nu. Allerlei informatienetwerken zorgen voor een potentiële datatoevoer.
Hou volgende basistips voor ogen:
1. Je moet niet alles gelezen hebben, je moet wel weten hoe en waar je de dingen kunt vinden.
2. Gegevens op zichzelf zijn blind, om die data te kunnen plaatsen moet je het verhaal rond de data kennen en dat verhaal leer je enkel van de rechtstreeks betrokken medewerkers.
3. Data zijn geen kennis, geen inzicht en zeker geen wijsheid. Vraag je regelmatig af welke lessen op langere termijn te halen zijn uit de data. Hou hiermee vooral rekening bij je besluitvorming

Implicaties

Managers moeten onenigheid in besluitvormingsteams faciliteren door:
1. een omgeving te creëren waarin het toegestaan is het met elkaar oneens te zijn en open te discussiëren,
2. teams samen te stellen uit mensen met uiteenlopende perspectieven.

Lees ook:

Big Data is noodzakelijk voor een Rapid Response organisatie

Niet dat het makkelijk te hanteren is, onenigheid in teams: het kan ten koste gaan van de teamcohesie. Daarom moeten teamleden erin getraind worden ‘functionele conflicten’ aan te gaan – dat wil zeggen meningsverschillen zo te uiten dat het tot nieuw inzicht leidt in plaats van de groep te splijten.

Luisteren in tijden van conflict

Een conflictbespreking kan makkelijk uitdraaien op een welles-nietes discussie.
We downloaden hoofdzakelijk ons standpunt en blijven dit met stijgende ergernis herhalen. We zijn wel aanwezig in het gesprek, maar we beluisteren het andere standpunt niet. Volgende tips kunnen helpen om beter te luisteren:
1. Omschrijf hoe jij het standpunt van de andere begrijpt. Spendeer meer tijd met het standpunt van de andere te begrijpen dan met je eigen ideeën tot in de treure te herhalen.
2. Hou de doelstellingen (taak) goed voor ogen, wordt niet persoonlijk.
3. Bespreek openlijk het verschil tussen beide. Vraag je af welke opportuniteit het andere standpunt voor je herbergt.
4. Beeld je in dat je te maken hebt met iemand die je als persoon uitermate sterk waardeert en waarmee je enkel inhoudelijk van mening verschilt.

Beslissingen nemen

In de huidige platte organisaties werken we veel in teams. We gaan ervan uit dat groepen betere beslissingen nemen, maar is dat ook zo? Onder goed voorzitterschap zijn groepsbeslissingen zowel kwalitatief als kwantitatief beter dan een beslissing die genomen door het gemiddelde individu. Dit impliceert echter niet dat het aangeraden is om voor alle beslissingen groepen in te schakelen. Neem volgende overwegingen ter harte:
1. Beslissingen die vlug genomen moeten worden, neem je beter niet in groep.
2. Groepen hebben veel vertrouwen in hun beslissingen. Maar het is niet omdat ze er meer in geloven, dat een juiste beslissing werd genomen.
3. De kwaliteit van de beslissing neemt af naarmate de groep groter wordt.
4. Hechte teams springen briljant om met gespecialiseerde kennis en dus met grote diversiteit. Gepolitiseerde teams maken er een echt zootje van.
5. Laat beginnende teams vooral werken op basis van gedeelde kennis.
Afhankelijk van de aard van beslissing die genomen moet worden, opteer je best de ene keer voor een groepsbeslissing en de andere keer beter voor een individuele beslissing.

Meer over Team ontwikkeling en over Probleem oplossing en Besluitvorming.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: Direction) door: Prof dr. Herman Van den Broeck

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x