Terug naar een gezonde middenklasse

Columns

De 85.000 abonnees van ManagementSite behoren waarschijnlijk voor het overgrote deel tot de (hogere) middenklasse. Dat wil zeggen dat ze meestal hoogopgeleid zijn, maar niet zoveel verdienen dat ze achterover kunnen leunen. Zij hebben dat inkomen nodig om in hun levensonderhoud te blijven voorzien en om pensioen te kunnen opbouwen. Ze hebben ook een beperkt vermogen, meestal als onderdeel van een eigen huis.

Het vroegere onderscheid dat de middenklasse niet meer met handen hoefde te werken is niet meer relevant, sommige vaktechnische beroepen betalen beter dan administratief werk. Te denken valt aan bijvoorbeeld fysiotherapeuten, loodgieters en rechercheurs. Middengroepen verdienen minimaal modaal (36.500 bruto) en maximaal driemaal modaal. Aansluitend bij begrippen als lagere en hogere mi...

Willem Mastenbroek
Pro-lid
Beste Grimbert

Je schrijft: ‘Terugkeer naar fatsoen en moraliteit is dringend geboden.” Helemaal waar, maar hoe doen we dat? Daar zit de pijn en het onvermogen. Hoe dan ook, jij geeft een voorzet van concrete maatregelen.

Je citeert niet zomaar May. Zij spreekt duidelijke taal. Ze komt op voor een gezonde middenklasse, de hard werkende Brit, als fundament voor een levendige democratie. Ze wil een grotere rol voor de overheid in het daadwerkelijk bestrijden van asociaal gedrag. Bedrijven die zich laten meeslepen in het spel om poen en prestige, inclusief ‘de parasitaire groepen’ kunnen stevige maatregelen verwachten. De immigratie wil May strak reguleren. Tegelijk stelt ze “Het maakt niet uit waar je vandaan komt, wie je bent, welke kleur je hebt, of je homo bent – het gaat erom of je bereid bent te werken, onderdeel wilt zijn van de werkende klasse.”

Hoe moeilijk gaat dat worden? De afleveringen van Radar in NL tonen nog steeds bedenkelijke praktijken in de financiele wereld; bankiers-eed en cultuurverandering ten spijt. Een niet te beheersen immigratie-stroom kan elk moment weer op gang komen.

Bezinning en discussies over normen, waarden en identiteit zijn prima. Maar zonder beleid en dwang vanuit de overheid blijven ze krachteloos. Als het May gaat lukken dan moet het in NL toch ook kunnen, nietwaar.

Het zou toch wat zijn als de gesmade Brexit over enige tijd een voorbeeld gaat worden van de route naar een beter leefbare samenleving.
Lid sinds 2020
Ik denk, met de schrijver, dat uitbreiding en bescherming van de middenklasse essentieel is om deze samenleving te behoeden voor achteruitgang en weer perspectief te bieden.

Het probleem is dat wat ik gemakshalve maar even het 'groot-kapitaal' noem, daar geen boodschap aan heeft en al 25 jaar onze politiek bepaalt, nl. van 'globaliseren' en 'privatiseren'. Dat moet je dus keihard ter discussie durven stellen, bij voorkeur in de zin van 'hoe eerlijk/sociaal globaliseren' en 'hoe privatiseren, waarbij de voordelen OP TERMIJN eens groter zijn dan de nadelen'.
Dat mag ook niet alleen maar over geld en efficiëntie gaan. (Overigens is voor mij de middenklasse ook niet alleen met een salaris gekoppeld, maar met name ook aan werk/zorg/scholings-veiligheid, dus bredere people-aspecten).
Of May hier echt de juiste maatregelen gaat nemen om dit punt echt aan te pakken, dat is voor mij een grote vraag.

Meer over Het spel om poen en prestige