Channels

Focus op het resultaat is in teams niet zo vanzelfsprekend als we denken. Mensen zijn niet altijd teamlid om gezamenlijk prestaties neer te zetten. Of om een waardevolle bijdrage te leveren aan halen van teamdoelstellingen. Ze zijn soms teamlid om heel andere redenen, waarbij politiek, emotie, status, salaris en seks een belangrijke rol spelen.

Lid zijn van het managementteam (MT) gaat gepaard met status en aanzien. Dat is een belangrijke drijfveer, waardoor weinig managers nee  zeggen tegen het aanbod om teamlid te worden. Ze voelen zich vereerd en/of verplicht omdat ze “gevraagd” zijn. Ze voelen het als een hele prestatie en genieten van de status en prestige. Want zeg eens eerlijk, voelt het niet goed om te zeggen dat je lid bent van het MT of DT?

De resultaatgerichtheid van teamleden kan daar echter behoorlijk onder lijden. Dat is jammer, want dat heeft effect op de resultaatgerichtheid van het hele team. De kans op topprestaties slinkt daardoor aanzienlijk, want focus op het teamresultaat is een van de kritische succesfactoren voor bijzondere teamprestaties.

Waarom verliest een team focus?

Je team verliest eenvoudig de focus, zodra één of meer teamleden het teamresultaat uit het oog verliezen. Dat is mogelijk door:

Lees ook:

Big Data is noodzakelijk voor een Rapid Response organisatie

1. Gebrek aan prestatiewil
Teamlid zijn is voor mensen meestal al voldoende om tevreden te zijn. Zeker als het een speciaal of elitair team is en men status gevoelig. Teamresultaten zijn dan wenselijk, maar niet noodzakelijk. En liefst zonder grote opoffering of ongemak. Er is geen persoonlijk drang tot gezamenlijk presteren.

2. Voorrang voor eigen belang
Teamlid zijn kan voor mensen slechts een middel zijn voor verbetering van eigen positie en status. Het eigen belang gaat dan voor het teambelang. Resultaten worden nagestreefd die vooral het eigen belang dienen. Terwijl voor een effectief teamresultaat men dient te gaan voor het collectief belang.

3. Focus op inspanning
Teamlid zijn is voor mensen vaak een belasting, in ieder geval in tijd. De gerichtheid op de vereiste inspanning is dan groter dan op de teamprestatie. Wat het team doet, wordt dan meer bepaald door discussies over inspanningen dan door het beoogd gezamenlijk teamresultaat.

3 Top Teamfocus Tips
De essentie is dat teamleden worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor de eigen bijdrage aan de gezamenlijke teamprestaties. Omdat ze zich uit vrije wil hebben verbonden door de mooie win-win van individueel en collectief belang. Zo niet, dan wordt het verleidelijk om de aandacht aan andere dingen te besteden. Het collectief belang verdwijnt dan geruisloos naar de achtergrond.

De top drie teamfocus tips

1. Concrete, eenduidige, duidelijke en gedeelde teamprestaties
Schets een concreet, realistisch en aannemelijk beeld van de eindresultaten van het team. Deel de beelden met elkaar en kom met elkaar tot een gezamenlijk beeld. Gebruik heldere verwoordingen en beschrijf de prestaties alsof ze al geleverd zijn. Gebruik de verbeeldingskracht, want het maakt passie, wilskracht en doorzettingsvermogen los in het team. Dit beeld is belangrijker dan de taken en inspanningen om daar te komen.

2. Uitgesproken wil van elk teamlid afzonderlijk
Bespreek dit regelmatig in het team. Er zijn weinig mogelijkheden om een gebrek aan prestatiewil te compenseren. Als men niet wilt, dan houdt het snel op! Uitwisseling zorgt voor transparantie. En ruimte om elkaar te helpen. Wissel drijfveren uit. Wat breng ik en wat haal ik? Zoek naar verbinding in de persoonlijke ambitie (eigen belang) en de beoogde teamprestaties (collectief belang). Het biedt de grootste kans op een betrokken, verantwoordelijke en waardetoevoegend teamlid.

3. Waardering voor resultaatgericht gedrag
Schep helderheid over effectief en resultaatgericht gedrag. Bewaak de resultaatgerichtheid van inspanningen door als team kritische te kijken naar “waarom we doen wat we doen.” Waardeer prestaties die bijdragen aan het collectief resultaat. Zorg daarbij voor prestatiegerichte in plaats van inspanningsgebaseerde waardering. Beloon ook effectief teamgedrag, omdat goed voorbeeldgedrag het team naar een hoger plan trekt. En een positief effect heeft op de organisatie als geheel.

Deze tips maken het mogelijk om met je team een ongekende focus op het teamresultaat te houden. En daardoor topprestaties te leveren op een prettige wijze. Wat zijn jouw ervaringen?

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x