Vergrootglas op toezicht

Cover stories

De samenleving kijkt steeds kritischer naar de rol van commissarissen en toezichthouders. Waarom vinden sommigen het zo moeilijk om te handelen conform de Nederlandse Corporate Governance Code? En waar gloort inhoudelijke vernieuwing?

Commissarissen en toezichthouders krijgen het flink voor de kiezen. Vrijwel wekelijks verschijnen kritische artikelen over hun handel en wandel. Tot de veel gehoorde klachten be-horen gebrek aan zelfreflectie, risicomijdend gedrag en te weinig contact met de buitenwe-reld. Terwijl de bedrijven en organisaties waarop ze toezien daar toch middenin staan.

Ook de ceo’s waarop commissarissen toezicht houden liggen onder vuur. Vier vijfde ziet de noodzaak van een circulaire economie, maar slecht een derde heeft er vertrouwen in dat deze er komt, zo blijkt uit recen...

Ir. Jan G.M. van der Zanden
Lid sinds 2019
Het eeuwige mantra is " Het komt aan op diversiteit naar leeftijd, geslacht, achtergrond en nationaliteit."

Uit mijn ervaring als directeur, commissaris en bestuurslid is er iets heel anders aan de hand. Het ontbreekt vele directies EN commissarissen gewoon aan intelligentie en bedrijfskundig inzicht om de rol van toezichthouder en vaak ook als bestuurder adequaat in te vullen. Soms ontbreekt ook wijsheid…. Mensen zijn op een plek terecht gekomen die regelmatig eigenlijk één of een paar stapjes te hoog is. En dan kunnen ze toch daarvanuit doorgroeien; zeker naar toezicht, omdat het daar het minst direct opvalt als je eigenlijk niet goed presteert. Helaas.

Bert Koopman kan dus beter pleiten voor een strenge ballotage inclusief een soort CITO toets t.a.v. financiële, bedrijfskundige en HR kennis en kunde. I.p.v. die eeuwige tromroffel op diversiteit.

Maar ja, de CITO toets is uit de mode en zelfs uit de gratie, dus dit zal vrees ik voorlopig niet gaan gebeuren, totdat er werkelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt naar de oorzaken van het falen van toezicht (OAD, ING, etc.).

Meer over Besturen en organiseren