Werkgevers denken dat ze mensen tekortkomen, terwijl werknemers vinden dat hun kwaliteiten onvoldoende worden benut. Dat verschil van inzicht biedt belangrijke kansen om de personeelskrapte tegen te gaan.

Werkgevers klagen vaak steen en been over de personeelstekorten waar ze tegenaan lopen. Die vormen een rem op de groei die ze willen realiseren. Werknemers kijken heel anders naar diezelfde situatie. Zij constateren dat werkgevers lang niet alles doen om het aanwezige potentieel te benutten. Die clash in visie tussen werkgevers en werknemers is op veel plaatsen waarneembaar, maar leidt er vooralsnog niet toe dat er op een andere manier met personeelsplanning wordt omgegaan.

Personeelsplanning
Dé oplossing zou kunnen zijn dat werkgevers vanuit een totaalvisie leren te kijken naar wat nu personeelsplanning wordt genoemd. Momenteel zijn de organisaties gericht op het aannemen van nieuwe mensen, minder op de ontwikkeling van de bestaande medewerkers.

Lees ook:

Teams zijn de bouwstenen van uw organisatie

De wetenschappelijke basis voor de algemeen aanvaarde opvatting dat je talent moet hebben om tot bijzondere prestaties te komen, is erg beperkt. de kwantiteit en vooral de kwaliteit van oefeningen is bepalend voor het niveau dat iemand kan bereiken. Mensen die topprestaties leveren, hebben dat niveau alleen maar kunnen bereiken door geen tijd en moeite te verspillen aan dingen die ze al beheersen, maar juist door heel veel energie te steken in het leren van dingen die ze niet kunnen. Ze hebben de lat voor zichzelf steeds hoger gelegd. Dat lijkt simpel, maar toch zullen de meeste mensen deze vorm van oefenen niet (willen) volhouden, omdat ze dan continu geconfronteerd worden met hun beperkingen. En dat niet gedurende enkele jaren, maar -zoals ook andere studies hebben laten zien- voor een periode van ten minste tien jaar. Een talent ergens voor hebben is mooi meegenomen, waar het écht op aan komt is volharding.

Verbinden
Het verbinden van enerzijds de personeelswensen en anderzijds de business komt nog minder vaak voor. Veel CEO’s hebben moeite om de werknemers te behouden en te inspireren. Maar als er nieuwe kennis nodig is, kiezen zij vaak de kortste weg. Zij zoeken naar nieuwe medewerkers die ervaring hebben. Maar dit is niet altijd nodig. Bestaande werknemers kunnen zich ook bekwamen in nieuwe terreinen en op die manier kunnen de behoeften van de werknemer en die van de onderneming synchroon lopen.

Totaalvisie
Op dit moment is er echter nog weinig harmonie. Vooral bij grote ondernemingen is er onduidelijkheid aan de top en is gemor onder werknemers. Het duidt op een moeizame uitgangspositie om verder te groeien. Het blijkt dat leiderschap en visie binnen de organisatie, vaardigheden van de managers en loopbaanmogelijkheden, een positieve bijdrage kunnen leveren.

Prestatiesturing kan leiden tot een zekere competitie, die prestaties daadwerkelijk verbetert. En soms laat prestatiesturing opzienbare verschillen zien tussen vergelijkbare medewerkers. Leg cijfers en gegevens aan uw medewerkers voor en vraag ze waar die verschillen vandaan komen. Daag hen met die cijfers uit. Ook hier weer geldt: betrek uw medewerkers, in dit geval door ze mee te nemen in het proces van interpretatie van de cijfers. En bespreek wat zinvolle manieren zijn om bepaalde prestaties te bereiken. Probeer zo de organisatiedoelen tot doelen van medewerkers te maken.

Het is belangrijk om een totaalvisie te hebben op business en personeelsontwikkeling. Die worden nog veel te weinig met elkaar in verband gebracht. Daardoor lopen werkgevers op de lange termijn kans op serieuze tekorten aan de juiste mensen en de juiste vaardigheden. Dat kan dus beter, want er zijn genoeg capabele medewerkers. Alleen de onderbenutting van hun capaciteiten moet nog worden aangepakt.

Lees ook:
Ha, een recessie – nu niet snijden maar leiden
door: Wim Davidse

De R is weer in de maand, tijd voor het S-woord?De kredietpaniek op de financiële beurzen is achter de rug, en nu volgt de tweede en beslissende akte in de double whammy: een recessie.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: SigmaOnline) door Sandra Terwolbeck en Philip Miles

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x