Perfect Match!

Cover stories · Instrumenten

Er wordt heel wat nagedacht en geadviseerd over de financiële functie in bedrijven. Maar de deskundigen spreken elkaar de laatste tijd vaak tegen en veel bedrijven vragen zich nog altijd af wat zij van hun CFO, controller of boekhouder mogen verwachten. Met deze test kunt u als manager of leidinggevende bepalen of u een adequate financiële functie heeft en waar zich mogelijke knelpunten voordoen. Als financiële man of vrouw kunt u de test gebruiken als input voor bijvoorbeeld een functioneringsgesprek. U moet als leidinggevende en controller wel gezamenlijk aan de slag: de test vereist dat u beiden vragen via internet invult!

Eensgezind
Er is de afgelopen tien jaar heel wat gefilosofeerd over de financiële functie. De grote adviesbureaus kwamen met een eensgezinde boodschap: de administrat...

Paul Pelzers
Een test die er al vanaf jaar 2004 staat. Weinig reacties van lezers.

Vraag aan de bedenkers: Hoeveel duo's hebben tot nu toe de test gedaan?

Meer over Financieel management