Onverschillig maakt vrienden

Meer bereiken door achteroverleunen

Het jaar is nog lang en dat is maar goed ook. Om onze doelen te bereiken zullen we alle
zeilen moeten bijzetten. Wat dat betreft is er weinig anders dan vorig jaar en volgend jaar
zal het wel net zo gaan. Succes is tien procent inspiratie en negentig procent transpiratie. Het zijn bekende managementclichés. Toch zijn er mensen voor die dit allemaal niet lijkt op te gaan. Alsof het ze komt aanwaaien. Hoe minder ze zich inspannen, hoe meer ze bereiken. Hoe zit dat dan? Wat kunnen we van ze leren? Zijn ze zondagskinderen of doen ze dingen anders dan u en ik?

In het zweet onzes aanschijns zullen we ons brood verdienen, is ons geleerd. Wie wat wil
bereiken moet ploeteren en zonder inspanning kom je niet ver. IJver en doorzettingsvermogen zijn belangrijke deug...F.W. Heijman
Hoewel ik niet weet of alle positieve kwalificaties op mij van toepassing zijn, ben ik wel zo'n "achteroverleuner". Ik vond wat dat betreft het werk van de Stoïcijns filosoof (en slaaf) Epictetus, erg herkenbaar, die zei dat er slechts één weg naar is geluk, en dat is op te houden met je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt. Met andere woorden: je kunt de werkelijkheid niet veranderen, maar wel je houding tegenover die werkelijkheid. Een dergelijke levenshouding geeft rust omdat het het negatieve relativeert, en bovendien tijd om je te richten op hetgeen wel binnen je invloedssfeer valt.

Ik raad de werken van Epictetus van harte aan aan mensen die het (nog) niet gelukt is een "laid back" attitude te ontwikkelen. Zijn (zeer toegankelijke) werk Encheiridion is gratis te downloaden op: http://www.arsfloreat.nl/documents/Encheiridion.pdf.