Ongewenst gedrag op de werkvloer

Uw personeel heeft toch wel iets productievers te doen dan pesten, roddelen, liegen of stelen van de baas? In de meeste gevallen kunt u dit vervelende gedrag in de kiem smoren als u er op tijd bij bent. Voorkom dat het uit de hand loopt.

Als gevolg van pesterijen, melden zich jaarlijks tienduizenden Nederlanders ziek met klachten als hoge bloeddruk, hartkloppingen, angstaanvallen, verminderd zelfvertrouwen en depressiviteit. Deze klachten kunnen leiden tot blijvend psychisch letsel als de pesterijen en intimidatie blijven aanhouden.

Voorbeelden van pestgedrag zijn: iemands werk saboteren (bijvoorbeeld belangrijke documenten kwijt maken of telefoontjes niet doorgeven), iemand isoleren van de groep, discriminerende of seksueel getinte opmerkingen maken, spullen verstoppen of vernielen.

Overig rattengedrag
Roddelen en vriendjespolitiek, strijken met de eer van een ander, het niet nakomen van afspraken, te laat komen, lang privé bellen of internetten, het declareren van niet gewerkte uren, het nemen van vrije tijd zonder toestemming, privé uitgaven declareren of meer declareren dan nodig. Het zijn op het oog mildere vormen van ongewenst gedrag en het is aan u om te bepalen wanneer u 'een oogje dichtknijpt' of wanneer de grens wordt overschreden.

Soms is het een rotte appel onder het personeel die de rest ‘besmet’, soms is het een mentaliteitskwestie die u kunt aanpakken. Spreek mensen aan op ongewenst gedrag en grijp consequent in.

Een gedragscode kan daarbij helpen. Beschrijf hierin hoe medewerkers met elkaar en met de bedrijfsmiddelen dienen om te gaan. U kunt uw personeel hierbij betrekken door samen te praten over wat wel en niet toelaatbaar is.

Zo komt u samen bijvoorbeeld tot de conclusie dat er in een paar verloren minuten voor een vergadering best even privé gesurft mag worden, maar dat een vakantie boeken onder werktijd not done is. Of dat roddelen over de concurrent mag, maar roddelen over collega’s en klanten niet. Zet de geschreven regels in een arbeidsreglement of personeelsgids.

Uw verantwoordelijkheid
U kunt al veel doen door zelf het goede voorbeeld te geven. Verkeerd voorbeeldgedrag van leidinggevenden wordt namelijk genoemd als de belangrijkste oorzaak van rattengedrag. Als u voor 100% het goede voorbeeld geeft, zullen uw medewerkers met 50% volgen.

(bron: De Zaak)

Meer over Ongewenst gedrag op het werk.

SCHRIJF MEE

Schrijf 3 columns of artikelen (binnen een jaar) en ontvang een gratis pro-abonnement twv €200,--

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren.

Deel uw kennis en ervaring

Eric Arkesteijn
Zou het wellicht gewoon zo zijn dat enkele managers, top of niet, de grip op hun medewerkers steeds meer verliezen en iedereen steeds meer zijn eigen gang gaat. Zeker in de kantooromgeving waar resultaten en prestaties vaak erg ondoorzichtig zijn.

Twee oplossingsrichtingen waar vast ook weer de gulden middenweg gevonden moet worden. 1) De duimschroeven aan, en geen ruimte laten voor rattengedrag. 2) Maak je medewerkers bevlogen en gepassioneerd over wat ze doen. Besmet ze in ieder geval met jouw passie en enthousiasme.
Karin
Nou ik stuur z'on groep aan die alles lievre doet dan werken. Roddelen, insinueren, collega's onder druk zetten. Ik dacht in mij leven al veel gezien te hebben maar dit team slaat alles. Ik stuur me gek en corrigeer en geef het juiste voorbeeld. Maar ben ik er even niet dan stopt iedereen direct met werken. De directie ziet dit ook en zegt strak aansturen maar wel op de juiste wijze. Ik doe dat netjes en probeer niet al te strak te zijn omdat de groep niet gewens is om gestuurd te worden.

Nu zijn ze gaan muiten bij de directie verzinnen allerlei verhalen en durft d edirectie geen stappen te zetten.

Eric jouw verhaal klopt resultaten en prestaties zijn ondoorzichtig omdat de directie niet durft te sturen op resultaten. Duimschroeven aangedraaid en rattengedrag (boek speciaal gelezen) aangepakt. Nu muit de groep en laat mijn directeur mij keihard vallen. Stank voor dank of is hij een grotere rat dan alle medewerkers bij elkaar en is hij het rolmodel voor het gedrag van dit team?
Eric Arkesteijn
Karin, na jouw berichtje moet ik gelijk aan dat TV programma denken over die onhandelbare kinderen. De naam van het programma ken ik niet, en is nu even ook niet relevant.

Wat voor bedrijf/team is dat wel niet als ik vragen mag? Klinkt niet erg gezond. Maar, aangaande je directie, is het: willen ze het niet of kúnnen ze het niet? Ik bedoel kan me toch voorstellen dat ze dit ook in hun portomonee merken. Daarom kan ik me het niet voorstellen dat hij de grootste rat is. Ten minste, misschien is hij het wel maar dan mag je toch hopen dat hij iets sluwer te werk gaat. Of toch in ieder geval duidelijk gaat maken wie de 'baas' nu eigenlijk is.
Ellen
Het is nooit alleen maar een kwestie van controle en aansturen. Waar ik werk is veel eigen verantwoordelijkheid en vrijheid, en daar wordt weinig misbruik van gemaakt.
Controle is dus niet de énige factor.
Het kan een complex geheel zijn van cultuur, mentaliteit, vertrouwen, hart voor de zaak, personeelssamenstelling, sociale controle, sturing op resultaten, wederkerigheid etc.
Eric Arkesteijn
Zoals ik inderdaad in mijn eerste reactie helemaal onderin stelde heeft het twee inslagen. Een negatieve benadering, gericht op controle. En een positieve gericht op bevlogenheid. passie en enthousiasme. Hier kun je al die factoren die jij noemt bij zetten. Dit laatste is minder kwantitatief meetbaar, en dus minder concreet, dan het eerste en wordt daarom minder vaak ingezet om teams weer wat productiever te maken. Iemand controleren is makkelijker dan iemand enthousiasmeren. Uiteraard verdient het laatste de voorkeur maar in een kelderorganisatie zoals Karin die beschreef zou je daar weleens op stuk kunnen lopen; dan heb je grover geschut nodig..

Verder sluit ik mij dus helemaal bij je aan.

Meer over Hufters op de werkvloer