Channels

In de huidige tijd vinden velen het belangrijk om kritisch en bewust om te gaan met het inschakelen van externen zoals coaches en adviseurs. Te gemakkelijk of onkritisch een coach of adviseur inschakelen kan leiden tot te hoge kosten en mogelijk tot een te grote afhankelijkheid van die externe. Bovendien kan een onzorgvuldige keuze leiden tot teleurstelling over diens aanpak en de resultaten daarvan.

Nu zijn er veel benaderingen en aanpakken van coaches en adviseurs maar er is niet veel bekend over de effectiviteit hiervan. Daarom willen wij u hierbij graag vragen mee te doen aan een klein onderzoek. Dit onderzoekje is één van de onderzoeken die wij doen om inzicht te verkrijgen in de factoren die coaching en organisatieadvisering effectief maken. De benodigde tijd om mee te doen bedraagt circa 10 minuten. Onder de deelnemers verloten wij het boek Succesgericht HRM (Schlundt Bodien, Visser en Weber, 2005).

Als deelnemers zoeken wij mensen die recent opdrachtgever, client of aanspreekpunt zijn geweest van een coach of organisatieadviseur. Geldt dit voor u? Doet u dan mee aan het onderzoek! U kunt meedoen door de vragenlijst op de volgende pagina in te vullen:

Lees ook:

Big Data is noodzakelijk voor een Rapid Response organisatie

http://www.m-cc.nl/onderzoek.htm

Met vriendelijke groet,
R. Butter en C. Visser

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x