Obama voor beginners

 Maak uw eigen presidentiële speech. Voordat we er aan wennen en voordat de harde praktijk toeslaat: wat kunnen we vandaag nog opsteken van de nieuwe Amerikaanse president? Zijn innauguratie-speech was minder sprankelend en emotionerend, vonden de critici. Dank je de koekoek. Hier sprak niet de kandidaat, maar de leider van een land in grote nood. Niet meer iemand die het graag wilde gaan doen, maar die het nu móet gaan doen. Zijn toespraak was een meesterstuk. Daar kunnen we heel wat van leren.

Ik heb hem nog eens voor u nagelezen, de speech van Obama. Hij was langer dan die van eerdere presidenten bij hun inhuldiging. President Obama nam er de tijd voor en herhaalde zichzelf regelmatig. Altijd goed als je een boodschap wilt laten landen, maar hij had er dan ook alle aanleiding toe. Als ...

Ronald v Domburg
Wim,
dank voor je mooie samenvatting en vertaling van de inauguratie- speech van Obama. Wat mij bijzonder aansprak was de combinatie van realiteitszin en de blik gericht op de toekomst, gebruikmakend van de succeservaringen uit het verleden. Hij verbond iedere keer opnieuw de successen uit het verleden (we hebben eerder stormen getrotseerd) met de problemen van het heden en deed een sterk appel op iedereen om mee te werken aan het creeren van een gedroomde toekomst.
Wat ik nog toe zou willen voegen aan jouw samenvatting is dat hij op gegeven moment zei, dat je de idealen wel terug kunt brengen naar het niveau van de huidige realiteit, maar dat zijn keuze is om de huidige realiteit teverheffen naar het niveau van de idealen. Aansluitend bij de aloude waarden die nog steeds even levend en actueel zijn als ooit tevoren.
Dat is een hoopvolle boodschap en we weten allen, dat de realisatie daarvan een 'hell of a job' zal zijn. Maar zoals Obama treffend zei: "greatness is not a gift. It must be earned".

Ronald van Domburg
www.playtochange.com
Pieter Hooftman
Ik ben bij mezelf nagegaan waarom deze woorden zo sterk tot de verbeelding spreken, zelfs vanaf een kil computerscherm en vertaald in het Nederlands. Ik kom tot twee belangrijke aspecten:

a) de reputatie van Obama als groot spreker is al gevestigd op het moment dat deze woorden gesproken worden.
b) zo ongeveer iedere aardbewoner is reeds doordrongen van de problemen, en de urgentie en noodzaak om ze op te lossen, dankzij een al maanden durende berichtenstroom en soms zelfs eigen ervaringen.

Dit zijn m.i. belangrijke voorwaarden voor het laten landen van de boodschap, samen met een goed verhaal natuurlijk.