Channels

Nederland kampt met een overmaat aan managers. Boosdoener is het flexibele ontslagrecht. Het is een opmerkelijk tegengeluid omdat vaak voor flexibilisering van de arbeidsmarkt wordt gekozen. Dit goed zou zijn voor de werkgelegenheid.

Maar werknemers zijn minder gemotiveerd en werken minder goed als ze weten dat ze van het ene op het andere moment op straat kunnen staan. Een grotere managementlaag moet er vervolgens op toezien dat de werknemers hun werk wel goed doen. Het verziekt de werksfeer en remt de productiviteitsgroei.

Het blijkt dat het aantal managers in Nederland de afgelopen 35 jaar is verdriedubbeld tot 6 procent van de beroepsbevolking. En dit is niet te verklaren uit veranderingen in de definitie van ‘manager’. Volgens onderzoekers kwam de stijging flink op gang begin jaren tachtig tijdens de periode van grote werkloosheid.

Lees ook:

Een gezond leerklimaat voor gezonde professionals

Nederland staat nu op nummer één in Europa wat het aantal managers betreft en schurkt volgens de professor aan tegen het Angelsaksische Engeland en de Verenigde Staten, landen die bekend staan om hun uiterst flexibele arbeidsmarkt. Het aantal managers is daar de afgelopen decennia ongeveer verdubbeld tot 11,4 respectievelijk 13,5 procent.

In Angelsaksische landen beschouwen bedrijfsleiders mensen als Homo Economicus. Ze denken dat werknemers de kantjes er vanaf lopen als ze er de kans toe krijgen. Managers moeten hen daarom in het gareel houden. Er moet een maatschappelijk debat over de rol van managers in het Nederlandse arbeidsbestel komen. En dit moet verder gaan dan de jaarlijkse verontwaardiging over de alweer verder gestegen topsalarissen.

(bron: Managernet)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x