Nederland handelsland of Nederland innovatieland

Cover stories

Er zijn evenveel argumenten te noemen voor Nederland Handelsland als voor Nederland Innovatieland. Daarom blijven we maar debatteren en rapporten schrijven, zonder te kiezen. Nederland heeft geen verhaal!

“Biedt de Nederlandse cultuur kansen voor innovatie en wat voor soort innovatie bedoelen we dan?” Dat was de vraag die centraal stond tijdens het zoveelste innovatiedebat, dit keer op initiatief van de Baak Management Centrum VNO-NCW.
De hooggeleerde Den Butter, de belangrijkste drijfveer achter het in 2003 verschenen WRR-rapport ‘Nederland Handelsland’, beantwoordde de vraag bevestigend. Ja, onze cultuur biedt kansen voor innovatie, mits we er voor kiezen een handelsland te willen blijven en we onze innovati...

Reinder Koornstra
Is dat eigenlijk niet net zo'n vraag of marketing beter is dan verkoop? Het doet er, voor marketeers, natuurlijk helemaal niet toe hoe je het noemt, als het maar voor langere termijn een onderscheidende propositie voor een duidelijk omschreven doelgroep oplevert. Innoveren zonder marketing (handel) is net zo nutteloos als handel zonder (innovatief) product. En natuurlijk kunnen nog jaren en jaren innoveren door eens gewoon marketing te bedrijven. Niet het eigen product, of productiemethode, wel dan niet innovatief, centraal stellen, maar de behoeften en wensen van onze klanten, waar die ook wonen. En die gerichtheid op de afnemer moet ook aanwezig zijn bij de mensen die zich met die handel of innovatie bezighouden, zelfs als ze marketing hebben gestudeerd!
Joke van Galen
Een interessant artikel van de heer Weggeman. Al polderend zijn "we" er dus achter gekomen, dat je vooral moet doen waar je goed in bent en dat gecombineerd met elkaar een nieuwe optie biedt: "Nederland Kennisintensief Handelsland". Prima, vooral doen. Alleen vraag ik me dan af: met wie? Want er staat een enorme uitstroom van kennishouders en ervaren (technische) babyboomers voor de deur. Verschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd houdt dat nauwelijks nog tegen.

Hoeveel verkopers met vakinhoudelijke kennis zijn er eigenlijk? En andersom: zijn vakinhoudelijke kennishouders in staat om een handelsgeest te ontwikkelen?
Het lijkt me dat meerdere "soorten" intensief met elkaar moeten samenwerken om synergie te bereiken. Alleen jammer dat enerzijds zoveel ervaring en kennis ongebruikt de prullenbak in dreigt te gaan. Anderzijds vraag ik me af hoe Nederland na 2010 het tekort op de arbeidsmarkt oplost. Moet er weer met enorme zakken geld gelokt worden? Wordt de concurrentie moordend of gaan we op zoek naar andere vormen van winst? Misschien moeten we wel van beide het goede combineren.

Ronald Molendijk
De titel heb ik quote/unquote uit de tekst gehaald. In onze regel cultuur en met name de belastingcultuur worden ondernemers voornamelijk gezien als mensen die zich asociaal opstellen ten opzichte van het algemeen belang.

Zelfs een Europese richtlijn die aangeeft dat alles wat een ondernemer behalve zakelijk gebruikt (als is het maar 5 percent zakelijk!) volledig op rekening van de zaak mag worden geschreven, wordt door onze belastingcultuur van tafel geveegd als zijnde oneerlijk t.o.v. mensen in loondienst...

INNOVATIE = LEF HEBBEN.

Lef = Tijd en Geld.

Helaas gaat er teveel Tijd en Geld verloren in bijzaken om Tijd en Geld te beschermen om Tijd en Geld te hebben om innovatie te doen.

Indien we de wereld kunnen bedienen met innovatie op regelgeving zelf dan maken we wellicht nog een kans, al is het alleen maar dat dan andere landen door toename van regelgeving ons niet meer voorbij kunnen streven op innovatie...
Jules Ruis
Mathieu Weggeman weet als de beste steeds de gulden middenweg te bewandelen. Ik ben het vaak met hem eens, maar helaas moet ik nu toch een primaire keuze bepleiten voor behoud van de High Tech Kennisindustrie.

Meer over Globalisering