Channels

Werknemers geven hun werk gemiddeld een 6,8. De top in het bedrijfsleven is meer tevreden met zijn werk en bestempelt het met een 7,8. Je krijgt niet het gevoel dat je graag in Nederland zou willen werken.

De uitslag is opvallend te noemen, omdat eerder deze week uit onderzoek van Metro bleek dat de Nederlandse werknemer zeer tevreden is met zijn of haar baan. Daar waar het gaat om managers ligt dit blijkbaar anders en gevoeliger. Ook uit de peiling blijkt namelijk dat men best tevreden is over arbeidsomstandigheden, samenwerking binnen de organisatie en veiligheid.

Niet verrassend is dat medewerkers in het onderwijs het minst tevreden zijn en dat bij de financiële dienstverleners de werknemers zitten die het meest tevreden zijn. De Nederlander zoekt vooral uitdaging in het werk en een sociale sfeer met de collega’s.

Lees ook:

Een gezond leerklimaat voor gezonde professionals

Hoge verwachtingen
Knelpunt bij het verwezenlijken van ambities blijkt de direct leidinggevende, die onvoldoende oog heeft voor de ambities van de werknemers. Dat heeft zijn weerslag op de loyaliteit. Een kwart zou zijn werkgever niet aanbevelen bij een ander of werkt over twee jaar niet meer bij zijn huidige baas. Medewerkers hebben hogere verwachtingen van hun chef en gaan ervan uit dat deze aandacht heeft voor hun wensen en ambities. Het is ook een moeilijke rol, omdat iedereen in een team andere behoeften heeft. In de praktijk blijkt dat managers dit moeilijk vinden.

Verdiepen
De directie en chefs weten niet wat hun personeel drijft en echt motiveert. Werkend Nederland is veranderd. We zijn vrijer geworden in ons denken in de afgelopen decennia en dat blijkt zich nu ook af te tekenen in de werksituatie. De chef die tegen je zegt: ‘Je moet zus of zo doen’, vinden we niet capabel. We vinden dat hij of zij ons meer aandacht moet geven en zich meer in ons moet verdiepen.

Loyaliteit
De helft van de verwachtingen die werkgevers hebben, wordt nu niet gerealiseerd, omdat de communicatie tekort schiet. De afdeling personeelszaken zou daar veel meer aan moeten doen, nu zijn ze eigenlijk een veredeld administratiekantoor. De werknemer wordt steeds mondiger en kan meer kanten op door de krapte op de arbeidsmarkt. Als een werkgever zijn personeel wil behouden, zal deze meer tijd en aandacht in de werknemer moeten steken. En dat zal alleen maar erger worden met een jongere generatie die veel meer vrijheid wil in het werk. Het kost een werkgever enorm veel geld als een vijfde van zijn personeel vertrekt. Hij kan dat het beste ondervangen door loyaliteit te kweken.

De loyaliteit van medewerkers valt nauwelijks te vergroten door middel van een vet salaris. Beloning is nuttig als prikkel om de loyaliteit van medewerkers tijdelijk te verhogen – met name door middel van opslag of bonussen – maar het effect op lange termijn is beperkt. De correlatie tussen bedrijfscultuur en medewerkersloyaliteit is bijna tweemaal zo groot als die tussen beloning en loyaliteit. Ook ontwikkelingemogelijkheden en uitdagend werk kweken veel meer loyaliteit dan een goede beloning.

Dit konden we uiteraard vermoeden, want het bewijs werd al in de jaren negentig geleverd. Toen kochten werkgevers werknemers en masse bij elkaar weg met steeds dikkere beloningspakketten, maar tot erg veel loyaliteit leidde dit toen niet. Integendeel.

Werkgevers die er veel aan gelegen is hun personeel te behouden moeten in de eerste plaats investeren in een goede bedrijfscultuur en in aangenaam en uitdagend werk.

Gerelateerd artikel:
Creatieve en winstgevende alternatieven voor ontslag

Verantwoord reorganiseren: hoe doe je dat?
door: Coert Visser
Recensie van: Wayne F. Cascio, Responsible Restructuring. In dit boek vindt u: – 3 redenen waarom het snijden in de personeelskosten vaak niet helpt – 13 wijdverbreide mythen over personeelsinkrimpingen – alternatieven voor ontslag met de nodige voorbeelden. Coert Visser heeft de kern van de boodschap er voor u uitgehaald.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: Management Team)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x