Marktwerking in de zorg: een grote uitdaging, maar voor wie?

Nederlandse zorg en welzijnsorganisaties staan voor een grote uitdaging: vorm en inhoud geven aan marktwerking. Concurreren op prijs/kwaliteit, invoeren van kostprijzen, PR & marketingbeleid, effectiviteitmetingen etc.

Wat gebeurde er inmiddels in de praktijk van ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, stichtingen voor maatschappelijk werk? “Marktwerking” is al een aantal jaren aan de gang. De inrichting van financiële administraties werd aangepast. Er kwamen meer kengetallen, periodieke stuurinformatie voor bestuur en management. Er werd, en wordt, behoorlijk gefuseerd met de efficiencygedachte als kapstok. Rond de millenniumwisseling kwam het “kantelen van organisaties” in de mode, gevolgd door de introductie van een “regiomodel”. Hierbij werden vele gefuseerde instellingen...