Wat staat in een marketingplan? Een marketingplan is een logisch vervolg op uw ondernemingsplan. In uw ondernemingsplan staat op welke manier u de continuïteit van uw bedrijf wilt waarborgen. In een marketingplan staat gedetailleerd beschreven hoe u dat voor elkaar wilt krijgen. Het beschrijft de doelstellingen die u in een bepaalde periode wilt bereiken en op welke manier dat moet gebeuren.

Wat staat in een marketingplan?
Een marketingplan is uit verschillende onderdelen opgebouwd. Wat moet er zeker in staan?

De uitgangssituatie
Hier geeft u aan waarop het plan betrekking heeft: op één bepaald product of dienst, meerdere producten (productgroepen), op uw hele bedrijf of op onderdelen daarvan.

Lees ook:

Humanity by Design

Een situatieanalyse
Dit is een beschrijving van de huidige situatie. Deze analyse is grofweg in tweeën op te delen: een interne analyse en een externe analyse.

De interne analyse:
Op wat voor manier opereert uw bedrijf op de markt? Welke middelen worden daarvoor ingezet (mensen, techniek), wat zijn de tot nu toe geboekte resultaten, welke producten worden verkocht en aan wie (de zogenoemde product-marktcombinaties), van welke verkoopkanalen wordt gebruik gemaakt?

De externe analyse:
Geef een beschrijving van de marktsituatie op een bepaald moment: is er sprake van een groeiende markt, is de markt vol of wordt hij juist kleiner? Wie zijn uw belangrijkste concurrenten en op welke manier opereren deze, is er sprake van potentiële concurrenten (nieuwe toetreders), wie zijn klant bij uw bedrijf (consumenten of zakelijke klanten), wat is voor hen reden om klant te zijn, hoeveel geven ze uit en wat is hun oordeel over de manier waarop u zaken met ze doet. Andere factoren die in de externe analyse meegenomen kunnen worden zijn (toekomstige) overheidsmaatregelen die uw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden. Uit de situatieanalyse haalt u de informatie voor één van de belangrijkste onderdelen van een marketingplan: de SWOT-analyse

ArraySWOT-analyse
SWOT staat voor Strenghts, Weaknesses, Opportunities en Threats (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen). Via deze analyse stelt u vast wat de sterke en minder sterke kanten van uw bedrijf zijn, en met welke kansen en bedreigingen u te maken krijgt, of kunt krijgen. Het doel van een SWOT-analyse is bepalen wat u aan uw bedrijfsvoering zou kunnen veranderen om op kansen in te spelen of bedreigingen af te wenden.

Lees ook

Bruikbare SWOT vereist het lef om te kiezen
door: Marian Dingena
De SWOT-analyse is een krachtige tool in marketingplannen, maar wordt vaak verkeerd gebruikt. Suggesties voor effectieve toepassing.

ArrayMarketingdoelstellingen
Let op! Marketingdoelstellingen moeten altijd meetbaar zijn geformuleerd. Alleen dan is achteraf te bepalen in welke mate ze zijn behaald en of de inspanning die ervoor gedaan is gerechtvaardigd was. Dus: als uw marktingdoelstelling omzetstijging is, druk dit dan uit in een absoluut bedrag of in een percentage, gerelateerd aan de omzet in een eerdere periode.

De marketingstrategie
Op welke manier en met welke middelen gaat u de marketingdoelstellingen realiseren? Een zeer bruikbaar begrip hierbij is de zogenoemde marketingmix, ofwel de 5 p’s.

Product: Een omschrijving van de producteigenschappen
Plaats: Hier geeft u aan op welke manier het product wordt gedistribueerd.
Prijs: Tegen welke prijs wordt het product in de markt gezet?
Promotie: Op welke manier(en) gaat u reclame maken voor uw aanbod.
Personeel: serviceverlening is van cruciaal belang voor bedrijven.

ArrayDit zijn de instrumenten die een bedrijf tot zijn beschikking heeft om een marketingstrategie uit te voeren.

Bron: De Zaak

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x