Management speak

Columns

Enkele jaren geleden gaf een consultant een negentig minuten durende speech voor topmanagers. Hij was gewend aan het geven van wake-up calls. Het was dan ook niet zijn eerste speech. Hij had er door de jaren heen vele gehouden. In vrijwel alle gevallen ging het om speeches voor topmanagers. De speeches hadden een hoog info- en edutainment gehalte. Het onderwerp waarover hij sprak, sprak tot de verbeelding van de deelnemers. Het ging dan ook om een begrip dat ook vandaag de dag nog steeds 'in' is: bedrijfscultuur.

Na afloop van die ene speech voltrok zich een interessante discussie tussen een deelnemer en zijn assistent. De deelnemer-topmanager zei na afloop tijdens het diner tegen de consultant en zijn eigen assistent dat het culture stuff geweldig was en naar alle waarschijnlijkheid de ui...

Meer over Globalisering