Web 2.0 betaalt zich terug, tenminste aan de networked organization!

http://www.youtube.com/watch?v=t4Kj5-7AE2g

'Web 2.0 opent nieuwe grenzen voor het coördineren van werk, het is de voorbode van een revolutie in innovatie en productiviteit.' dat stelde Andrew McAfee 1 jaar geleden bij de presentatie van zijn boek 'Enterprise 2.0: New Collaborative Tools for Your Organization's Toughest Challenges'. Intussen deed McKinsey, waarschijnlijk mede getriggered door de inhoud van McAfee's boek, onderzoek naar het effect van Web 2.0 & wat blijkt? Web 2.0 betaalt zichzelf terug(!), zelfs sneller dan verwacht.

"New McKinsey research shows that a payday could be arriving faster than expected. A new class of company is emerging—one that uses collaborative Web 2.0 technologies intensively to connect the internal efforts of employees and to extend the organization’s reach to customers, partners, and suppliers. We call this new kind of company the networked enterprise."

Wellicht draagt dat resultaat bij om je organisatie net zo interactief te maken zoals, bijv., Steve Jobs's APPLE ....

Tijden veranderen, toch is het opmerkelijk hoe weinig organisaties nieuwe mogelijkheden toepassen in hun business model, toepassen in hun manier van het aansturen van de organisatie. Ook dat bleek o.m. uit de entry die hier gisteren verscheen. Die veranderingen hebben te maken met feiten als globalisering, diversiteit (nb; hier meer dan 'M/V'), arbeidsmarkt, kenniseconomie e.d.; overigens, mooie thema's voor 2011.

Anderzijds is dit ook weer niet zo verrassend, dat (nog) niet toepassen van nieuwe mogelijkheden als Web 2.0, want de historie leert ons ook dat 'de mens' hardleers is & vaak wars van 'nieuwerwetsigheden'. Hoeveel tijd kostte het Copernicus wel niet om zijn heliocentrisme verkocht te krijgen & zagen wij in de pc in 1e instantie niet veel meer dan een 'veredelde typemachine'. Om nog maar te zwijgen van de trend die wikileaks nu in gang zet.....

"McKinsey has studied how enterprises use these social technologies, which first took hold in business-to-consumer models that gave rise to Web companies such as YouTube and Facebook. (......)

The implications are far reaching: in many industries, new competitive battle lines may form between companies that use the Web in sophisticated ways and companies that feel uncomfortable with new Webinspired management styles or simply can’t execute at a sufficiently high level.' Er ontstaat een scheiding der geesten, zo gezegd.

McKinsey onderscheidt dan ook 3 typen 'Web 2.0' organisaties:

  • Internally networked organizations. Some companies are achieving benefits from using Web 2.0 primarily within their own corporate walls.
  • Externally networked organizations. Other companies (5 percent of those deploying Web 2.0) achieved substantial benefits from interactions that spread beyond corporate borders by using Web 2.0 technologies to interact with customers and business partners.
  • Fully networked enterprises. Finally, some companies use Web 2.0 in revolutionary ways. This elite group of organizations—3 percent of those in our survey—derives very high levels of benefits from Web 2.0’s widespread use, involving employees, customers, and business partners.

Maar dan is daar ook nog een 4e, & zéér waarschijnlijk véél grotere, groep ondernemingen:

  • 'Web 2.0? What the Heck is that?'

Vergeet niet onder welke doelgroep McKinsey haar onderzoeken uitvoert: de eigen cliëntèle & dat zijn toch vooral de 'Groottere' organisaties. Mocht je organisatie nu tot die laatste, 4e groep behoren, binnen de organisatie is er geen idee over het begrip Web 2.0: da's dan niet erg want Consument 2.0 & Werknemer 2.0 dat zijn toch echt termen die behoren bij de jongste generaties. Zijn dat niet je klanten/werknemers dan hoef je je (nu) geen zorgen te maken .... :-o

Nog even terug naar McKinsey: wat is nu volgens hun onderzoek de terugbetaalwinst van Web 2.0?

  • Stijging in Marktaandeel,
  • Realiseren van hogere marges,
  • Markt Leiderschap,

& Zeker 'last but not least': Web 2.0 legt een basis voor de Lerende Organisatie "These enterprises seem to be “learning organizations” in which lessons from interacting with one set of stakeholders in turn improve the ability to realize value in interactions with others." Da's pas 'Het Nieuwe Werken'. Mooi toch? ;-)

Bron: 'The Rise of the Networked Enterprise'.


Bookmark and Share

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Web 2.0 betaalt zich terug, tenminste aan de networked organization! #yam @myen « Healthcare and ICT issues
[...] Web 2.0 betaalt zich terug, tenminste aan de networked organization! #yam @myen Posted on December 16, 2010 by victorhaze http://www.youtube.com/v/t4Kj5-7AE2g?fs=1 via managementpro.nl [...]