Wat vindt GPT4-o van 'Arbeidskrapte te lijf met slimme technologie en slimme migranten'.

Het rapport van Rabobank bespreekt de ernstige arbeidskrapte in Nederland en biedt oplossingen zoals het aantrekken van arbeidsmigranten en het inzetten van technologie. Migranten zijn cruciaal in sectoren met lage toetredingsdrempels, terwijl hoogopgeleide migranten essentieel zijn voor hoogproductieve sectoren. Technologie, zoals AI en robots, kan routinematige taken overnemen en productiviteit verhogen. Echter, dit vraagt om aanzienlijke investeringen. Een evenwichtige migratie- en technologieaanpak is noodzakelijk om toekomstige knelpunten in de arbeidsmarkt te verlichten en economische groei te bevorderen.

Vandaag verschijnt bij RABO Research het rapport 'Arbeidskrapte te lijf met slimme technologie en slimme migranten'. Dat is opnieuw een rapport waarbij ik het niet kan nalaten om een reactie te vragen aan CHATGPT4-o. De 1e prompt is 'maak een samenvatting'; het resultaat zie je hiervoor in de quote.

De volgende prompt: 'Wat zijn de voor organisaties werkgevers de meest interessante punten'.

De bot:

Voor werkgevers zijn de volgende punten uit het Rabobank-rapport interessant:

 1. Arbeidsmigranten: Migranten zijn cruciaal voor sectoren met lage en hoge toetredingsdrempels. Dit kan helpen om arbeidstekorten snel op te vullen.
 2. Technologie: Investeren in technologie zoals AI en robots kan routinetaken overnemen en de productiviteit verhogen.
 3. Investeringsbehoeften: Implementatie van technologie vereist aanzienlijke investeringen, wat een belangrijke overweging is voor budgettering en planning.
 4. Strategische balans: Een gecombineerde aanpak van migratie en technologie kan de arbeidsmarkt flexibeler en duurzamer maken.

Dan: 'Wat ontbreekt er nog bij deze adviezen om een structureel tekort aan personeel in de komende decennia te kunnen voorkomen'

Om een structureel personeelstekort in de komende decennia te voorkomen, moeten organisaties aanvullende maatregelen overwegen:

 1. Opleiding en omscholing: Investeren in de ontwikkeling van huidige werknemers om hen aan te passen aan nieuwe technologieën en veranderende arbeidsmarktvraag.
 2. Inclusiviteit en diversiteit: Brede wervingsstrategieën implementeren om een diverse en inclusieve werkplek te bevorderen.
 3. Flexibele werkmodellen: Invoeren van flexibele werkuren en werkplekken om een bredere groep werknemers aan te trekken.
 4. Samenwerking met onderwijsinstellingen: Partnerschappen aangaan om relevante vaardigheden en kennis te bevorderen bij toekomstige arbeidskrachten.

 

'Wat kun je nog aanvullen aan dit rapport voor wat betreft de inzet van technologie als robots en kunstmatige intelligentie'.

Aanvullende punten voor de inzet van technologie zoals robots en kunstmatige intelligentie (AI) om personeelstekorten te voorkomen:

 1. Automatisering van repetitieve taken: Robots en AI kunnen routinematige, repetitieve taken overnemen, waardoor werknemers zich kunnen richten op complexere taken die meer menselijke vaardigheden vereisen.
 2. Predictive analytics: AI kan helpen bij het voorspellen van personeelsbehoeften en het identificeren van knelpunten in het productieproces, waardoor bedrijven proactief kunnen reageren op veranderingen.
 3. Ondersteuning van besluitvorming: AI-systemen kunnen data-analyse en besluitvorming verbeteren door inzicht te geven in bedrijfsprocessen en marktdynamiek.
 4. Samenwerking tussen mens en machine: Integratie van cobots (collaborative robots) die samenwerken met mensen kan productiviteit en efficiëntie verhogen zonder volledige vervanging van menselijke arbeid.
 5. Opleiding en training: Implementatie van technologie vraagt om voortdurende opleiding en bijscholing van werknemers om effectief met nieuwe systemen en tools te kunnen werken.

Deze aanvullingen kunnen bijdragen aan een duurzame en flexibele arbeidsmarktstrategie voor de toekomst.

Wat de onderzoekers van RABO aanleveren is interessant en zeker relevant voor het overgrote deel van de organisaties/werkgevers om het 'simpele feit' dat de meeste van hen nauwelijks hebben nagedacht over een beleid gericht op Strategisch HR(R)M. (de R tussen haakjes staat voor robotica, kunstmatige intelligentie, disruptieve technologieën) Er zijn overigens uitzonderingen Arbeidsmarkt oververhit, toch is Erik nog steeds niet weg......

Het is zeker niet voor het eerst dat het structurele personeelstekort 'op de agenda staat'. En dat zal het ook niet voor het laatst zijn.....

Ik zie een toekomst voor me waarin het werk voor een belangrijk deel wordt uitgevoerd door van AI voorziene robots, eventueel i.s.m. met mens: augmentisering, en, natuurlijk, geef hen dan ook eens een dag vrij.  ;-)

Intussen is mijn advies: Sunny Side Up!

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over ChatGPT-4