WRR: 'Invloed Robot op Arbeidsmarkt valt mee'. Omdat we niet in Robotica investeren....

'Wat opvalt is hoe weinig er eigenlijk sprake is van robotisering: werkgevers vinden robots te duur, zij vragen om een ander verdienmodel, en er zijn technische problemen. Ook zijn er culturele barrières (mensen willen het niet).' Voor velen kan dit de meest verhelderende conclusie zijn uit het zojuist bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid verschenen rapport 'De Robot de Baas'.

Vaak zeg ik tegen mijn studenten, & cliënten: 'Het is maar goed dat je leidinggevenden niet weten wat er al allemaal mogelijk is in je organisatie m.b.v. robotica, disruptieve technologieën, kunstmatige intelligentie.....'. De conclusie van de auteurs in dit WRR rapport is dan ook geen verrassing, althans voor mij: 'Robotisering kost minder banen dan gevreesd'. Ja, ja .....

Laat ik voorop stellen: de verschillende essays in het rapport leveren interessante info op. Robotica wordt vanuit verschillende perspectieven benaderd. Het rapport is dan ook voor veel DT's, MT's, Besturen een aanrader. Maar om nu in je Strategisch Plan voor de komende jaren uitsluitend te vertrouwen op dit rapport, dat lijkt mij niet handig m.n. omdat er aan aantal zaken c.q. ontwikkelingen voorbij wordt gegaan.

Dat de Süsskinds met hun boek 'The Future of Professions' niet in dit rapport staan kan ik nog begrijpen. Hun boek over de invloed van AI ofwel kunstmatige intelligentie op het beroepsprofiel van de kenniswerker, verscheen op het moment dat dit rapport nog bij de drukker lag. Het toont 'slechts' aan dat ontwikkelingen op dit (robot) vlak sneller gaan dan dat de oude media kunnen bijhouden.

Dat Clayton Christensen niet wordt genoemd vind ik echter een gemiste kans. Christensen gaat in zijn werk in op disruptie ofwel: 'Disruptieve Technologieën die ons leven, onze organisaties, onze economie ingrijpend gaan veranderen. Het jongste thema binnen de directiekamer'.  Het was hier een entry in 2013. De laatste tijd is het begrip 'disruptie' een eigen leven gaan leiden (overigens, ook in mijn entry besef ik....). Het kon dan ook niet anders of prof. Christensen kwam vorige maand met een nadere concretisering: 'What is Disruptive Innovation?'. Disruptie is, of kan zijn, iig van invloed op je werkvloer c.q. op de arbeidsmarkt.

Wie in verschillende bijdragen wel uitgebreid aan bod komen zijn Erik Brynjolfsson en Andrew McAfee. In resp 2011 en 2013 verschenen hun boeken Race Against the Machine en The Second Machine Age.

(ook) Een leuke bijdrage levert Kees Marges in 'Lessen uit de Rotterdamse haven'. Niet alleen beschrijft Marges de Rotterdamse historie v.w.b. automatisering ook vraagt hij zich af 'Of er vandaag de dag nog genoeg beleidsinstrumenten zijn om werknemers tegemoet te komen als zij worden geconfronteerd met nog meer robotica?' & Dat terwijl Boston (VS) zonder (veel) blikken en blozen de lokale haven volledig gaat robotiseren.....

In een reflectie in het NRC op dit WRR rapport stelt Wouter van Noort zich de vraag 'Hoe reageren mensen op een robot-baas?'. Zijn antwoord daarop: "Dit is een vraag waar nog geen goed antwoord op is: er is weinig onderzoek gedaan naar wat het effect is van robots en algoritmes op werknemers." Toch is dat niet helemaal waar. Er is al onderzoek gedaan naar het effect van een robot als 'baas' van (menselijke) medewerkers en wel o.m. in 2014 door de University of Manitoba. Conclusie van de onderzoekers: medewerkers in het onderzochte laboratorium ontvingen bij voorkeur instructies van een robot, die wist tenminste waarover hij (of is het zij?) het had....

Robot c.s. heeft wel degelijk invloed op de arbeidsmarkt. Dat er hiermee niet alleen banen verdwijnen maar ook worden gecreëerd, is voor mij ook duidelijk. Dat komt ook naar voren in de WRR rapport bijdrage “Banenverlies? er komen veel nieuwe functies bij”. Het is alleen jammer dat wij zowel in de robotica als in de mensen die het betreft nauwelijks investeren.....

Los van dat alles blijft dan nog de vraag die Harvard econoom Richard Freeman zich in zijn essay stelt wellicht nog het relevantst: 'Wie is de eigenaar van de nieuwe technologieën?' Het antwoord op die vraag zal van groot belang zijn i.v.m. een nieuwe inkomensverdeling als er dan toch mensen zijn die op de arbeidsmarkt buiten de boot vallen.

'De Robot de Baas', De vraag is iig of ons dat de komende tijd al gaat lukken, de samurai-robot c.s. de baas blijven (zie YT).....

NB; in het WRR rapport wordt er 2x naar verwezen, mooi. Het is dan ook een site die hier zeker niet mag ontbreken SingularityHub. Dan krijg je een idee over dat wat ons zoal te wachten staat, niet alleen op de arbeidsmarkt.

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>