Wat heb je nog aan een Expert?

'As computing power grows and networks unleash the wisdom of crowds, the unique value of experts in making predictions and solving problems is steadily narrowing.'

Lange tijd zijn we naarstig op zoek geweest naar Experts, op zoek naar die mannen en vrouwen die 'van de hoed en de rand wisten' en die daarom ons van onze problemen verlosten! Dank aan de Expert!!!

Maar wat blijkt: nieuwe technologieën, nieuwe media, nieuwe mogelijkheden om met elkaar in grote getale in contact te komen en tevens kennis te delen(!), hollen de functie van de Expert uit. Blijft er nog wel iets over voor de Expert om zijn/haar rol te kunnen uitoefenen?

'Kennis is vluchtig', u kent die uitspraak wel: wat je vandaag weet is morgen al weer achterhaald.

Iemand als Desiderius Erasmus kon op het scheidvlak van de 15e/16e eeuw zijn hele leven teren op zijn in zijn jeugd al verzamelde kennis. Dat zelfde gold in de vorige eeuw nog voor iemand als Henry Ford. Iedere organisatie beschikt(e) over dinosauriërs, mensen met een lange carrière die als een lopende databank beschikbaar staan aan en voor hun organisatie (nb: mits zij zelf bereid zijn hun kennis te delen.....). Niet alleen zij zelf maar vooral hun collegae beschouw(d)en hen als echte Experts! Dat compliment kopieer je snel: Hoe vaak hoorde je, tot voor kort, niet de 'wat oudere manager' zeggen: 'Ik heb die opleiding niet nodig, ik ben namelijk al een Expert! (Want: 'Dat heb je net zelf gezegd.')

Helaas, kennis komt steeds meer beschikbaar aan de massa en deze massa is, nu meer dan ooit, bereid om die kennis met elkaar te delen en te vergroten/verbeteren! Dat is de essentie van het artikel 'What Good are Experts?' dat Michael J. Mauboussin schreef voor de Harvard List Breakthrough Ideas for 2008. Van hem is het ook het citaat aan het begin van deze entry. Als je dan ook beschikt over Kennis, sterker: als je wordt beschouwd als een Expert, dan dien je momenteel Goed bij de Les te blijven! Voor dat je het weet is je kennis in de ogen van je doelgroep(!) al weer achterhaald, is je rol van Expert uitgespeeld..... Het kan snel gaan.

Mauboussin: 'Not long ago, recommendations from experts, even if imperfect, were the best ones available. So people relied on them to address challenges across the entire spectrum of complexity. At one end of that spectrum are the problems with immutable causes and effects that can be confidently solved using rules-based processes.

Today, computers increasingly solve such problems-credit scoring, for instance-more cheaply and reliably than experts can. At the other end of the spectrum are probabilistic problems, such as predicting stock market behavior, whose causes and effects are not clear and whose outcomes are significantly governed by chance.

The collective wisdom of ordinary people often proves to be better than experts at addressing such problems.'

Ik ga mee met Mauboussin (waarmee ik, overigens, niet wil pretenderen dat ik zelf een Expert ben ;-)  & dan nog: samen met anderen!). Gelukkig biedt Mauboussin voorlopig(!) nog respijt aan enkele individuele Experts namelijk aan de Experts op secifieke gebieden: 'For now, individual experts or small expert teams within companies still have an edge in the realm of rules-based, high-freedom problems such as innovation, strategy development, and troubleshooting.'

Let op 'For Now'! Mauboussin waarschuwt er namelijk voor dat ook deze specifieke & (nu nog) individuele kennis en kunde ook snel zal worden overgenomen door data en door massa's (mensen).

Dé Tip van de auteur is dan ook: Doe meer met de collectieve Expertise die er in uw organisatie beschikbaar is c.q. aan uw organisatie beschikbaar staat & begin er dit jaar mee. De massa's medewerkers en managers in uw organisatie die, ondersteund door top notch middelen, uw organisatie voorzien van een schat aan Expertise!

Ik deel zijn tip graag met u.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

A.M.Alessie
Als interantionaal commissieled en Liaison officer op het gebied van veilig en veiligheid binnen ISO en IMO is de basis "kennis overdracht." In onze commssie staat de mens centraal immers wij veranderen niet, de mens acteerd overal gelijk bijvoorbeeld: als wij schrikken maken wij ons klein, of als wij oud worden gaan wij vanzelf gebukt lopen, en bij brand gaat de rook omhoog. Wat zine wij nu in vliegtuigen de strepen op de vloer. En wat zien wij nu in gebouwen?? Veiligheid was mijn visie 2 decennia geleden, in 1992 heb ik van de Europese Commissie een oorkonde ontvangen voor het meewerken aan de totstandkoming van de Europese Richtlijn.  2007 de omgekeerde bewijslast, en de Europese Richtlijnen zijn wet. U bent nu bij een dodelijk ongeval persoonlijk en prive aansprakelijk. Ineens spreekt iedereen of heeft wel een mening over veiligheid. Mijn stelling als internationaal stemgerechtigd commissielid ook voor u is: "iedereen heeft met veiligheid te maken, maar niet iedereen heeft met veiligheid te maken. De expert bepaald wat goed en wat beter kan. Nee, of misschien daar ga ik niet voor. Veiligheid is zwart of wit, wij gaan meedoen aan een missie of wij gaan niet. Wij werken aan veiligheid maar niet mee aan schijnveiligheid. Ik als expert vindt dat leveranciers welke immers volgens artikel 1648 BW product en kennis aansprakelijk zijn, en het niet voldoen gelijk staat met een economisch delict. Gelijk moet worden gesteld aan de ondernemer, want hij levert een prodcut waarvan de koper denkt dat het voldoet aan. De expert is niet te copieeren, deze heeft zoveel motivatie, en is zo innovatief dat ik mag stellen de dag dat alle neuzen dezelfde kant op staan ik mijn zaak mag sluiten. Ik ga een nieuw schip bouwen, ik zoek geen nieuw talent, wel zoek ik mensen die van de zee houden. En dit is geen broodje AAP, immers veiligheid is te koop.
A.M.Alessie
Risico lopen, dat doet u iedere dag, de reden er is te weinig expertise. Door de vergrijzing is zeker 50% van expertise weggevallen.