Veranderen = Loslaten; (g)een Tunnelvisie

"Good judgment comes from experience, and often experience comes from bad judgment."

TNO deed recent onderzoek naar het gedrag van mensen bij een (in scene gezette!) tunnelbrand & wat blijkt (nb: voor sommigen van u misschien niet verrassend, maar toch): we blijven zo lang mogelijk in onze auto zitten! & Als we dan na een paar minuten tóch uitstappen, omdat het wel erg heet wordt onder onze voeten, dan kijken we op zijn minst nog een paar keer om naar ons 'waardevol(ste) bezit' (sic.).

(écht) Veranderen betekent, vaak 'letterlijk', Los Laten & da's voor ons mensen 'verd.... lastig'. Ook daarom kan een tunnelbrand tot tunnelvisie leiden maar uiteindelijk tóch heel leerzaam zijn.

Of die brand in die tunnel met dat verlies van onze 'Heilige Koe', nog niet genoeg is: lopen / vluchten we vaak ook nog eens de verkeerde kant op ..... Zo blijkt uit dat zelfde onderzoek van TNO. Zoem-zoem-zoem geluiden, die in toonhoogte toenamen bij nadering van de nood- c.q. vluchtdeur, hadden geen enkel effect. Zelfs niet als de testpersonen vooraf gewaarschuwd waren dat een zoem-geluid hen bij het vluchten zou kunnen helpen.

Maar het probleem wordt nog Groter: 'Vluchtende mensen zijn kuddedieren.' aldus TNO 'Als een groep uit een veerboot, tunnel of een flatgebouw moet komen, bepaalt de voorste de route. Loopt de voorste een vluchtroute voorbij, dan kan de 2e hem (haar) nog corrigeren, maar als die de deur óók mist dan hobbelt de rest blindelings achter de voorsten aan.'

Dat mensen niet luisteren naar een alarmsignaal, da's al langer bekend. (nb: was er pas niet een Gemeente in Nl. met een serieus probleem? Tijdens het probleem bleek al snel dat nauwelijks een inwoner reageerde op het loeiende alarm; zelfs de burgervader niet.....) Dat vuur ander 'gedrag' vertoont, onvoorspelbaar gedrag zelfs, dan vluchters/dan het ook onvoorspelbare gedrag van mensen; ook dat is al lang onderzocht en bekend.

Toch blijft dit TNO onderzoek een te mooi voorbeeld om niet te gebruiken als metafoor voor veranderingen in organisaties:

  • mensen, d.i. managers en medewerkers, dienen eerst Los te Laten voordat zij in staat zijn om te Veranderen; zo blijkt.
  • & ga je onvoorbereid de Groep volgen, zonder enige zelfkennis, dan is de kans groot dat je (ook) de verkeerde kant oprent; ook dat blijkt.

(toch) Succes met uw organisatie-verandering. ;-) (& pas op voor de tunnelvisie!)

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>