Miljoenennota: Nix Kennis!

Of je nu voor of tegen de Kennis Economie bent, zie de 2 entries van gisteren, in de Miljoenennota die op Prinsjesdag  is gepresenteerd kunnen we over Kennis kort zijn (nb; 'doorhalen wat n.v.t. is'): weinig.

De inhoud van de Nota vinden we op de site Prinsjesdag 2009. Interessante site maar over het onderwerp waar ik naar op zoek ben, 'Kennis' geeft de site maar bar weinig informatie. Feitelijk is de essentie m.b.t. Kennis c.q. Innovatie in de Nota in 2 alinea's samengevat:

"Onderwijs, kennis en innovatie

Het kabinet wil de ontwikkeling van onderwijs, kennis en innovatie op termijn tenminste op het niveau van het OESO-gemiddelde brengen. In deze tijd is dat moeilijk, want de crisis zet publieke en private investeringen in onderzoek en ontwikkeling onder druk. Daarom heeft het kabinet in het voorjaar in het Aanvullend Beleidsakkoord extra geld vrijgemaakt voor kennis en innovatie.Het is nu bijvoorbeeld fiscaal extra aantrekkelijk om onderzoekers en uitvinders in dienst te hebben (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). Ook kunnen bedrijven met grote omzetdalingen tot 2011 hun kenniswerkers tijdelijk uitlenen aan universiteiten en TNO, zodat ze behouden blijven voor Nederland. Verder investeert het kabinet in het tegengaan van uitval op hogescholen en universiteiten." (accentuering van mij)

De toelichting op deze alinea's vinden we in de begroting van het Ministerie van Economische Zaken, artikel 2 'Een Sterk Innovatievermogen' (de titel is i.i.g. veelbelovend!): OESO gaat voor de positiebepaling van de innoverende landen o.m. uit van de European Innovation Scoreboard. Op dat scoreboard lezen we over ons land: "The Netherlands is amongst the 'innovation followers', with innovation performance below those of the innovation leaders but above that of the EU average."  We willen die midden-positie blijkbaar handhaven, als het aan ons Kabinet ligt. Niet echt taakstellend & inspirerend, dus.

In de begroting van 'het andere Ministerie dat zich met Kennis bezig mag houden', OC en W, lezen we dat Onderwijs prioriteit krijgt! Da's mooi maar zelfs de hoeveelheid tekst die er daarvoor nodig is komt niet echt tot een Aanpak van Kennis & Innovatie. Conclusie is dan ook: v.w.b. 'Kennis' gaan wij de komende Kabinetsperiode met ons land voor een mager 6-je. INSEAD zal blij zijn. :-o

Overigens, ook wel interessant als benchmark: de 5 Europese innovation leaders uit de European Innovation Scoreboard zijn: Zweden, Duitsland, Denemarken, Finland en Groot Brittannië.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

jan
Onzin, nu het crisis is willen ze 500 extra wijkagenten inzetten