50% van je Medewerkers kent de Strategie van je Organisatie niet.

Dat percentage komt uit recent Amerikaans onderzoek. Het valt mij, eerlijk gezegd, nog mee. Het impliceert namelijk dat de overige 50% wél op de hoogte is van je organisatiestrategie. Zij kennen dan wellicht ook de doelstellingen. Zij weten i.i.g. wel wat er van hen wordt verwacht. Soms zou je de indruk krijgen dat het percentage medewerkers dat van deze zaken op de hoogte is, juist véél lager is....

Als je de organisatiestrategie niet kent, dan is het twijfelachtig dat je een optimale bijdrage levert aan het organisatieresultaat. Juist het analyseren van dat organisatieresultaat wordt steeds belangrijker. Zonder een duidelijk inzicht in de prestaties van de organisatie, het op een correcte manier verwerken van de gegevens en het beschikken over een kader voor het interpreteren van soms complexe constructies, wordt het ongelooflijk uitdagend om een heldere organisatiestrategie neer te zetten.

Hoe anders de High Performance Organization. Daar zijn de rollen, de functies van de medewerkers zodanig ontworpen dat die zich kunnen aanpassen aan de (continue) veranderende behoeften van klanten, in de markt, in de organisatiestrategie en in de populatie van de medewerkers zelf. De basis daarvoor? Een duidelijke organisatiestrategie waaraan iedereen in de organisatie zich committeert.

Als de strategie van de organisatie onduidelijk is, omdat data incorrect worden geïnterpreteerd bijv., dan kun je het je medewerkers niet kwalijk nemen dat zij die strategie niet kennen; toch?

"It is difficult for people to implement what they don’t understand. Yet, research indicates that, on average, more than 50% of employees in organizations say they do not understand their organization’s strategy. Further, the percentage of people reporting ignorance of their firm’s strategy increases the closer one gets to the customer in responses from sales and service personnel." Frank V. Cespedes, Senior Lecturer binnen Harvard's Entrepreneurial Management Unit in het artikel It Doesn't Matter If Competitors Know Your Strategy

Inderdaad, voor je concurrent is je strategie minder relevant; hoe nieuwsgierig men wellicht ook is. Voor je medewerkers is kennis over de organisatiestrategie een noodzaak: 'Het is lastig voor mensen te implementeren wat zij niet begrijpen.' Inderdaad......

"Companies today have more access to useful and cheaper data than ever before, but their ability to generate business value from data is showing signs of strain." Sam Ransbotham, David Kiron en Pamela Kirk Prentice, onderzoekers bij MIT in hun rapport The Talent Dividend.

Er is een schat aan data beschikbaar voor iedere organisatie, maar als de basis (lees: organisatiestrategie met daaraan gekoppelde SMART doelstellingen) niet goed is, dan heeft het analyseren van deze data geen zin.....

"In a High Performing Organisation (HPO) objectives within the organisation are fully aligned, performance is measured and feedback is used." Bron: Investors in People, Measurement and Metrics

Nog enkele highlights uit die brochure:

  • (eind)Verantwoordelijken willen naast inzicht in de uitgaven ook de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen continue verbeteren.
  • Meten van de resultaten die leidinggevenden met hun teams realiseren, is zowel een uitdaging als een kans.
  • Bij het realiseren van resultaat is er een essentieel verschil tussen organisaties die kernwaarden als uithangbord hanteren en organisaties die zich aan hun kernwaarden hebben gecommitteerd.
  • HPO's creëren een cultuur van vertrouwen en betrokkenheid waarbinnen medewerkers zich in staat voelen besluiten te nemen en daar naar te handelen.
  • Bij een HPO zijn zowel de organisatie- al de persoonlijke doelstellingen volledig in lijn met de organisatiestrategie. Resultaten worden gemeten en feedback wordt er daarop toegepast.
  • Als het meetsysteem, of als je wil HR Analytics, is geïmplementeerd, dan is het belangrijk dat de uitkomsten transparant zijn. Het draagt bij aan de betrokkenheid bij, en de bekendheid met, de organisatiestrategie.

Frank Cespedes: "There is no “ignorance is bliss” dimension to this aspect of business. Without clarity about priorities, people can only pick up random, disconnected cues about strategy, and alignment is then hit-and-miss. Not communicating strategy also incurs longer-term and more insidious costs."

M.a.w. dat je niet de resultaten realiseert die je als organisatie mogelijk hád kunnen realiseren, kan 'zo maar' komen door de onbekendheid van 50% van je medewerkers met de strategie van je organisatie. Wie weet zijn dit er zelfs nog meer.... Vraag het hen eens bij de koffieautomaat: "Hi, beste ....., kun je mij een highlight geven uit onze organisatiestrategie?"

Ben jij nu ook zo benieuwd naar dat antwoord?

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>