Onderzoek: slechts 9% van de Nederlandse werknemers voelt zich Betrokken. 11% gedraagt zich zelfs Actief Niet Betrokken!

http://www.youtube.com/watch?v=tFrjrgBV8K0

Actief niet betrokken werknemers* zijn niet alleen niet blij met hun werk c.q. hun werkgever, zij zijn ook nog eens druk bezig hun ontevredenheid aan iedereen te laten merken. Iedere dag ondermijnen zij daarmee het werk van hun collegae, hun organisatie; funest dus, zo'n actief niet betrokken werknemer....

Betrokken medewerkers* daarentegen voelen zich emotioneel betrokken, zijn trots & voelen zich gecommitteerd aan hun werk, hun collegae, hun organisatie. "These are the employees most likely to make positive contributions to their companies, whether by attracting and retaining new customers, driving innovation, or simply spreading their positivity to coworkers." aldus GALLUP in hun zojuist gepubliceerde rapport 'State of the Global Workplace'.

Het rapport is gebaseerd op onderzoek onder werknemers in 142 landen. Nederland komt daarin niet positief naar voren: met een score van slechts 9% betrokken medewerkers scoren we het slechtst van de EU.....

Wordt het nu dan toch tijd voor Robot?......

Overigens, 80% voelt zich dus 'gewoon' niet betrokken.......

Het vertrouwen van de Nederlandse consument in de economie is het laagst van de EU. Mogelijk is er een causaal verband met de dito lage betrokkenheid.... (nb; aan de andere kant: Nederland behoort tot de top van gelukkigste landen; halen we dat geluk dan thuis?).

GALLUP signaleert dat wereldwijd "only 13% of employees are engaged in their jobs -- that is, emotionally involved in and committed to their work." Scoor je als land vervolgens 9%, ver onder dat gemiddelde dus, dan is dat inderdaad magertjes.

Bron: Gallup.com Bron: Gallup.com

Het is niet voor het eerst dat GALLUP aandacht besteedt aan het thema 'medewerkerbetrokkenheid'. Zij zijn degenen die eerder kwamen met de GALLUP Q12, een eenvoudige vragenlijst om de betrokkenheid van je medewerkers (Nb; én die van je managers) te kunnen meten. Deze keer legt men bij GALLUP het verband tussen betrokken medewerkers en het (kunnen) aantrekken van nieuwe talenten. "It goes in circles: When people are more engaged, their companies do better, and those companies have room to add more people. When employees are not engaged or are actively disengaged, their companies don't do as well, they don't hire new workers, and they may even lay off the workers they have. (.....) Engaged workplaces are most likely to be engines of job creation around the world." Mee eens.

Daarbij: niet betrokken werknemers zullen ook niet hoog scoren op de Net Promoter Score & daarmee dus geen referentiekader vormen voor talenten die (mogelijk) in je organisatie geïnteresseerd zouden kunnen zijn. (Nb; actief niet betrokken werknemers vormen sowieso geen referentiekader :-o)

GALLUP ging nog een stapje verder & ondervroeg medewerkers naar hun gevoel: is er sprake van een gezonde werkomgeving (thriving), kunnen zichzelf net staande houden (struggling) of hebben zij ernstig onder het werk c.q. de werkomgeving te lijden (suffering)? Wat blijkt: geen enkele Nederlander lijdt onder de werkomgeving! Wel heeft 32% moeite om zich staande te kunnen houden. 68% vindt het een gezonde werkomgeving waarin hij/zij opereert! Op zich (toch) mooie resultaten, resultaten die je de uitslag rondom het gevoel van betrokkenheid nog meer doen verbazen....

Waarom is betrokkenheid van medewerkers zo cruciaal? Jim Clifton, GALLUP's CEO: "There will be plenty of new potential customers in the coming decades. Right now, the world’s GDP is US$60 trillion, and that figure will grow to US$200 trillion in the next 30 years.

Simply put, the global economy will have US$140 trillion worth of new customers. Competing for those customers will be the “World Cup” for world economic dominance. The winners will enjoy thriving economies and workplaces. (....)

Doing so starts with you in your company. When and if your company, and then country, doubles its workforce engagement, only great things will follow: an economic boom, an explosion of innovative ideas, and a surge in entrepreneurship."

De cijfers spreken voor zich, Boston Consulting Group gaf eerder aan wat het groeipotentieel is van Azië, The Economist deed i.d. met Afrika.

Mooi maar wat kan dan de oorzaak zijn dat in sommige landen, zoals Nederland, de betrokkenheid van medewerkers toch zo laag is? Volgens Clifton c.q. GALLUP spelen daarbij de organisatiecultuur en de stijl van leidinggeven een cruciale rol. "Hiring and developing great managers and building up and leveraging the strengths of every employee are the two keys to doubling employee engagement.

How employees feel about their jobs starts and ends with their direct supervisor. If employees feel, among other things, that their supervisor takes a real interest in their development, or offers frequent praise and recognition, they are very likely to be engaged.

Hiring the right managers is absolutely essential to building an engaged workforce. If companies throughout your country hire the right people to lead and actively encourage the engagement of their workforces, economic dominance will be sure to follow."

Er ligt hier een mooie uitdaging voor de ManagementPro, een uitdaging die al zou kunnen beginnen met zelfreflectie op de persoonlijke stijl van leidinggeven & vervolgens nagaan wat de status is van de betrokkenheid van je teamleden. 'Vertrouwen' (krijgen maar ook geven) is daarbij één van de kernbegrippen.

VID: Kom je daar niet uit (of wil je daar niet uitkomen...), dan kun je altijd nog robot inzetten; met dat gasmasker op lijkt die al weer iets meer op een werknemer. ;-)

*''werknemer" & "medewerker" zijn niet alleen verschillende termen (Nb; de één komt werk van je nemen, de ander werkt met je mee), in de communicatie zegt het ook iets over de cultuur van de organisatie.....

======================

101013

Grappig, 'No Asshole Rule' prof. Bob Sutton ontving vannacht dit email bericht:

"Bob,

My name is Mike and I am casting producer in Los Angeles. I am working on a show right now that you and your readers should find interesting.

One of the types of stories we are looking for involve workplace sabotage. These assholes in the workplace do things to the rest of us ranging from prank-level to malicious. Sometimes the effects aren't known until much later.

This show will take a look at the long term consequences and results of our actions and how they affect others. There will even be a chance for restoration and reconciliation.

I'd love to tell you more if you'd be interested in putting a notice on your site or even a Tweet!

Thanks for your time!

Mike Forest

mike@pitmancasting.com"

Actief Niet Betrokken medewerkers, want dat zijn Assholes (ook), worden nu het onderwerp van een tv-serie. In het kader van dit blog is dat passend; toch? ;-)

Bron: Now CASTING New TV Series about Workplace Assholes! Mogelijk ken je nog een kandidaat....

(ook) Vandaag komt Effectory met hun lijst van 'Beste Werkgevers 2013'. Runner up in deze lijst is SCANIA. Een citaat van HR directeur Betsie Grube zegt 'in dit kader' alles.

Bron: Beste Werkgevers 2013 Bron: Beste Werkgevers 2013

NB; KAIZEN betekent continue ontwikkelen, continue op zoek naar verbetering mogelijk gemaakt door betrokken medewerkers......

031113

Op de site van de Harvard Business Review vind je een 'interactive' gebaseerd op dit Gallup onderzoek. De resultaten worden er voor ons land niet beter op, wel inzichtelijker: 'Workplace Engagement Around the World'.

111113

Het aangehaalde GALLUP-onderzoek is door FORBES nog wat uitgebreid & wat blijkt: Wij Nederlanders hebben korte werktijden, een Hoog BBP maar zijn (dus) niet gelukkig in ons werk. (nou ja, persoonlijk heb ik daar minder last van, maar toch....)

Bron: Forbes.com Bron: Forbes.com

Bron: 'What Is The World's Happiest, Most Productive Country?'.

151113

Eén van mijn studenten, Juri Leissner, tipte me op dit artikel Why Gallup's 70% Disengagement Data Is Wrong van Jack Zenger. Nu is Zenger (ook) niet de minste toch krijg ik de indruk dat beide bronnen, Gallup en Zenger, deze uitdaging vanuit een ander perspectief bekijken. (ze hebben natuurlijk ook ieder een ander publiek....).

Voor mij is het belangrijkste verschil dat Gallup van menig is dat je betrokken medewerkers hebt, actief niet betrokken werknemers en 'gewoon' niet betrokken werknemers. Gallup doet onderzoek naar 'betrokkenheid', meer keuzes heb je niet. Nu kun je je inderdaad afvragen of je met de grootste groep nl. de 'niet betrokkenen' helemaal niets kan doen, Zenger vindt van wel.

& Inderdaad: dat zal per situatie verschillen..... Thanx Juri. ;-)

261014

"The average worker devotes between one-and-a-half and three hours a day to loafing."  1 1/2 - 3 u per dag 'duimen draaien' & dat dan ook nog eens m.n. binnen Overheid en Publieke Sector.....

Bron: The Economist's Schumpeter A Guide to Skiving (NB; jezelf 'drukken').

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

23102013
Hele mooie study! De Scanie reactie is naar mijn mening iets te kort door de bocht, maar misschien dat je hem verder kunt onderbouwen. Betrokken worden (in deze context) leidt toch echt niet tot betrokkenheid (engagement). Een asshole veranderen lukt niet met een methodiek als Kaizen.

Ik ben wel heel nieuwsgierig naar overige oorzaken van de runnerup move van Scania...