Onderzoek: 25% van je medewerkers vindt dat hun vaardigheden sterk zijn verouderd.

http://www.youtube.com/watch?v=BkX5daUwdmU

Het wordt zelfs nog erger: 16% van je medewerkers is er van overtuigd dat hun vaardigheden overbodig zijn! Deze trend is ingezet in de laatste 2 jaren o.i.v. technologische ontwikkelingen e/o ingrijpende reorganisaties.

De percentages komen uit het deze week gepubliceerde CEDEFOP* rapport "Preventing skill obsolescence Rapid labour market changes leave too many workers at risk of losing their skills". Dat sommige van je vaardigheden verouderd zijn of zelfs overbodig worden is, in veel gevallen, niet eens een probleem: veel van je vroegere vaardigheden zijn nu inderdaad niet meer nodig.

Maar dat geldt niet voor alle vaardigheden, vaardigheden bijv. die gericht zijn op ICT, talen-/en cultuurkennis, MVO, zelfs klantgerichtheid. Vaardigheden die belangrijker worden naarmate het werk, de klant, de omgeving, veeleisender en complexer wordt. Juist daar lijken werkgevers nu een slag te missen: de voor de continuïteit van de organisatie benodigde vaardigheden worden niet onderhouden laat staan verder ontwikkeld. Er wordt niet in geïnvesteerd; begrijpelijk wellicht 'crisis!', maar toch.

Het kan 'het begin van het einde' zijn, wat je organisatie dan waarschijnlijk helemaal niet meer uit de crisis haalt....

Dat je je kinderen niet meer kan volgen zodra zij met hun smartphone/tablet aan de gang gaan, kan je een gevoel van overbodigheid geven. Dat je binnen je gezin in verlegenheid wordt gebracht als een pa/ma 'die het allemaar niet meer snapt', is zelfs nog tot daaraan toen. Op het werk echter kan een gebrek aan vaardigheden leiden tot een stuk minder vergevingsgezindheid.

"To obtain a clearer picture of the largely unexplored question of skill obsolescence, Cedefop launched a pilot survey." dat deed CEDEFOP in Finland, Duitsland, Hongarije en Nederland. De resultaten zijn gepubliceerd in de "Briefing note - Preventing skill obsolescence".

Laag opgeleide medewerkers en oudere medewerkers zijn de groepen waar dit gevoel van overbodigheid momenteel het sterkst speelt. Maar daar blijft het niet bij. De volgende groep medewerkers die er v.w.b. een gevoel van overbodigheid aan komt, is vele malen groter: dat zijn de mannen & vrouwen van wie het werk nu al of binnen afzienbare tijd wordt beïnvloed door een scala aan technologische ontwikkelingen: "In the next decade, substantial numbers will work in technologically intensive occupations. All workers will need access to continuing training to keep up with new technologies and changing organisational practices." Robotisering als de volgende stap van 'Het Nieuwe Werken'.

Waar zijn de risico's voor overbodigheid het grootst? "The likelihood of skill obsolescence is significantly higher when:

  • Individuals work in organisations that do not encourage them to broaden their skills. In the survey, 31% of workers in non-supportive organisations are affected by skills obsolescence, compared to 20% in enterprises that encourage learning;
  • Worker’s jobs do not allow them to use a variety of their skills and exercise discretion. While 23% of workers in skill-intensive jobs experience skills obsolescence, this rises to 31% for those who are not."

Conclusie van CEDEFOP: "Gebrek aan kansen voor werknemers om hun vaardigheden te verbeteren en bij te houden met het oog op de veranderende vraag van klanten e.a. partijen maar ook het gebrek om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen zoals het oplossen van problemen, informatie verzameling & verwerking (big data bijv.), communicatieve vaardigheden (nb; klant - én onderling contact), zelfs groene vaardigheden(MVO), verhoogt kans op werkloosheid en verhoogt de baanonzekerheid. (nb; Lynda 'The SH/FT' Gratton stelt het zo: 'Je nieuwe concurrent v.w.b. je vaardigheden is GOOGLE, Wikipedia, and the likes: giga hoeveelheden gratis(!) info.)

Veroudering van vaardigheden is nauw verwant aan een gebrek aan loopbaanontwikkeling en lage arbeidsmobiliteit, zelfs voor degenen die weten hoe hun smartphones te bedienen." Resultaat bij je medewerker: 'Feeling left Behind'.

CEDEFOP komt hier niet met een aanbeveling, ook omdat een deel van de problematiek politiek is (nb; 'Wat te doen met deze nieuwe werklozen?'). Toch is de boodschap voor een vooruitstrevende organisatie, de organisatie die crisis of niet Kansen ziet, duidelijk: investeer je niet in je medewerkers dan zijn ook zij binnenkort overbodig & hoe borg je als organisatie dan je continuïteit?

Ik heb wel een aanbeveling: wordt een Investor in People! Zie vid. Overigens Het FD op 200912: "'Information at your Fingertips' is het einde van de service-economie". (ook daarom is de IiP Quick Scan GRATIS!)   ;-)

*CEDEFOP is de EU organisatie die zich specifiek richt op ontwikkeling van vakopleidingen.

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

The SHIFT c.q. De Verandering. - ManagementPro
[...] sinds de Industriële Revolutie’ noemt, de Grootste Verandering Ooit is. Meerdere, recent verschenen, onderzoeken ondersteunen haar [...]
Brief aan de volgende generatie: voorkom dat je vaardigheden overbodig worden. - ManagementPro
[...] Onderzoek: 25% van je medewerkers vindt dat hun vaardigheden sterk zijn verouderd. [...]